Dit artikel is gerelateerd aan:

Eed afleggen en inschrijven in het register van notarissen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u tot notaris benoemd? Dan moet u binnen 6 maanden de eed afleggenExterne link. Dat doet u in uw arrondissement. Meteen daarna schrijft u zich in in het register van notarissen bij de Kamer van Toezicht. De Kamer van Toezicht houdt zich bezig met toezicht op en tuchtrechtspraak over notarissen. Daarna deponeert u uw handtekening en paraaf bij de griffie van de rechtbankExterne link.

Benoeming tot notaris

Voor uw benoeming tot notaris moet u voldoen aan de opleidingseisen. Ook moet u een goedgekeurd ondernemingsplan hebben. Als burger uit de Europese UnieExterne link (EU), de Europese Economische RuimteExterne link (EER) of Zwitserland hoeft u niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Benoemd tot waarnemer

Wordt u voor de eerste maal als kandidaat-notaris tot waarnemer benoemd? Dan moet u de eed afleggen in het arrondissement van de plaats van vestiging van de vervangend notaris. Neemt u waar in een ander arrondissement? Dan deponeert u uw handtekening en paraaf bij de griffie van de rechtbank in dat arrondissement.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven