Dit artikel is gerelateerd aan:

Eed afleggen en inschrijven in het register van notarissen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u benoemd tot notaris? Dan moet u binnen 6 maanden de eed afleggenExterne link. Dat doet u in het arrondissement waar u zich gaat vestigen. U wordt dan ingeschreven in het register van notarissenExterne link bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Daarna deponeert u uw handtekening en paraaf bij de griffie van de rechtbankExterne link.

Benoeming tot notaris

Voor uw benoeming tot notaris moet u voldoen aan de opleidingseisen. Ook moet u een goedgekeurd ondernemingsplan hebben. Als burger uit de Europese UnieExterne link (EU), de Europese Economische RuimteExterne link (EER) of Zwitserland hoeft u niet de Nederlandse nationaliteit te hebben om benoemd te worden.

Benoemd tot waarnemer

Bent u kandidaat-notaris en wordt u voor de eerste keer tot waarnemer benoemd? Dan moet u de eed afleggen in het arrondissement waar u gaat waarnemen. Is dat een ander arrondissement dan waar u bent gevestigd? Dan deponeert u uw handtekening en paraaf bij de griffie van de rechtbank in dat arrondissement.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven