Dierlijke mest vervoeren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Vervoert u dierlijke mest? U bent landbouwer of intermediair? U moet een melding doen en de mest wegen, bemonsteren en analyseren. U moet een administratie bijhouden en uw bedrijf registreren.

Landbouwer en mest vervoeren

Bent u landbouwer en vervoert u mest? Sommige situaties zijn maatwerk vervoer en daarvoor gelden speciale regels. Bijvoorbeeld als u mest naar een andere landbouwer in de buurt vervoert of naar een particulier. U hoeft de mest niet te wegen, bemonsteren en analyseren. Bekijk welk mestvervoer maatwerk vervoer is.

U moet voor maatwerk vervoer een realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest (rVDM) invullen. Dit is een systeem waarmee u van tevoren en tijdens het vervoer (realtime) meldingen doet over het mestvervoer.

Mestintermediair en mest vervoeren

Bent u ingehuurd om dierelijke mest te vervoeren (intermediair)? U bent verantwoordelijk voor het hele proces van het mestvervoer. U moet zich aan deze regels houden:

Bedrijf registreren

U moet uw intermediair bedrijf registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor moet u een Bibob-toets (integriteitsonderzoek) vragenlijst invullen.

Administratie bijhouden

U moet uw mestadministratie bijhouden over waar de mest vandaan komt en waar het naar toe gaat. U moet deze administratie 5 jaar bewaren.

Goedgekeurde apparatuur gebruiken

U moet apparatuur gebruiken die de locatie van uw vervoermiddel bepaalt en waarmee u gegevens naar RVO kunt versturen (GR-apparatuur). Dit moet goedgekeurde apparatuur zijn (typegoedkeuring). U moet uw GR-apparatuur registreren bij RVO. Bij maatwerkvervoer is GR-apparatuur niet verplicht.

Melden met rVDM

U moet voor, tijdens en na het mesttransport meldingen doen met een realtime en digitaal Vervoersbewijs Dierlijke Mest (rVDM) voor alle mesttransporten. Voor standaard vervoer zijn dat 6 meldingen:

Vracht wegen

U moet de mest wegen met bijvoorbeeld een aanboordweegapparaat of een weegbrug. Direct na het wegen geeft u het gewicht door aan rVDM (weegmelding). De weegbonnen moet u 5 jaar bewaren. Bij maatwerk vervoer is mest wegen niet altijd verplicht.

Mest bemonsteren en analyseren

U moet een monster nemen van de geladen mest. Er zijn verschillende regels voor het bemonsteren van drijfmest, vaste mest en dikke fractie na mestscheiding. U moet de monsters laten analyseren door een erkend en deaccrediteerd laboratorium. Bij maatwerk vervoer is bemonsteren en analyseren niet altijd verplicht.

Vervoer per pijpleiding of transportband

Wilt u dierlijke mest vervoeren via een pijpleiding of transportband? Dan moet de pijpleiding of transportband bij uw bedrijf horen en geregistreerd zijn. U moet uw pijpleiding registreren en uw transportband registreren bij RVO.

Dit artikel is gerelateerd aan: