Creative Europe Programma (2014-2020)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u actief in de audiovisuele en creatieve sector? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het Creative Europe Programma (2014-2020). Het is een zevenjarig ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector. Het bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en Media. Daarnaast heeft het programma een regeling voor cross-sectorale projecten.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw bedrijf komt uit een van de lidstaten van de Europese Unie. Onder voorwaarden kunnen ook bedrijven uit kandidaat-lidstaten en de Europese Economische Ruimte (EER) meedoen.

Hoe kunt u aanvragen?

In Nederland vertegenwoordigt DutchCulture het Creative Europe Programma. Hier kunt u terecht voor informatie, advies en bemiddeling. Voor de verschillende subsidies gelden verschillende aanvraagtermijnen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven