Dit artikel is gerelateerd aan:

Integriteitsonderzoek (Wet Bibob)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Wilt u een overheidsopdracht doen? Dan kan de overheid uw achtergrond onderzoeken.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Schrijft u zich in voor een overheidsopdracht? Koopt of verkoopt u bijvoorbeeld vastgoed van of aan de overheid? Dan mogen de betrokken overheden (zoals gemeenten en provincies) eerst uw achtergrond en die van uw bedrijf onderzoeken. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

  Voorkomen van strafbare feiten of misbruik

  Als een overheidsinstantie vermoedt dat een aanvraag of transactie bedoeld is om (ook) een strafbaar feit te plegen, dan kan zij de vergunning, subsidie of opdracht weigeren. Een bekend voorbeeld van zo’n strafbaar feit is de zogenaamde btw-carrouselfraude. Hierbij dragen aan elkaar verbonden bedrijven (carrousel) geen btw af, maar ze vragen wel btw terug.

  Bibob-vragenformulier invullen

  Vraagt u bij de gemeente bijvoorbeeld een drank- en horecavergunning, een exploitatievergunning horecabedrijf (horecavergunning) of een evenementenvergunning aan? Dan kan de gemeente besluiten een Bibob-toets te doen. De gemeente vraagt u dan eerst een Bibob-vragenformulier in te vullen. Hiermee doet de gemeente een integriteitsonderzoek naar uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Na deze Bibob-toets kan er een Bibob-advies komen.

  Wanneer vraagt een gemeente een Bibob-advies aan?

  Twijfelt de gemeente na haar eigen Bibob-toets nog over de integriteit van een onderneming? Dan kan zij voor een uitgebreider onderzoek een Bibob-advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB)Externe link. Het LBB valt onder het ministerie van Justitie. Voordat het LBB-onderzoek begint, ontvangt u hierover bericht. Na het onderzoek brengt het LLB advies aan de gemeente uit.

  Digitaal versturen met de berichtenbox

  Moet u een Bibob-vragenformulier invullen voor een procedure die onder de Dienstenwet valt? Dan kunt u met de berichtenbox het formulier digitaal versturen naar de gemeente. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het BIBOB-vragenformulier Model Rechtspersoon (RP) en Model Natuurlijk persoon (NP) bij de aanvraag van een milieuvergunning versturen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven