In werking getreden (5)

Moet nog in werking treden (117)
 1. Pomphouders moeten vaker E10 benzine aanbieden

  Ingangsdatum: 1 oktober 2019

  Pompstations met twee of meer tankinstallaties moeten bij minimaal de helft van de vulpistolen E10 aanbieden.

 2. Houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem

  Ingangsdatum: 1 juli 2019

  Heeft u aandelen aan toonder uitgegeven of heeft u dit soort aandelen? Dan moet u ze omzetten in aandelen op naam. Lees hier meer.

 3. Warmtewet verandert, warmte komt in huurrecht

  Ingangsdatum: 1 juli 2019

  Verhuurders die warmte leveren aan hun huurders vallen niet meer onder de Warmtewet, maar onder het huurrecht. Lees hier meer over.

 4. Volledig minimumloon vanaf 21 jaar

  Ingangsdatum: 1 juli 2019

  Heeft u personeel? Sinds 1 juli 2019 moet u aan een werknemer van 21 jaar het volledig wettelijk minimumloon betalen.

 5. Alle overheden moeten e-facturen kunnen ontvangen

  Ingangsdatum: 18 april 2019

  Overheidsorganisaties moeten e-factureren kunnen ontvangen en behandelen. Lees meer over deze wetswijziging.

Moet nog in werking treden (117)

In werking getreden (5)
 1. Invoering nieuw plantenpaspoort en Plantgezondheidsverordening

  Ingangsdatum: 14 december 2019

  Er komen nieuwe regels voor het verhandelen van plantaardig teeltmateriaal. Lees hier meer over de Plantgezondheidsverordening.

 2. Vereenvoudiging fiscale bijtelling fiets van de zaak

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Er komt een standaardbedrag voor de afkoop van het privégebruik van een fiets van de zaak. De kilometerregistratie vervalt.

 3. Collectief schade verhalen wordt eenvoudiger

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Via de rechter kunnen representatieve belangenorganisaties, namens een collectief, een schadevergoeding eisen. Lees verder.

 4. Aanvraag voor innovatieregeling WBSO flexibeler

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  In 2020 kunt u vaker per jaar een aanvraag doen voor de fiscale innovatieregeling WBSO. Kijk hier voor meer informatie.

 5. Btw-regels bij leveringen binnen EU eenvoudiger

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  De regels voor btw bij leveringen binnen de EU worden eenvoudiger. Lees hier wat er verandert.

 6. Wijziging tarief vennootschapsbelasting

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting wordt in 2020 niet verlaagd en de belastingrente wordt aangepast.

 7. Personeel extra belonen door ruimere werkkostenregeling (WKR)

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Werkgevers kunnen personeel extra belonen dankzij verruiming van de werkkostenregeling (WKR). Lees meer

 8. Openbaar overzicht van adviseurs met vergrijpboete

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  De Belastingdienst mag bekend maken welke adviseur een boete heeft gekregen voor belastingontduiking en -fraude.

 9. Algemene heffingskorting gaat extra omhoog

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  De algemene heffingskorting gaat omhoog. Mensen met een jaarinkomen tot 68.507 euro hebben hier voordeel van.

 10. Extra verhoging arbeidskorting tot en met 2022

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  De verhoging van de arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor werknemers in loondienst. Lees hier wat er verandert.

 11. Invoering MKB-verzuim-ontzorgverzekering

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  MKB-verzuim-ontzorgverzekering ondersteunt u bij re-integratieverplichting tegenover uw zieke werknemer. Lees meer.

 12. Geen belastingaftrek meer voor bestuursrechtelijke dwangsommen

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Bestuursrechtelijke dwangsommen zijn per 2020 niet meer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting.

 13. Belasting opslag duurzame energie (ODE) gaat omhoog

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  De belasting opslag duurzame energie (ODE) gaat omhoog. Lees meer

 14. Fiscale bijtelling elektrische auto van de zaak gaat stapsgewijs omhoog

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  De fiscale bijtelling voor de elektrische auto van de zaak gaat stapsgewijs omhoog, maar blijft aantrekkelijk.

 15. Sneller over naar tweeschijvenstelsel voor inkomstenbelasting

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt al in 2020 ingevoerd in plaats van 2021. Lees hier wat dat betekent.

 16. Zelfstandigenaftrek stapsgewijs omlaag

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2020 tot 2028 stapsgewijs omlaag. Lees hier wat er verandert.

 17. Afvalbelasting op storten en verbranden buitenlands afval

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Stort en verbrandt u buitenlands afval in Nederland? Dan gaat u daarover ook afvalstoffenbelasting betalen. Lees meer

 18. Brede weersverzekering voordeliger voor boeren

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Voor boeren wordt een brede weersverzekering voordeliger. De 21% assurantiebelasting verdwijnt. Lees meer

 19. Energie-investeringsaftrek (EIA) ook voor CO2-reductie

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  De Energie-investeringsaftrek (EIA) geldt in 2020 ook voor investeringen die CO2-uitstoot verminderen. Lees hier meer.

 20. Vrijstelling assurantiebelasting voor verzekering loondoorbetaling

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Er komt een vrijstelling van assurantiebelasting voor werkgevers met een verzekering die doorbetalen zieke werknemers dekt.

 21. Eenmanszaken krijgen nieuw btw-identificatienummer (btw-id)

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Heeft u een eenmanszaak? Alle eenmanszaken in Nederland krijgen een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). Lees hier wat er gaat veranderen.

 22. Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verkleint verschil flex en vast

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Prinsjesdag: met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt er nieuw ontslagrecht en verandert de WW-premie. Lees meer.

 23. Laag btw-tarief voor e-books

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Verkoopt u e-books? Digitale boeken, kranten en tijdschriften krijgen het verlaagde btw-tarief van 9%. Lees hier wat er verandert.

 24. Teruggave bpm voor taxibedrijven afgeschaft

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Taxibedrijven krijgen geen bpm meer terug bij de aanschaf van nieuwe auto's. Lees hier meer

 25. Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Het kabinet gaat de aftrekposten voor ondernemers versneld afbouwen.

 26. Minimumloon omhoog op 1 januari 2020

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Heeft u personeel? Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2020. Lees er hier meer over.

 27. Kleineondernemersregeling (KOR) verandert

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet kunnen straks kiezen voor vrijstelling van de omzetbelasting. Lees hier meer over deze wetswijziging.

 28. Afdracht aan goede doel bij loterij gaat omlaag

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Organiseert u, met vergunning, een goededoelenloterij? Straks hoeft u minder af te dragen aan het goede doel.

 29. Tarief box 2 gaat van 25% naar 26,90%

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Het tarief in box 2 gaat omhoog van 25% naar 26,90% in 2021. Deze maatregel geldt alleen voor houders van een aanmerkelijk belang.

 30. Bijstandsregeling Bbz wordt eenvoudiger

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Prinsjesdag: De bijstandsregeling Bbz voor zelfstandig ondernemers wordt eenvoudiger. Lees wat er verandert.

 31. Beroepseisen rij-instructeurs worden aangepast

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  Bent u rij-instructeur? U voldoet met de 5-jaarlijkse bijscholingsverplichting makkelijker aan de eis van de praktijkbeoordeling.

 32. Termijn schorsing voertuig wordt ruimer

  Ingangsdatum: 1 januari 2020

  U kunt uw voertuig straks langer dan 1 jaar schorsen. Ook komen er verschillende schorsingstermijnen voor verschillende voertuigen. Lees verder.

 33. UBO-register voor belanghebbende achter onderneming of rechtspersoon

  Ingangsdatum: 10 januari 2020

  Het UBO-register laat zien wie de uiteindelijke belanghebbende (‘ultimate beneficial owner') achter een onderneming is.

 34. Extra accijnsverhoging sigaretten en shag

  Ingangsdatum: 1 april 2020

  Op 1 april 2020 gaat de accijns op een pakje sigaretten € 1 omhoog. Lees er hier meer over.

 35. Kortere procedures voor buitenlandse kenniswerkers

  Ingangsdatum: 1 april 2020

  Door kortere, makkelijkere toelatingsprocedures en een betere digitale service kunnen kennismigranten makkelijker aan de slag bij startups.

 36. Vanaf 1 april 2020 handhaving verbod rookruimtes horeca

  Ingangsdatum: 1 april 2020

  Heeft uw horecazaak een rookruimte? Vanaf 1 april 2020 wordt het verbod op rookruimtes in de horeca gehandhaafd. Lees er hier meer over.

 37. APK-plicht snelle trekkers en tractorkenteken

  Ingangsdatum: 1 april 2020

  Kentekenplicht voor tractoren. Snelle trekkers moeten periodiek gekeurd worden. Lees hier meer over deze wetswijziging.

 38. Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte

  Ingangsdatum: 1 april 2020

  Slapende dienstverband? Ontslaat u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is? Bekijk de wetswijziging.

 39. MDR vaker van toepassing op software

  Ingangsdatum: 26 mei 2020

  Software die nu geen medisch hulpmiddel is, is dat onder de nieuwe MDR mogelijk wel. Lees er hier meer over.

 40. Fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen moeten zich inschrijven in EUDAMED

  Ingangsdatum: 26 mei 2020

  Bent u fabrikant, gemachtigde of importeur van medische hulpmiddelen? U moet zich inschrijven in de databank EUDAMED.

 41. Proef met gesloten coffeeshopketen

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  In 2020 gaat een proef van start om te onderzoeken of het mogelijk is een gesloten coffeeshopketen te maken. Lees hier hoe het zit.

 42. Verblijfsregeling voor buitenlands personeel startups

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Startups kunnen met de verblijfsregeling straks sneller een verblijfsvergunning voor personeel aanvragen. Lees meer.

 43. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de BENG

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Lees wat er verandert.

 44. Plain packaging voor sigaretten en shag

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Verkoopt u sigaretten? U mag rookwaren alleen verkopen in neutrale, generieke verpakkingen. Lees er hier meer over.

 45. BIG-nummer moet vindbaar zijn

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Bent u een BIG-geregistreerde zorgverlener? U moet ervoor zorgen dat iedereen uw BIG-nummer makkelijk kan vinden. Lees meer.

 46. Personeel krijgt aanvullend partnerverlof

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Vanaf 1 juli 2020 mogen werknemers, als hun partner is bevallen, 5 weken onbetaald verlof opnemen met recht op 70% van het loon.

 47. Verbetering kwaliteit Handelsregister

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  De kwaliteit van het Handelsregister wordt verbeterd. Lees hier wat er gaat veranderen.

 48. Meldplicht grensoverschrijdende constructies intermediairs

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Werkt u als intermediair? U moet grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst melden. Lees hier meer.

 49. Homologatie bij faillissementen wordt mogelijk

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  De rechtbank kan een onderhands akkoord tussen een bedrijf en een groot aantal van zijn schuldeisers goedkeuren (homologatie). Lees er hier meer over.

 50. Verbod uitstallen tabakswaren

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Verkoopt u sigaretten, sigaren of andere tabakswaren? Rookwaren mag u straks niet meer zichtbaar uitstallen in een vitrine of display in uw winkel.

 51. Strengere geluidseisen voor warmtepompen en airco’s

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Warmtepompen en airco’s buiten de woning mogen straks niet meer dan 40dB geluid veroorzaken bij de buren. Lees hier meer over de wetswijziging.

 52. Verbod op varend ontgassen voor binnenvaarttankschepen

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen.

 53. Zorgverleners verplicht tot digitale inzage

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Zorgverleners zijn verplicht om patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens.

 54. Familie buitenlandse zelfstandige mag in loondienst

  Ingangsdatum: 1 oktober 2020

  Bent u een buitenlandse zelfstandige? Uw gezinsleden mogen straks zonder extra papieren in loondienst werken. Lees meer

 55. Weigeren VOG op basis van politiegegevens

  Ingangsdatum: 1 oktober 2020

  Het is straks mogelijk dat uw medewerker geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgt op basis van alleen politiegegevens.

 56. Elke hond moet een paspoort hebben

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Elke hond in Nederland moet een Europees hondenpaspoort hebben. Alleen een dierenarts kan dit paspoort afgeven. Klik en lees meer.

 57. Omgevingsrecht gaat op in Omgevingswet

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Het omgevingsrecht, inclusief de regels van natuur- en milieurecht en het algemeen bestuursrecht, wordt gebundeld en gemoderniseerd in de Omgevingswet.

 58. Bronbelasting op uitgaande rente en royalty’s

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Nederlandse bedrijven gaan bronbelasting betalen op uitgaande rente en royalty’s. Lees wat er verandert.

 59. Geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische bestelauto tot 2025

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Heeft u een elektrische bestelauto? Dan betaalt u tot 2025 geen wegenbelasting. Lees hier meer.

 60. Tarief innovatiebox omhoog naar 9%

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Het tarief van de innovatiebox gaat in 2021 omhoog van 7% naar 9%. Lees hier meer.

 61. Europese emissie-eisen voor kachels vervroegd

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Handelt u in pelletkachels? Er komen nieuwe regels voor het ecologisch ontwerp voor (pellet)kachels. Lees er hier meer over.

 62. Overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden met 1 procent omhoog

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  De overdrachtsbelasting op niet-woningen (zoals bedrijfspand, grond voor woningen of hotels) gaat van 6 naar 7 procent. Lees meer

 63. Verschil maatschap en vof gaat verdwijnen

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Er komen nieuwe regels voor de personenvennootschap. Het verschil tussen maatschap en vof gaat verdwijnen. Lees er hier meer over.

 64. Wettelijke regels voor de franchisesector

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Er komen wettelijke regels voor de franchisesector. De positie van franchisenemers wordt sterker.

 65. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen.

 66. Met vergunning online kansspelen aanbieden wordt mogelijk

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  U kunt straks met een vergunning legaal online kansspelen aanbieden in Nederland. Bijvoorbeeld poker, casinospelen en sportweddenschappen.

 67. Minimum uurtarief zzp'er wordt 16 euro

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland. U mag niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Lees hier meer.

 68. Bezit zware luchtdrukwapens aan banden

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Voor zware luchtdrukwapens wordt een vergunning verplicht. Lees verder.

 69. Schepen op de Noordzee moeten milieuvriendelijker

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Als reder moet u ervoor zorgen dat uw nieuwe schepen die op de Noordzee varen voldoen aan de nieuwe NOx (stikstofoxide) normen.

 70. Incassobureau moet zich inschrijven in incassoregister

  Ingangsdatum: 1 juli 2021

  Incassobureaus moeten naar verwachting in 2021 in een incassoregister staan. Lees meer over de nieuwe wetgeving.

 71. STAP-budget vervangt scholingsaftrek

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Er komt een STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) voor werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen.

 72. Wet zorgplicht kinderarbeid

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  U moet voorkomen dat u goederen of diensten verkoopt die met behulp van kinderarbeid zijn gemaakt. Lees meer over de Wet zorgplicht kinderarbeid.

 73. DGA met rekening-courant schuld aan eigen bv gaat daar belasting over betalen

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Schulden van dga's aan de eigen bv boven € 500.000 worden belast. Lees hier meer over deze wetswijziging.

 74. Scholingseisen voor werken met baby’s

  Ingangsdatum: 1 januari 2023

  Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe scholingseisen voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s.

 75. Pedagogisch medewerkers moeten minimum taalniveau hebben

  Ingangsdatum: 1 januari 2023

  Werkt u in de kinderopvang? Pedagogisch medewerkers moeten minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben.

 76. Verbod op energie-onzuinige kantoren

  Ingangsdatum: 1 januari 2023

  Bent u eigenaar van een kantoorgebouw? Straks mogen alleen kantoren worden gebruikt die ten minste energielabel C hebben.

 77. Modernisering Waarborgwet

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Er komen maximumtarieven voor de werkzaamheden van waarborginstellingen.

 78. Heffing voor vrachtwagens vanaf 3500 kg

  Ingangsdatum: vanaf 2023

  Er komt een vrachtwagenheffing voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Lees hier meer.

 79. Geen ongevraagde telefonische verkoop meer

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Bedrijven mogen consumenten straks alleen nog telefonisch benaderen als zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven (opt-in). Lees wat er verandert.

 80. Nieuwe regels faillissement

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Faillissementen kunnen sneller, transparanter en makkelijker worden afgewikkeld. Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Lees hier wat er gaat veranderen.

 81. Invoering Centraal aandeelhoudersregister (CAHR)

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Er komt een Centraal aandeelhoudersregister (CAHR). In het CAHR staan de aandeelhouders van bv's en niet-beursgenoteerde nv's.

 82. Seksbedrijven en sekswerkers krijgen vergunningplicht

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Er komt een vergunningplicht voor sekswerkers en seksbedrijven. Prostituees zonder vergunning zijn in overtreding.

 83. Uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen moet omlaag

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Pluimveebedrijven moeten de uitstoot van fijnstof verminderen. Voor nieuwe pluimveestallen gaat een reductie-eis van 70 % gelden.

 84. Markt voor casino's gaat open (gaat niet door)

  Ingangsdatum: gaat niet door

  Het staatsmonopolie op het aanbieden van speelcasino's zou worden beëindigd. Holland Casino zou worden geprivatiseerd.

 85. Uitbreiding van mediation in het strafrecht

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Er komt een verdere uitbreiding van het gebruik van mediation in het strafrecht.

 86. Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg.

 87. Huurders winkelruimte worden beter beschermd

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Verhuurders van winkelruimten mogen straks niet meer zomaar de huur opzeggen voor renovatie. Lees meer over deze verandering.

 88. Bedrijf oprichten in de Europese Unie wordt eenvoudiger

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  U kunt straks makkelijker een bedrijf in het buitenland oprichten. Lees hier meer over deze wetswijziging.

 89. De pachtwet in de landbouw verandert

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Werkt u in de landbouw? De nieuwe pachtwet geldt voor verpachters en pachters. Lees hier wat er gaat veranderen.

 90. Consumenten kunnen in één keer cookies weigeren

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Internetgebruikers moeten in hun webbrowser in 1 keer privacygevoelige 'tracking-cookies' kunnen accepteren of weigeren. Zie meer.

 91. Buitenruimte weer verplicht voor zorgwoningen

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Nieuwe woningen met een zorgfunctie moeten een buitenruimte krijgen. Lees hier meer over deze wetswijziging.

 92. Bedrijven mogen geen verpandingsverboden met elkaar afspreken

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Er komt een verbod op verpandingsverboden. Ondernemers mogen alle vorderingen verpanden als zekerheid voor een lening. Lees meer.

 93. Alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Voor alle rechtspersonen gelden straks dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Bekijk om welke regels het gaat.

 94. Alle elektronische vormen communicatie beschermd in Grondwet

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Alle elektronische vormen van communicatie worden in de Grondwet beschermd. Lees hier meer over deze wetswijziging.

 95. Aansprakelijkheidsregeling voor pandhouders, hypotheekhouders en executanten

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Pand-, hypotheekhouders en executanten worden aansprakelijk voor de omzetbelasting die een ondernemer moet betalen bij gedwongen verkoop aan een niet-ondernemer.

 96. Huid laseren alleen door zorgverlener

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Huid laseren om bijvoorbeeld te ontharen, mag u straks alleen nog zelfstandig doen als u bevoegd en opgeleid bent.

 97. Gesubsidieerde rechtsbijstand verandert

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Als advocaat hoeft u geen toevoegingsaanvraag meer te doen.

 98. Faillissement voorbereiden wordt makkelijker

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Het wordt makkelijker om faillissement voor te bereiden. U kunt de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. Pre-pack wordt mogelijk. Lees meer.

 99. Nieuwe maatregelen honden

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Eigenaren van gevaarlijke honden moeten verplicht op cursus met hun hond. Honden mogen straks alleen nog worden gechipt en geregistreerd door een dierenarts of een professionele chipper.

 100. Drempels alle ingangen van nieuwbouwwoningen maximaal 2 cm hoog

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Alle toegangen van nieuwbouwwoningen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De drempel mag een maximale hoogte hebben van 2 cm.

 101. Mogelijk nieuwe rechtsvorm sociaal ondernemen

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Heeft uw bedrijf een sociaal of maatschappelijk doel? Er komt mogelijk een nieuwe rechtsvorm voor sociaal ondernemen. Lees er hier meer over.

 102. Verbod op asbestdaken (Verworpen)

  Ingangsdatum: Verworpen

  Zit uw bedrijf in een gebouw met een asbestdak? Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden.

 103. Extra eisen bijzondere bromfiets (Stint)

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Maakt of gebruikt u bijzondere bromfietsen? Of u wilt uw Stint weer gebruiken? Dan gelden straks deze extra eisen voor de veiligheid.

 104. Nieuwe regels bij alcohol verkopen

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Er komen strengere regels voor het verkopen en schenken van alcohol. Lees hier wat deze wetswijzigingen inhouden en wanneer ze ingaan.

 105. Betere controle accountancy

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  De wettelijke controles op accountants worden verbeterd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt nieuwe bevoegdheden. Ook wordt de governance van accountantsorganisaties versterkt.

 106. Gelijk loon bij gelijk werk EU-werknemers

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Doen werknemers in de EU hetzelfde werk op dezelfde werkplek, dan krijgen ze straks gelijk loon.

 107. Strengere spelregels voor ondernemende overheden

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  De regels voor marktactiviteiten door overheden worden aangescherpt.

 108. Wettelijk minimumuurloon wordt voor iedereen gelijk

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient krijgt in de toekomst hetzelfde vaste bedrag per uur.

 109. Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt digitaal

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  De verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt gedigitaliseerd.

 110. Erkenningsplicht werken met gastoestellen

  Ingangsdatum: In 2019

  Werkt u of uw bedrijf met cv-ketels en warmwatertoestellen op gas? En/of met buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer? Voor de installatie en het onderhoud van gastoestellen en buizen is straks erkenning nodig.

 111. Monistisch bestuursmodel voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  U kunt bij de rechtsvorm coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij straks kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

 112. Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Als u rij-instructeur wilt worden of de lesbevoegdheid wilt verlengen moet u een VOG overleggen. Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

 113. Strengere regels toegang telecomgegevens

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  De regels rond de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens worden aangescherpt.

 114. Geen gedwongen openstelling van winkels

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Winkeliers zijn straks niet meer gehouden aan eenzijdig opgelegde openingstijden waar ze niet expliciet mee instemmen.

 115. RDW controleert waarde bij import auto’s

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Importeert u tweedehands auto’s? De RDW gaat bij parallelimport de waarde van de auto’s controleren.

 116. Verkoop belangrijk telecombedrijf aan ongewenste partij verboden

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  U mag een belangrijk telecommunicatiebedrijf niet verkopen als hierdoor nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen.

 117. Wettelijke betalingstermijn grote bedrijven naar 30 dagen

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  De wettelijke betalingstermijn voor grote bedrijven wordt verkort naar 30 dagen. Dit geldt als grote bedrijven zakendoen met mkb-ondernemers.