Dit artikel is gerelateerd aan:

Dierziekten bestrijden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Houdt u dieren? Dan moet u dierziekten proberen buiten uw bedrijf te houden. U moet onder meer:

  • zorgen voor voldoende hygiëne op uw bedrijf
  • de gezondheid van uw dieren regelmatig laten controleren
  • melden bij (vermoedens) van een dierziekte
  • dode dieren laten ophalen

Dierziekte melden

Vermoedt u een besmettelijke dierziekte op uw bedrijf zoals varkenspest of vogelgriep? Dan moet u dit meldenExterne link bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het overzicht van aangifteplichtige dierziektenExterne link staat welke besmettelijke dierziekten u moet melden. Dat zijn ziekten die voorkomen bij bijvoorbeeld (pluim)vee, bijen, nertsen, aquacultuurdieren en andere vogels en zoogdieren.

Bloedmonsters afnemen bij pluimvee en varkens

Heeft u een pluimveebedrijf? Of heeft u meer dan 30 varkens? Dan moet u regelmatig bloedmonstersExterne link van uw dieren (laten) afnemen en controleren. Een erkend laboratorium moet het onderzoek doen. Afhankelijk van de uitslag worden er maatregelen genomenExterne link. De uitslag van het onderzoek bewaart u 2 jaar in uw bedrijfsadministratie.

Verplichte wasplaats

In sommige gevallen moet u een eenvoudige wasplaatsExterne link hebben om veewagens elke keer na het vervoeren van dieren te reinigen en ontsmetten. Deze wasplaats is verplicht als u:

  • 10 of meer evenhoevigen (zoals runderen, varkens, schapen en geiten) houdt
  • hobbyhouder bent met 10 of meer dieren en ook dieren van een ander bedrijf aanvoert
  • als u meedoet aan keuringen
  • als u dieren van uw bedrijf verplaatst naar locaties met een Uniek Bedrijfsnummer
Voor gesloten bedrijven, slachthuizen en verzamelcentra gelden andere eisenExterne link.

Kadavers laten onderzoeken

U moet verdachte dode dieren (kadavers) laten onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). U moet de kadavers hiervoor eerst aanmeldenExterne link. De ophaaldienst van de GD haalt de dieren op bij uw boerderij of dierenartsenpraktijk.

Kadavers laten ophalen

Als veehouder of dierenarts moet u dode landbouwhuisdieren binnen 1 werkdag bij Rendac melden. Nadat u melding heeft gedaan, komt de kadaverophaaldienstExterne link van Rendac het kadaver de eerstvolgende werkdag ophalen.Bij de melding gebruikt u de juiste kadavercode. Deze code staat in de tarievenlijst.

Vaccinaties tegen dierziekten

Als veehouder of veehandelaar mag u uw dieren niet vaccineren tegen dierziekten zoals mond- en klauwzeer, vogelgriep en blauwtong. In de beleidsdraaiboeken dierziektenExterne link staat wanneer dierenartsen en veehouders mogen of moeten vaccineren. U kunt een ontheffing van het vaccinatieverbod aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op: Nederland stelt andere technische eisen aan sera en entstoffen tegen de Ziekte van Aujeszky (ZvA) en aan entstoffen tegen infectieuze bovine rhinotracheitis (IBR) dan andere EU-lidstaten. Zijn deze sera of entstoffen al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing van het vaccinatieverbod digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven