Eisen aan een begraafplaats of crematorium

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u als uitvaartondernemer een nieuw(e) begraafplaats, crematorium of strooiveld in gebruik nemen? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. De gemeente bepaalt de plaats waar nieuwe begraafplaatsen, crematoria, strooivelden of opbaarplaatsen mogen komen.

Eisen aan crematorium en strooiveld

Heeft u een crematorium met een strooiveld? Dan moet u zich houden aan bodemvoorschriften en luchtvoorschriften. Bijvoorbeeld:

  • U mag geen kisten met lood of zink verbranden en u moet versiering van kunststof of metaal verwijderen.
  • U moet zorgen voor een goede en volledige verbranding.
  • U moet de crematie-oven onderhouden en laten keuren.
  • U moet de uitstoot van verschillende stoffen zoals stikstofoxiden en kwik tegengaan.
  • U moet minimaal 2 strooivelden hebben en om de 10 jaar wisselen van strooiveld.

Registers begraafplaats en crematorium

Heeft u een begraafplaats? Dan houdt u een register bij. In dit register staan de overleden personen en de plaats waar de lichamen begraven zijn. U houdt ook een register bij van de asbussen die op de begraafplaats zijn bijgezet.

Bent u houder van een crematorium? Dan houdt u in een register bij wie er gecremeerd is en wat de bestemming is van de as. De registers zijn openbaar.

Dierencrematorium

Er zijn 2 soorten dierencrematoria:

  • Een dierencrematorium alleen voor dode gezelschapsdieren (met een beperkte verbrandingscapaciteit tot 50 kg/uur).
  • Een dierencrematorium voor dode gezelschapsdieren en paarden (met een hoge verbrandingscapaciteit van meer dan 50 kg/uur).

Een crematorium voor dieren moet aan strenge (milieu-)eisen voldoen. U moet bijvoorbeeld een verbrandingsinstallatie hebben die voldoet aan minimale verbrandingscondities. Bij het verstrooien van crematie-as bij een dierencrematorium, moet u zich aan dezelfde regels houden als voor de strooivelden voor het as van mensen. Omdat de hoeveelheid as bij dieren meestal minder is dan bij mensen, kunt u de hoeveelheden omrekenen.

Erkenning dierencrematorium aanvragen

Als u een crematorium heeft voor huisdieren of paarden, dan moet u erkenning hebben. U kunt erkenning aanvragen via de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Als u dieren uit andere EU-landen wilt cremeren dan moet u toestemming vragen. Erkende dierencrematoria staan op de lijst met erkende bedrijven die dierlijke producten mogen verbranden.

Dit artikel is gerelateerd aan: