Eisen aan een begraafplaats of crematorium

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u als uitvaartondernemer een nieuw(e) begraafplaats, crematorium of strooiveld in gebruik nemen? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. De gemeente bepaalt de plaats waar nieuwe begraafplaatsen, crematoria, strooivelden of opbaarplaatsen mogen komen.

Eisen aan crematorium en strooiveld

Heeft u een crematoriumExternal link met een strooiveld? Dan krijgt u te maken met voorschriften voor de bodem en voor de lucht. U moet zich onder meer houden aan normen voor rookgassen en eisen voor verbrandingsinstallaties. Uw crematorium moet een naverbrandingsruimte en een kwikfilter hebben.

Registers begraafplaats en crematorium

Als houder van een begraafplaats houdt u een register bij. Dit bevat de namen van de op de begraafplaats begraven lichamen en de plaats waar zij begraven zijn. U houdt ook een register bij van de asbussen die op de begraafplaats zijn bijgezet. Bent u houder van een crematorium? Dan houdt u een register bij van de verbrande stoffelijke overschotten en van de bestemming van de as. De registers zijn openbaar.

Dierencrematorium

Er zijn 2 soorten dierencrematoria:

  • Een dierencrematorium met beperkte verbrandingscapaciteit (tot 50 kg/uur). Dit mag alleen dode gezelschapsdieren cremeren.
  • Een dierencrematorium met een hoge verbrandingscapaciteit (meer dan 50 kg/uur). Dit mag naast dode gezelschapsdieren ook paarden cremeren.

Een crematorium voor dieren moet ook aan strenge (milieu-)eisen voldoen. U moet bijvoorbeeld een verbrandingsinstallatie hebben die voldoet aan minimale verbrandingscondities.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven