Werken met explosieven

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Werkt u met explosieven? Dan gelden er regels voor u en uw personeel. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of bedrijven en personen die met explosieven werken de regels volgen.

Erkenning aanvragen

U mag alleen explosieven maken, vervoeren, opslaan, gebruiken en verhandelen met een erkenning. Explosieven zijn ontplofbare voorwerpen en stoffen, zoals buskruit.

U heeft de volgende erkenningen nodig:

  • Een erkenning voor uw bedrijf. Deze vraagt u aan bij de politie in de buurt waar uw bedrijf gevestigd is of via de Berichtenbox.
  • Een erkenning voor iedere werknemer die werkt met explosieven. Deze vraagt u aan bij de politie in de regio waar uw werknemer woont.

Een erkenning is maximaal 5 jaar geldig. Daarna kunt u opnieuw een erkenning aanvragen.

Explosieven opslaan

Slaat u explosieven op? U moet zich houden aan de regels van:

  • de Omgevingswet
  • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Ook heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor de opslag van explosieven nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Register bijhouden

Alles wat u doet met explosieven, moet u volgens de Wet explosieven civiel gebruik (Wecg) bijhouden in uw eigen register. Dat is een overzicht van welke explosieven u ontvangt, gebruikt of aan andere bedrijven levert. Explosieven hebben een unieke identificatie. Die moet u ook in het register zetten. Zonder die identificatie mag u de explosieven niet verhandelen. Deze informatie moet u minstens 10 jaar bewaren.

Registratie bij VOMES

Als u met explosieven werkt, moet u zich registreren bij VOMES. U bent bijvoorbeeld springmeester of deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten. Na de registratie komt u in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Bekijk welke beroepen zich moeten registreren.

Wilt u tijdelijk of vast in Nederland met explosieven werken en heeft u uw beroepskwalificaties in het buitenland behaald? Dan moet u zich melden bij VOMES voordat u met de werkzaamheden begint.

Verplicht arbo-certificaat

U heeft een arbo-certificaat nodig om te mogen werken met explosieven. Een gecertificeerd bedrijf controleert of de medewerkers, het proces of de dienst aan alle eisen voldoen.

Overbrengingsvergunning voor vervoeren explosieven

Als u explosieven wilt vervoeren, heeft uw chauffeur een ADR-certificaat nodig. U moet in deze situatie ook een overbrengingsvergunning aanvragen:

  • U vervoert explosieven voor civiel gebruik binnen Nederland. U vraagt hiervoor een binnenlandse overbrengingsvergunning aan bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de explosieven naartoe gaan.
  • U vervoert explosieven voor civiel gebruik binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU). Dan moet u daarvoor toestemming hebben van de lidstaten van waaruit, waardoor en waarnaar ze worden vervoerd.
  • U vervoert u explosieven voor civiel gebruik in Nederland die uit een andere EU-lidstaat komen. U moet naast het aanvragen van een een binnenlandse overbrengingsvergunning ook toestemming vragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  • Vervoert u explosieven voor de mijnbouw? Dan vraagt de ontvanger de overbrengingsvergunning aan bij het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Erkenning en overbrengingsvergunning aanvragen met de Berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de erkenning en de overbrengingsvergunning digitaal aanvragen bij de verschillende organisaties. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.