Dierziekten bestrijden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als (pluim)veehouder moet u dierziekten proberen buiten uw bedrijf te houden. U moet zorgen voor voldoende hygiëne op uw bedrijf. Vermoedt u toch een besmettelijke dierziekte op uw bedrijf, zoals varkenspest of vogelgriep? Dan moet u dit meldenExternal link bij het landelijk meldpunt voor dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daar vindt u een overzicht van aangifteplichtige dierziektenExternal link. Om besmettelijke dierziekten te bestrijden en te weren, kunnen personen worden aangewezen om diergeneeskundige handelingen te verrichten.

Bloedmonsters pluimvee en varkens afnemen

Heeft u een pluimveebedrijf? Of heeft u meer dan 30 varkens die meer wegen dan 25 kilo? Dan moet u bloedmonstersExternal link van uw dieren (laten) afnemen. Het onderzoek laat u doen door een erkend laboratorium. Op grond van de uitslag worden er maatregelen genomenExternal link. De uitslag van het onderzoek bewaart u 2 jaar in uw bedrijfsadministratie.

Kadavers aanmelden voor sectieonderzoek

U moet verdachte kadavers voor sectie-onderzoek aanmeldenExternal link bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De ophaaldienst van de GD haalt de dieren voor sectieonderzoek op vanaf uw boerderij of dierenartsenpraktijk.

Kadavers melden voor inzameling en verwerking

Als veehouder of dierenarts moet u dode landbouwhuisdieren binnen 1 werkdag bij Rendac meldenExternal link. Bij de melding gebruikt u de juiste kadavercode. Deze code staat in de tarievenlijstExternal link.

Vaccinaties tegen dierziekten

Als veehouder of veehandelaar mag u uw dieren niet vaccineren tegen dierziekten zoals mond- en klauwzeer, vogelgriep en blauwtong. In de beleidsdraaiboeken dierziektenExternal link staat wanneer dierenartsen en veehouders mogen of moeten vaccineren. U kunt een ontheffing van het vaccinatieverbod aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan sera en entstoffen tegen de Ziekte van Aujeszky (ZvA) en entstoffen tegen infectieuze bovine rhinotracheitis (IBR), verschillen van die van andere EU-lidstaten. Zijn deze sera of entstoffen al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing van het vaccinatieverbod digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven