Zoeken

Dierziekten bestrijden

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

Houdt u dieren? Dan moet u dierziekten proberen buiten uw bedrijf te houden. U moet onder meer:

  • zorgen voor voldoende hygiëne op uw bedrijf
  • de gezondheid van uw dieren regelmatig laten controleren
  • melden bij (vermoedens) van een dierziekte
  • dode dieren laten ophalen

Dierziekte melden

Vermoedt u een besmettelijke dierziekte op uw bedrijf zoals varkenspest, vogelgriep of Q-koorts? Dan moet u deze dierziekte melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het overzicht van aangifteplichtige dierziekten staat welke besmettelijke dierziekten u moet melden. Deze ziekten komen voor bij bijvoorbeeld (pluim)vee, bijen, nertsen, aquacultuurdieren en andere vogels en zoogdieren.

Als u een besmettelijke dierziekte niet meldt, bent u medeverantwoordelijk voor de verspreiding. De NVWA waarschuwt eerst, maar als u echt nalatig bent geweest en er is een uitbraak dan kunt u zwaar bestraft worden.

Bloedmonsters varkens

Heeft u varkens? Dan moet u regelmatig bloedmonsters van uw dieren (laten) afnemen en controleren op Klassieke varkenspest en Ziekte van Aujeszky. Een erkend laboratorium moet het onderzoek doen. Afhankelijk van de uitslag worden er maatregelen genomen. De uitslag van het onderzoek bewaart u 2 jaar in uw bedrijfsadministratie.

Verplichte wasplaats

In sommige gevallen moet u een eenvoudige wasplaats hebben om veewagens elke keer na het vervoeren van dieren te reinigen en ontsmetten. Deze wasplaats is verplicht als u:

  • 10 of meer evenhoevigen (zoals runderen, varkens, schapen en geiten) houdt
  • hobbyhouder bent met 10 of meer dieren en ook dieren van een ander bedrijf aanvoert
  • meedoet aan keuringen
  • dieren van uw bedrijf verplaatst naar locaties met een Uniek Bedrijfsnummer

Voor gesloten bedrijven, slachthuizen en verzamelcentra gelden andere eisen.

Dode dieren laten onderzoeken

U moet verdachte dode dieren (kadavers) laten onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). U moet de kadavers hiervoor eerst aanmelden bij de ophaaldienst selectiemateriaal. De ophaaldienst van de GD haalt de dieren op bij uw boerderij of dierenartsenpraktijk.

Dode dieren laten ophalen

Als veehouder of dierenarts moet u dode landbouwhuisdieren binnen 1 werkdag bij Rendac melden. Daarna komt de kadaverophaaldienst van Rendac het kadaver de eerstvolgende werkdag ophalen.

Vaccinaties tegen dierziekten

Als veehouder of veehandelaar mag u uw dieren niet vaccineren tegen dierziekten zoals mond- en klauwzeer, vogelgriep en blauwtong. In de beleidsdraaiboeken dierziekten staat wanneer dierenartsen en veehouders mogen of moeten vaccineren. U kunt een ontheffing van het vaccinatieverbod aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op: Nederland stelt andere technische eisen aan sera en entstoffen tegen de Ziekte van Aujeszky (ZvA) en aan entstoffen tegen infectieuze bovine rhinotracheitis (IBR) dan andere EU-lidstaten. Zijn deze sera of entstoffen al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing van het vaccinatieverbod digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1