Eisen aan een begraafplaats of crematorium

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Wilt u als uitvaartondernemer een nieuw(e) begraafplaats, crematorium of strooiveld in gebruik nemen? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. De gemeente bepaalt de plaats waar nieuwe begraafplaatsen, crematoria, strooivelden of opbaarplaatsen mogen komen.

  Eisen aan crematorium en strooiveld

  Heeft u een crematoriumExterne link met een strooiveld? Dan krijgt u te maken met voorschriften voor de bodem en voor de lucht. Bijvoorbeeld:

  • U mag geen kisten verbranden die met lood of zink bekleed zijn en u moet versiering van kunststof of metaal verwijderen.
  • U moet zorgen voor een goede en volledige verbranding.
  • U moet de crematie-oven onderhouden en laten keuren.
  • U moet de uitstoot van verschillende stoffen zoals stikstofoxiden en kwik tegengaan.
  • U moet wisselen van strooiveld en zo de bodemkwaliteit beschermenExterne link.

  Registers begraafplaats en crematorium

  Heeft u een begraafplaats? Dan houdt u een register bij. In dit register staan de namen van de overleden personen en de plaats waar de lichamen begraven zijn. U houdt ook een register bij van de asbussen die op de begraafplaats zijn bijgezet. Bent u houder van een crematorium? Dan houdt u een register bij wie er gecremeerd is en van de bestemming van de as. De registers zijn openbaar.

  Dierencrematorium

  Er zijn 2 soorten dierencrematoria:

  • Een dierencrematorium met beperkte verbrandingscapaciteit (tot 50 kg/uur). Hier mag u alleen dode gezelschapsdieren cremeren.
  • Een dierencrematorium met een hoge verbrandingscapaciteit (meer dan 50 kg/uur). Hier mag u naast dode gezelschapsdieren ook paarden cremeren.

  Een crematorium voor dieren moet ook aan strenge (milieu-)eisen voldoen. U moet bijvoorbeeld een verbrandingsinstallatie hebben die voldoet aan minimale verbrandingscondities. Bij het verstrooien van crematie-as bij een dierencrematorium, moet u zich aan dezelfde regelsExterne link houden als voor de strooivelden voor het as van mensen. Omdat de hoeveelheid as bij dieren meestal minder is dan bij mensen, kunt u de hoeveelheden omrekenen.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven