Integriteitsonderzoek (Wet Bibob)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 21 jul 2022
1 min lezen
English version

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Wilt u een overheidsopdracht doen? Dan kan de overheid uw achtergrond onderzoeken.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Overheden zoals gemeenten en provincies mogen uw achtergrond en uw bedrijf onderzoeken als u bijvoorbeeld:

  • een vergunning of subsidie aanvraagt
  • zich inschrijft voor een overheidsopdracht
  • vastgoed van de overheid koopt
  • vastgoed aan de overheid verkoopt

Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). De overheid wil met dit onderzoek voorkomen dat ze criminele activiteiten financiert of dat u misbruik maakt van een vergunning.

Bibob-toets

Als een overheidsinstantie de integriteit van uw bedrijf onderzoekt, heet dat een Bibob-toets. U moet daarvoor een Bibob-vragenformulier invullen.

Een gemeente kan bijvoorbeeld informatie opvragen bij justitie, politie of de Belastingdienst over uw zakenrelaties. De overheidsinstantie mag ook mensen uit uw zakelijke netwerk controleren.

Bibob-advies

Twijfelt de gemeente na de Bibob-toets nog over de integriteit van uw onderneming? Dan kan de gemeente een Bibob-advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Dat betekent dat er een uitgebreider onderzoek komt.

Voordat het LBB-onderzoek begint, krijgt u hier altijd bericht over. Na het onderzoek geeft het LLB advies aan de gemeente. Dit onderzoek mag maximaal 12 weken duren.

Het LBB kan ook overheidsinstanties zelf een tip geven als het informatie over strafbare feiten heeft.

Tegen het advies van Bureau Bibob kunt u geen bezwaar maken. U kunt wel bezwaar maken tegen de overheidsinstantie als die de vergunning of subsidie niet verleent of intrekt. Hiervoor heeft u na de beslissing 6 weken de tijd.

Digitaal versturen met de berichtenbox

Moet u een Bibob-vragenformulier invullen voor een procedure die onder de Dienstenwet valt? Dan kunt u met de berichtenbox het formulier digitaal versturen naar de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: