Dit artikel is gerelateerd aan:

Regels voor mest

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als agrarisch ondernemer moet u zich houden aan regels op het gebied van mest. Deze regels hebben te maken met:

Monsters vaste mest alleen door erkend bedrijf

Vervoerders mogen geen vaste monsters meer nemen van mest uit dikke fractie. Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde organisatieExterne link mogen dit. De organisatie moet erkend zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ontheffing verbod gebruik organische mest voor onderzoek

Het is verboden in de periode van 1 september tot en met 31 januari gebruik te maken van organische mest (dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van beide) op bouwland en grasland. Als het noodzakelijk is, kunt u een ontheffing aanvragen voor het verrichten van onderzoek. U vraagt ontheffing aan bij de provincie.

Melkveehouderij uitbreiden

Wilt u uw melkveehouderij uitbreiden? Dan moet u de extra mestproductie compenseren met extra grond, volledige mestverwerking of een combinatie van beide. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u uw gebruiksnorm en werkelijke gebruik berekenenExterne link.

Percelen registreren

Als akkerbouwer, tuinder of veehouder met grond moet u uw grondgebruik registrerenExterne link bij RVO. Het gaat om de oppervlakte, het gewas, de ligging en wijzigingen daarin.

Etikettering meststoffen

Voor de etikettering van meststoffen gelden de regels uit het Uitvoeringsbesluit MeststoffenwetExterne link.

Regelhulp Mest

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp MestExterne link controleert u als melkveehouder of u voldoet aan het stelsel van de gebruiksnormen. De Regelhulp berekent uw gebruiksruimte voor de gebruiksnormen dierlijke mest, stikstof en fosfaat.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven