Dierlijke meststoffen vervoeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Vervoert u dierlijke meststoffen? Dat mag alleen als uw bedrijf als mestintermediair is geregistreerdExterne link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Als vervoerder bent u verantwoordelijk voor het vervoeren, laden, wegen, bemonsteren en lossen. U levert alle gegevens over een lading mest aan bij RVO.nl. U meldt daar ook wijzigingen in uw gegevens.

Bemonsteren van mest

Bij het bemonsteren van mest neemt u een monster van de lading. Dat monster laat zien hoeveel stikstof, fosfaat en natrium in de mest zitten. De vervoerder neemt dit monster, maar in sommige gevallen moet een onafhankelijke organisatieExterne link dat doen.

Wanneer neemt u het monster?

  • Vervoert u meststoffen naar een bestemming buiten Nederland? Dan bemonstert u de mest tijdens het laden.
  • Importeert u de mest? Dan neemt u het monster bij het lossen.
  • Vervoert u meststoffen binnen Nederland? Bemonster dan de mest bij het laden of lossen.

Vrijstelling wegen en bemonsteren

In sommige gevallen hoeft u de mest niet te wegen en bemonsterenExterne link. Bijvoorbeeld als u landbouwer bent en de mest naar een ander landbouwbedrijf vervoert. Of als u aan particuleren levert. U moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Mest per pijpleiding transporteren

U mag dierlijke mest per pijpleiding vervoeren naar een intermediaire onderneming. Er gelden voorwaardenExterne link voor mestvervoer via een pijpleiding.

Vervoersbewijs (VDM)

Tijdens het vervoer heeft u altijd een vervoersbewijs dierlijke meststoffenExterne link (VDM) in uw vrachtwagen. Dit vervoersbewijs vult u digitaal in bij RVO.nl. U moet uw voertuigen voorzien van satellietvolgapparatuur (GPS) en Automatische Gegevensregistratie (AGR). De AGR-GPS-apparatuur moet onlosmakelijk verbondenExterne link zijn met het chassis van het transportmiddel.

Administratie

U houdt een administratie bijExterne link waaruit blijkt dat u de meststoffen op een verantwoorde manier hebt afgezet. Ook moet u altijd de herkomst en bestemming van de meststoffen kunnen aantonen. Voor 1 februari van elk jaar geeft u gegevens over het afgelopen kalenderjaar door aan RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven