Diergeneesmiddelen en diervoederadditieven registreren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u diergeneesmiddelen bereiden, in voorraad houden, leveren of toedienen? Dan moet u een handelsvergunning aanvragenExternal link bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ook diervoederadditievenExternal link mag u pas na registratie bij het CBG op de markt brengen. Dit zijn stoffen, micro-organismen of preparaten, zoals vitaminen en probiotica, die opzettelijk aan diervoeder worden toegevoegd.

Immunonologische diergeneesmiddelen

Een partij immunologische diergeneesmiddelen mag u pas op de markt brengen als deze zijn goedgekeurd door de overheid. Om ondraaglijk lijden te voorkomen, mag een dierenarts diergeneesmiddelen gebruiken (cascade) die in Nederland niet zijn toegelaten of die voor andere dieren zijn bestemd.

Proefontheffing aanvragen

Wilt u proeven doen met diergeneesmiddelen of producten die niet in diervoeding zijn toegelaten? Dan kunt u een proefontheffing aanvragenExternal link bij het CBG.

Registratie gebruik antibiotica

Bent u apotheker, dierenarts of houder van dieren? En heeft u als veehouder meer dan 5 vleesvarkens, 5 runderen, 5 vleeskalveren of meer dan 250 stuks pluimvee of konijnen? Dan moet u het gebruik van antibiotica meldenExternal link in een aangewezen databank.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven