Zoeken

Dierlijke meststoffen vervoeren

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezenEnglish version

Bent u mestintermediair en vervoert u dierlijke mest? Dat mag alleen als uw bedrijf is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U registreert daar ook uw mestopslagen, apparatuur en voertuigen. En u houdt een administratie bij.

Regels voor mestintermediair

Als mestintermediair bent u verantwoordelijk voor het hele proces van mestvervoer. U moet zich aan deze regels houden:

AGR-GPS-apparatuur gebruiken

Uw voertuig rijdt met satellietvolgapparatuur (GPS) en Automatische Gegevensregistratie (AGR). De AGR-GPS-apparatuur moet goed vastzitten aan het chassis van uw transportmiddel.

Vracht wegen

U weegt de mest altijd zo snel mogelijk. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een weegbrug. Uw weeginstallatie moet voldoen aan de eisen van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers aan niet-automatische weegwerktuigen. U moet de weegbonnen tijdens het vervoer bij u hebben.

Monsters nemen en analyseren van de mest

Er zijn verschillende regels voor het bemonsteren van drijfmest, vaste mest en dikke fractie na mestscheiding. Als u drijfmest vervoert, moet uw vervoermiddel bemonsterings- en verpakkingsapparatuur hebben. Alleen onafhankelijke monsternemers van een erkende organisatie mogen vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie nemen. U mag dit niet zelf doen.

Vervoersbewijs (VDM)

Elke keer als u mest vervoert, vult u een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in. U verstuurt uw vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) naar RVO. Als bewijs heeft u ook een papieren vervoersbewijs in uw vrachtwagen. Soms kunt u meerdere vrachten doorgeven met 1 VDM. Dat doet u met een verzamel-VDM.

Vervoeren met vrijstelling

Wegen, bemonsteren en analyseren is bijna altijd verplicht als u dierlijke mest vervoert. Soms hoeft dat niet en kunt u vervoeren met een vrijstelling. U moet wel altijd een VDM invullen.

Vervoeren per pijpleiding of transportband

Gaat u dierlijke mest vervoeren via een pijpleiding of transportband? Dan moet de pijpleiding of transportband bij uw bedrijf horen en geregistreerd zijn. U registreert uw pijpleiding of transportband bij RVO.

Administratie

U houdt een administratie bij die laat zien dat u de mest volgens de regels vervoert. U moet bijhouden waar de mest vandaan komt en waar de mest naartoe gaat. Documenten moet u minimaal 5 jaar bewaren. Veranderingen voert u binnen 30 dagen door in uw administratie. Voor 1 februari van elk jaar geeft u gegevens over het afgelopen kalenderjaar door aan RVO.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1