Zoeken

Delfstoffen of aardwarmte opsporen, winnen of opslaan

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Wilt u gas of olie zoeken, produceren of opslaan? Dan heeft u daar vergunningen voor nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In de Mijnbouwwet en de daarop gebaseerde regelingen staat waaraan u moet voldoen. Ook staat hierin welke procedures van toepassing zijn en onder welke voorwaarden EZK vergunningen verleent.

Verschillende vergunningen

Er zijn verschillende vergunningen voor verschillende stappen in het proces. Bijvoorbeeld voor het seismisch bodemonderzoek, voor de proefboring en voor het produceren zelf. De aanvraagformulieren vindt u op het NL Olie- en Gasportaal.

Afhankelijk van de locatie en de omstandigheden kunt u ook vergunningen op basis van andere wetten nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, sociale zekerheid en ruimtelijke ordening. Het ministerie van EZK geeft zelf de mijnbouwmilieuvergunning af.

Ontheffing aanvragen

Op bepaalde verboden en voorschriften uit de Mijnbouwwet kunt u een ontheffing aanvragen bij het ministerie van EZK.

Digitaal vergunning of ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de mijnbouwwetvergunningen en -ontheffingen digitaal aanvragen bij het ministerie van EZK. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1