Eed afleggen en inschrijven in het register van notarissen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Bent u benoemd tot notaris? Dan moet u binnen 6 maanden de eed afleggen. Dat doet u voor de rechtbank in het arrondissement waar u zich gaat vestigen.

Benoeming tot notaris

Voor uw benoeming tot notaris moet u voldoen aan de opleidingseisen. Nadat uw benoemingsbesluit is ondertekend dient u binnen 6 maanden een verzoek in bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor het afleggen van de eed. In dit verzoek geeft u aan in welke gemeente u zich wilt vestigen als notaris. Ook moet u een goedgekeurd ondernemingsplan indienen. Uit uw ondernemingsplan moet blijken dat u:

  • genoeg geld heeft om een notarieel kantoor te starten
  • binnen 3 jaar kostendekkend uw vak kunt uitoefenen

Nadat u uw eed heeft afgelegd deponeert u uw handtekening en paraaf bij de griffie van de rechtbank.

Bent u burger uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan hoeft u niet de Nederlandse nationaliteit te hebben om benoemd te worden.

Register van notarissen

Na uw benoeming tot notaris wordt u ingeschreven in het register van notarissen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit register is voor iedereen in te zien. In dit register staan gegevens v zoals uw zakelijke adresgegevens. Ook als u door de rechter een tuchtmaatregel krijgt opgelegd, komt dit in het register te staan.

Benoemd tot waarnemer

Bent u kandidaat-notaris en wordt u voor de eerste keer tot waarnemer benoemd? Dan moet u de eed afleggen voor de rechtbank in het arrondissement waar u gaat waarnemen. Is dat een ander arrondissement dan waar u bent gevestigd? Dan deponeert u uw handtekening en paraaf bij de griffie van de rechtbank in dat arrondissement.

Dit artikel is gerelateerd aan: