Dit artikel is gerelateerd aan:

Dierlijke meststoffen vervoeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Vervoert u dierlijke meststoffen? Dat mag alleen als uw bedrijf als mestintermediair is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als vervoerder bent u verantwoordelijk voor het vervoeren, laden, wegen, bemonsteren en lossen. U levert alle gegevens over een lading mest aan bij RVO. U meldt daar ook wijzigingen in uw gegevens.

Bemonsteren van mest

Alleen onafhankelijke monsternemers van een erkende organisatie mogen vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie nemen. Vervoerders mogen dit niet zelf meer doen.

Vervoersbewijs (VDM)

Tijdens het vervoer heeft u altijd een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in uw vrachtwagen. Dit vervoersbewijs vult u digitaal in bij RVO. U moet uw voertuigen voorzien van satellietvolgapparatuur (GPS) en Automatische Gegevensregistratie (AGR). De AGR-GPS-apparatuur moet onlosmakelijk verbonden zijn met het chassis van het transportmiddel.

Administratie

U houdt een administratie bij waaruit blijkt dat u de meststoffen op een verantwoorde manier hebt afgezet. Ook moet u altijd de herkomst en bestemming van de meststoffen kunnen aantonen. Voor 1 februari van elk jaar geeft u gegevens over het afgelopen kalenderjaar door aan RVO.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven