Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers (1)
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling
Voor alle ondernemers (1)
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling
52 regelingen

Subsidie

Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland

Heeft u een project in het waddengebied en krijgt u hiervoor subsidie van het Waddenfonds? Dan kunt u voor hetzelfde project de Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland aanvragen. U krijgt 10% van de...

Krediet, lening of borgstelling

Cultuur Opstart Lening

Heeft u een onderneming in de cultuursector of bent u zelfstandige? En heeft u door een crisis of de coronapandemie geen financiering voor een nieuwe voorstelling, nieuw evenement, tournee, programma...

Krediet, lening of borgstelling

Cultuurlening

Bent u professioneel kunstenaar of heeft u een onderneming of organisatie in de creatieve of cultuursector? En wilt u een duurzame investering doen? Dan kunt u een Cultuurlening met een lage rente...

Krediet, lening of borgstelling

Cultuurlening Plus

Bent u professioneel kunstenaar of heeft u een organisatie in de creatieve of cultuursector? En wilt u een professionele culturele productie financieren? Dan kunt u de Cultuurlening Plus aanvragen....

Subsidie

Incidentenbudget (Groningen)

Wilt u in de provincie Groningen een kunstproject uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie uit het Incidentenbudget. Dit budget is voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren...

Fiscaal voordeel

Innovatiebox

Maakt u winst met innovatieve activiteiten? Dan kunt u mogelijk de innovatiebox gebruiken. Dit betekent dat u over deze winst minder vennootschapsbelasting betaalt. U betaalt het lagere...

Krediet, lening of borgstelling

Innovatiefonds Noord-Holland

Bent u mkb'er of starter in Noord-Holland en wilt u een innovatief idee of concept bewijzen (proof-of-concept project)? Dan kunt u een lening aanvragen bij het Innovatiefonds Noord-Holland. U kunt een...

Krediet, lening of borgstelling

Innovatiekrediet

Heeft u een bedrijf of bent u een starter? En werkt u aan een veelbelovende en uitdagende innovatie? Bijvoorbeeld een nieuw product, medicijn of apparaat. Dan kunt u een lening van het...

Krediet, lening of borgstelling

MKB Fonds Drenthe

Heeft u een mkb-bedrijf in Drenthe? Dan kunt u financiering aanvragen bij het MKB Fonds Drenthe. Het fonds is voor starters en bestaande ondernemingen. Het bestaat uit een deel voor innovatie en een...

Krediet, lening of borgstelling

MKB Fonds en Technofonds Flevoland

Bent u mkb'er of technostarter in Flevoland? Dan kunt u ondersteuning van het MKB Fonds Flevoland of het Technofonds Flevoland aanvragen. Beide fondsen investeren in innovatieve en ambitieuze...

Subsidie

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wilt u samen met andere mkb’ers aan de slag met innovatieprojecten? U kunt de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U onderneemt in een van de 10...

Prijsvraag

SBIR: innovatie in opdracht

Wilt u als ondernemer werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen? Dat kan met Small Business Innovation Research (SBIR). Met SBIR kunt u de Research & development (R&D) van uw...

Subsidie

Seed Capital regeling

Heeft u een start-up op technologisch of creatief gebied en heeft u een investering (risicokapitaal) nodig? Dan kunt u bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Deze Seedfondsen...

Subsidie

SME-voucher voor intellectuele eigendomsrechten

Valt u onder het mkb en wilt u uw intellectuele eigendom beschermen? Dan kunt u gebruikmaken van SME-vouchers uit het Mkb-Fonds 2024 van het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom, EUIPO. Daarmee...

Krediet, lening of borgstelling

Starterslift (Midden-, West-Brabant)

Heeft u een veelbelovende startup in Midden-Brabant of West-Brabant? Dan kunt u een pre-seed lening bij Starterslift Investments aanvragen. Heeft u een startup met meer dan 1 eigenaar of...

Subsidie

Subsidie CEF Transport

Heeft u een project dat het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Dan kunt u daarvoor Europese subsidie aanvragen. Connecting Europe Facility (CEF) Transport is voor...

Subsidie

Subsidie circulaire ketenprojecten

Wilt u samen met andere ondernemers circulair ondernemen (grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken)? U kunt de subsidie circulaire ketenprojecten aanvragen. Hiermee kunt u een ervaren...

Subsidie

Subsidie Creative Europe Programma 2021-2027

Bent u actief in de audiovisuele en creatieve sector? Dan kunt u subsidie aanvragen via het Creative Europe Programma. Het Creative Europe programma bestaat uit 2 subprogramma’s: Cultuur en Media....

Subsidie

Subsidie De Groeiversneller (Gelderland)

Heeft u een mkb-onderneming in Gelderland? Dan kunt u meedoen met het programma De Groeiversneller. De Groeiversneller ondersteunt en stimuleert Gelderse mkb-ondernemers met groeiplannen. Het...

Subsidie

Subsidie Digital Europe

Ontwikkelt u digitale technologieën of wilt u deze op de markt brengen? Of wilt u in uw bedrijf meer gebruikmaken van digitalisering? Dan kunt u ondersteuning krijgen van het Europese...

Subsidie

Subsidie GlobalStars

Ontwikkelt u samen met organisaties buiten Europa technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Dan kunt u de subsidie GlobalStars aanvragen. U kunt de subsidie gebruiken om een oplossing...

Subsidie

Subsidie Horizon Europe

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een...

Subsidie

Subsidie landbouwinnovatie (Noord-Brabant)

Heeft u een landbouwbedrijf in Noord-Brabant en wilt u vernieuwen (innoveren)? Of biedt uw organisatie onderzoek of voorlichting aan in de landbouwsector? Dan kunt u subsidie landbouwinnovatie...

Subsidie

Subsidie of lening voor onderhoud, herbestemming of restauratie

Bent u eigenaar van een monument of gebouw met een cultuurhistorische waarde? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen voor onderhoud, herbestemming of restauratie. U kunt deze regelingen...

Subsidie

Subsidie versterken gezondheidszorg (EU4Health)

Zet uw organisatie zich in om Nederland of Europa voor te bereiden op een epidemie of andere bedreigingen voor de volksgezondheid? Dan kunt u subsidie aanvragen uit het Europese EU4Health-programma....

Subsidie

Subsidie voor film

Bent u actief als filmmaker, scenarist, filmdistributeur of filmexploitant? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Nederlandse Filmfonds. U gebruikt de subsidie voor: het...

Subsidie

Subsidieprogramma Interreg

Wilt u internationaal samenwerken om Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering te maken? Of bent u op zoek naar internationale partners om uw innovatie uit te voeren? Dan kunt u...

Subsidie

Subsidieprogramma LIFE

Heeft u een vernieuwend project op het gebied van klimaat of milieu in Europa? Dan kunt u hiervoor LIFE-subsidie aanvragen. De LIFE-subsidie is voor projecten die te maken hebben met: Natuur en...

Subsidie

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Bent u een zorgaanbieder en geeft u medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde patiënt? Of is het niet duidelijk of de patiënt verzekerd is? Dan kunt u subsidie krijgen voor spoedeisende zorg én...

Subsidie

Subsidies duurzaamheid en innovatie Noord-Nederland (SNN)

Is uw onderneming gevestigd in een noordelijke provincie? En draagt u bij aan een duurzaam en innovatief Noord-Nederland? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen bij Samenwerkingsverband...

Subsidie

Subsidies duurzaamheid en innovatie Overijssel en Gelderland (OP Oost)

Heeft u een innovatief en duurzaam project in Overijssel of Gelderland? Dan kunt u een subsidie of lening bij OP Oost aanvragen. Het subsidieprogramma van OP Oost, EFRO Oost 2021-2027, is gefinancierd...

Subsidie

Subsidies journalistieke bijdragen

Werkt u aan journalistieke producties? Publiceert u geprinte of digitale mediabijdragen of bent u hier de uitgever van? Bent u onderzoeksjournalist? Of heeft u een oplossing voor een journalistiek...

Subsidie

Subsidies TSE Industrie

Werkt u samen met onderzoekers of andere bedrijven aan goedkopere, klimaatneutrale of circulaire producten en diensten? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief project waarmee u de CO2...

Subsidie

Subsidies voor beeldende kunst en cultureel erfgoed

Bent u actief in de beeldende kunst of de cultureel erfgoedsector? Dan kunt u een subsidie aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen voor culturele makers,...

Subsidie

Subsidies voor literaire uitgevers

Als uitgever van literair werk kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Er zijn subsidies voor: productiekosten van bijzondere uitgaven die de kwaliteit en...

Subsidie

Subsidies voor ontwerpers, makers en culturele instellingen

Bent u ontwerper, maker of een culturele instelling? Dan kunt u een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aanvragen. Er zijn verschillende subsidies, onder meer: Architectuur...

Subsidie

Subsidies voor podiumkunsten

Werkt u in de podiumkunstsector? Bent u artiest, producent, of heeft u een podiumkunstgezelschap op het gebied van muziek, theater, muziektheater of dans? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Fonds...

Subsidie

Subsidies voor schrijvers en vertalers

Bent u schrijver of vertaler van literair werk? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. Er zijn onder meer deze subsidies en regelingen voor: projectsubsidies voor publicaties...

Subsidie

TMI Proof of concept fonds Flevoland (POC Fonds)

Heeft u een idee voor technologische innovatie? En is uw onderneming gevestigd in Flevoland of verhuist u hiernaartoe? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie uit het TMI Proof of concept...

Krediet, lening of borgstelling

Vroegefasefinanciering (VFF)

Bent u een mkb’er, innovatieve starter of academische, HBO of TO2 starter? Dan kunt u Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen. Met deze lening kunt u uw idee van de planfase in de startfase brengen....

Fiscaal voordeel

WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Doet uw bedrijf aan Research & Development (R&D)/Speur- en Ontwikkelwerk (S&O)? Dan kunt u uw kosten voor uw ontwikkelings- en onderzoeksprojecten misschien verlagen via de WBSO. Wat is de WBSO? De...

Subsidie

Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL)

Let op: tijdelijk gesloten

Gaat u een idee of plan voor een innovatie in cybersecurity (door)ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen via het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL). De subsidie is voor projecten die bijdragen...

Prijsvraag

EZK Energy Award Bedrijven

Let op: tijdelijk gesloten

Is uw bedrijf goed bezig met energiebesparing? Of wekt uw bedrijf misschien energie op? Dan maakt u kans op de EZK Energy Award Bedrijven 2022. Als u de Energy Award Bedrijven 2022 wint dan krijgt u:...

Subsidie

Onderzoeksprogramma ITEA4

Let op: tijdelijk gesloten

ITEA4 (Information Technology for European Advancement) is een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten. ITEA is gericht op...

Subsidie

PPS-toeslag: regeling voor onderzoek en innovatie

Let op: gesloten

Wilt u samen met onderzoekers een groot R&D-samenwerkingsproject (research & development) beginnen om producten en diensten te ontwikkelen? U kunt hiervoor de Privaat-Publieke Samenwerkingen-toeslag...

Prijsvraag

Rijksprijs de Gouden Piramide

Let op: tijdelijk gesloten

Opdrachtgevers van een architectonisch of stedenbouwkundig project kunnen in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. Het is een prijs voor een 'inspirerende opdrachtgever' in de architectuur,...

Subsidie

Subsidie Eurostars

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u mkb’er en richt u zich op onderzoek en ontwikkeling (R&D)? En werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u de subsidie Eurostars aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...

Subsidie

Subsidie Mijn Digitale Zaak

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u mkb-ondernemer en wilt u met uw bedrijf groeien door te digitaliseren? U kunt hiervoor de subsidie Mijn Digitale Zaak aanvragen. De subsidie Mijn Digitale Zaak is voor advies over...

Subsidie

Subsidie voor cyberweerbare ondernemingen (MCZ)

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u de digitale veiligheid (cyberweerbaarheid) van uw onderneming vergroten? Kleine bedrijven en ZZP’ers kunnen daarvoor de subsidie Mijn Cyberweerbare Zaak (MCZ) aanvragen. Met de MCZ subsidie...

Subsidie

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Let op: gesloten

Wilt u een schip duurzaam bouwen of verbouwen met innovatieve technieken? Bijvoorbeeld nieuwe technologie om CO₂-uitstoot te verminderen of het verlagen van (onderwater) geluid. Dan kunt u de...

Prijsvraag

Verkiezing Circular Awards 2024

Let op: tijdelijk gesloten

Hergebruikt u in uw bedrijf zoveel mogelijk (circulair ondernemen)? Of werkt u aan een vernieuwend circulair project of product? Dan kunt u meedoen aan de Circular Awards 2024. De categorieën Circular...

Subsidie

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Let op: gesloten

Bent u een Nederlandse of Vlaamse journalist? Dan kunt u via de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs (VNJB) een uitwisselingsbeurs of een onderzoeksbeurs aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...