Dit artikel is gerelateerd aan:

Integriteitsonderzoek (Wet Bibob)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen
Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Wilt u een overheidsopdracht doen? Dan kan de overheid uw achtergrond onderzoeken.

Bekijk hier de regels in uw gemeente.

Zoeken

  Overheden zoals gemeenten en provincies mogen uw achtergrond en uw bedrijf onderzoeken als u bijvoorbeeld:

  • een vergunning of subsidie aanvraagt
  • zich inschrijft voor een overheidsopdracht
  • vastgoed van de overheid koopt
  • vastgoed aan de overheid verkoopt

  Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Als een overheidsinstantie vermoedt dat uw bedrijf zich bezighoudt met criminele activiteiten, dan kan zij de vergunning, subsidie of opdracht weigeren.

  Bibob-toets

  Als de gemeente uw integriteit onderzoekt dan doet ze een Bibob-toets. U moet daarvoor een Bibob-vragenformulier invullen. De gemeente kijkt naar uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. De gemeente kan bijvoorbeeld justitiële informatie opvragen over de investeerders van uw bedrijf.

  Bibob-advies

  Als de gemeente na de Bibob-toets nog twijfelt over de integriteit van uw onderneming dan kan ze een Bibob-advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Dat is een uitgebreider onderzoek. Voordat het LBB-onderzoek begint, krijgt u hier bericht over. Na het onderzoek geeft het LLB advies aan de gemeente. Het LBB kan ook overheidsinstanties zelf een tip geven als het informatie over strafbare feiten heeft.

  Digitaal versturen met de berichtenbox

  Moet u een Bibob-vragenformulier invullen voor een procedure die onder de Dienstenwet valt? Dan kunt u met de berichtenbox het formulier digitaal versturen naar de gemeente. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het Bibob-vragenformulier Model Rechtspersoon (RP) en Model Natuurlijk persoon (NP) bij de aanvraag van een milieuvergunning versturen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven