De Europese naamloze vennootschap (SE)

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen

Als u in meerdere landen activiteiten heeft, kan een Europese rechtsvorm handig zijn. Voor een Europese naamloze vennootschap (SE) heeft u € 120.000 startkapitaal nodig. Alleen rechtspersonen kunnen een SE oprichten.

Wat is een SE?

De Europese naamloze vennootschap (Societas Europaea, SE) is een rechtsvorm voor vennootschappen met internationale activiteiten. De rechtsvorm bestaat in alle landen van de Europese Unie. Alleen rechtspersonen kunnen een SE oprichten.

Door samen een SE op te richten kunnen bedrijven uit verschillende Europese lidstaten makkelijker fuseren. Of samen een holdingmaatschappij of een gemeenschappelijke dochteronderneming oprichten.

Net als de Europese coöperatieve vennootschap (SCE) is de Europese naamloze vennootschap niet gebonden aan een EU-lidstaat. Daardoor is het mogelijk het officiële adres van de vennootschap (statutaire zetel) naar een ander land te verplaatsen. De SE hoeft daarvoor niet te worden ontbonden of opnieuw te worden opgericht.

Het vermogen van een SE is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. Voor de oprichting heeft u € 120.000 startkapitaal nodig. Voor het opstellen, controleren en openbaar maken van jaarrekeningen gelden de regels van de lidstaat waar de SCE is gevestigd.

De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een SE kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur (two-tier board). In andere gevallen maken de toezichthouders deel uit van het bestuur (one-tier board).

Oprichten

Bij de oprichting van een SE moeten er minimaal 2 vennootschappen onder het recht van verschillende lidstaten vallen. Zo niet, dan moeten de vennootschappen minstens 2 jaar een dochtervennootschap hebben, die onder het recht van een andere lidstaat valt (of hier een vestiging hebben). Oprichting van een SE in de EU kan door:

  • een fusie;
  • de oprichting van een holding of dochtervennootschap;
  • een (bijvoorbeeld Nederlandse) nv om te zetten in een SE.

De SE heeft rechtspersoonlijkheid na inschrijving in het Handelsregister van KVK. Natuurlijke personen (zoals ondernemers met een eenmanszaak of vof) kunnen geen SE oprichten. De regels voor de SE staan in een Europese verordening die in Nederland als wet geldt. Voor de zaken die niet in de verordening staan gelden de Nederlandse regels voor de nv.

Inschrijven bij KVK

Heeft de SE de statutaire zetel in Nederland? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. De SE moet hierbij aan de oprichtingseisen voldoen en er moeten afspraken zijn over de regeling van de werknemers.

Belasting

Een SE heeft dezelfde fiscale status als elke andere multinational en moet daarom belasting betalen in die landen waar de vennootschap permanent is gevestigd.

Bijzonderheden

Publicatieplicht

Een SE heeft verschillende publicatieverplichtingen, zoals:

  • Publicatie van de oprichting, statutenwijziging en ontbinding in de Staatscourant.
  • Publicatie van de inschrijving, doorhaling en zetelverplaatsing in het Publicatieblad van de EU.

Europese vennootschap

De SE is een van de vennootschappen die u onder Europees recht kunt oprichten. Andere mogelijkheden zijn de Europese coöperatieve vennootschap (SCE) en de Europese besloten vennootschap (SPE). Op RVO.nl leest u meer over bedrijfsvestiging in de EU.