Delfstoffen of aardwarmte opsporen, winnen of opslaan

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u delfstoffen (bijvoorbeeld olie en gas) en aardwarmte zoeken en uit de grond halen? Of wilt u stoffen opslaan? Dan gelden er strenge regels. U heeft daarvoor vergunningen nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Ook moet u een winningsplan of opslagplan maken.

Regels voor mijnbouwbedrijf

In de Mijnbouwwet en aanvullende regelingen staat:

  • waaraan u als mijnbouwbedrijf moet voldoen
  • welke voorwaarden er gelden om de vergunningen te krijgen

Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op winning van delfstoffen en energie in Nederland.

Vergunningen voor mijnbouwactiviteiten

Er zijn verschillende vergunningen voor verschillende mijnbouwactiviteiten. Bijvoorbeeld voor het seismisch bodemonderzoek, voor de proefboring en voor het uit de grond halen zelf. Op het Nederlands Olie- en Gasportaal staan de aanvraagformulieren met een uitleg erbij.

Afhankelijk van de plaats en de omstandigheden heeft u misschien ook andere vergunningen nodig voor het milieu en de ruimtelijke ordening. Het ministerie van EZK geeft de mijnbouwmilieuvergunning af.

Winningsplan en opslagplan

Als u aardwarmte of een delfstof uit de grond wilt halen, moet u een winningsplan maken. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel delfstof u gaat winnen en op welke manier. Om een stof onder de grond te mogen opslaan, moet u een opslagplan maken. Daarin staan de technische kanten van de opslag, zoals het gevaar voor bodemdaling. Het ministerie van EZK moet het winningsplan of opslag goedkeuren. Bekijk de onderdelen van het winningsplan en opslagplan.

Ontheffing aanvragen

Voor sommige verboden en voorschriften uit de Mijnbouwwet kunt u een ontheffing aanvragen bij het ministerie van EZK.

Digitaal vergunning of ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de mijnbouwwetvergunningen en -ontheffingen digitaal aanvragen bij het ministerie van EZK. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: