Digitale communicatie met de overheid toegestaan

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Ingangsdatum: 1 januari 2025

Wat verandert er?

Wilt u producten of diensten aanvragen bij uw gemeente, provincie of waterschap? U heeft het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te sturen. Nederlandse bestuursorganen zijn verplicht om voor elk formeel bericht een digitaal kanaal aan te wijzen waarop ondernemers hen kunnen bereiken.

U kunt altijd kiezen tussen papieren en digitale communicatie. Behalve als in een bijzondere wet staat dat de communicatie elektronisch moet gebeuren. De bestuursorganen moeten zorgen voor waarborgen, zoals:

  • termijnverlenging bij storingen
  • verplichte ontvangstbevestiging van een bericht
  • verplichte notificatie van een bericht in systemen zoals MijnOverheid

Voor wie?

  • alle ondernemers

Wanneer?

De 'Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer' en daarmee de wijziging van 'Afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht' gaat naar verwachting in op 1 januari 2025.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)