Regels voor mest

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Als agrarisch ondernemer moet u zich houden aan regels op het gebied van mest. Deze regels hebben te maken met:

  • Gebruiksruimte en gebruiksnormen: de hoeveelheden stikstof en fosfaat uit alle meststoffen die u mag gebruiken.
  • Gebruik en uitrijden meststoffen: de manier waarop u mest toepast en de uitrijdperioden waarin dat mag.
  • Import, export en opslag meststoffen: de voorwaarden waaronder u dierlijke mest mag vervoeren en opslaan.
  • Productie van meststoffen: u mag niet meer mest produceren dan u op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunt. Doet u dat toch? Dan moet u het overschot laten verwerken (mestverwerkingsplicht). Dat kunt u doen met een overeenkomst met een mestverwerker en/of een mestbewerker.

Monsters nemen vaste mest alleen door erkend bedrijf

Vervoerders mogen geen monsters meer nemen van mest uit dikke fractie (vaste mest). Alleen onafhankelijke geaccrediteerde en erkende organisaties mogen monster nemen. Deze organisaties moeten erkend zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ontheffing verbod gebruik organische mest voor onderzoek

U mag van 1 september tot en met 31 januari geen organische mest (dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van beide) op bouwland en grasland gebruiken. Als het noodzakelijk is, kunt u een ontheffing aanvragen voor het verrichten van onderzoek. U vraagt ontheffing aan bij de provincie.

Melkveehouderij uitbreiden

Wilt u uw melkveehouderij uitbreiden? Dan moet u de extra mestproductie compenseren met extra grond, volledige mestverwerking of een combinatie van beide. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u uw gebruiksnorm en werkelijke gebruik berekenen.

Percelen registreren

Als akkerbouwer, tuinder of veehouder met grond moet u uw grondgebruik registreren bij RVO. Het gaat om de oppervlakte, het gewas, de ligging en wijzigingen daarin.

Etikettering meststoffen

Voor de etikettering van meststoffen gelden de regels uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1