Werken met explosieven

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

Werkt u met explosieven? Dan moet moet u onder meer het volgende hebben:

 • erkenning
 • een register
 • een Wabo-vergunning
 • een arbo-certificaat
 • een overbrengingsvergunning
 • toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of bedrijven en personen die met explosieven werken de regels volgen.

Erkenning aanvragen

U mag alleen explosieven maken, vervoeren, opslaan, gebruiken en verhandelen met een erkenning.

U heeft de volgende erkenningen nodig:

 • Een erkenning voor uw bedrijf. Deze vraagt u aan bij de politie in de buurt waar uw bedrijf gevestigd is.
 • Een erkenning voor iedere werknemer die werkt met explosieven. Deze vraagt u aan bij de politie in de regio waar uw werknemer woont.

Een erkenning is maximaal 5 jaar geldig. Daarna kunt u opnieuw een erkenning aanvragen.

Explosieven registreren

Alles wat u doet met explosieven, moet u bijhouden in een register. Dat is een overzicht van welke explosieven u ontvangt, gebruikt of aan andere bedrijven levert. Explosieven hebben een unieke identificatie. Die moet u ook in het register zetten. Zonder die identificatie mag u de explosieven niet verhandelen. Deze informatie moet u minstens 10 jaar bewaren.

Explosieven opslaan

Als u explosieven opslaat, dan moet de opslag aan milieu-eisen en bouwtechnische eisen voldoen. U vraagt hiervoor een Wabo-vergunning aan bij uw gemeente.

Verplicht arbo-certificaat

Voor het werken met explosieven is een arbo-certificaat verplicht. Een gecertificeerd bedrijf controleert of de medewerkers, het proces of de dienst aan alle eisen voldoen.

Explosieven vervoeren

Als u explosieven wilt vervoeren, heeft uw chauffeur een ADR-certificaat nodig. U moet ook een overbrengingsvergunning hebben:

 • Vervoert u explosieven voor civiel gebruik binnen Nederland? Dan vraagt u een binnenlandse overbrengingsvergunning aan bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de explosieven naartoe gaan.
 • Vervoert u explosieven voor civiel gebruik binnen de EU-lidstaten? Dan moet daarvoor toestemming hebben van de lidstaten van waaruit, waardoor en waarnaar ze worden vervoerd.
 • Vervoert u explosieven voor civiel gebruik in Nederland die uit een andere EU-lidstaat komen? Dan moet u naast een binnenlandse overbrengingsvergunning ook toestemming vragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 • Vervoert u explosieven voor de mijnbouw? Dan vraagt de ontvanger de vergunning aan bij de Directie Energiemarkt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Explosieven beoordelen en controleren

Als u explosieven wilt beoordelen en controleren, moet u hiervoor toestemming hebben van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de erkenning en de overbrengingsvergunning digitaal aanvragen bij de verschillende organisaties. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven