Activiteiten in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

In waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones gelden milieuregels voor bodemgebruik.

Bekijk hier welke regels in uw provincie gelden.

Zoeken

  Wilt u activiteiten uitvoeren in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone? Deze gebieden zijn beschermd. U moet rekening houden met de milieuregels voor de bodem in deze beschermingszones. Bepaalde activiteiten zijn niet toegestaan:

  • Een waterwingebied wordt streng beschermd. In een waterwingebied mag er alleen grondwater uit de grond worden gehaald. Andere activiteiten zijn niet toegestaan.
  • Een grondwaterbeschermingsgebied is het gebied net buiten het waterwingebied. Hier zijn meer activiteiten mogelijk dan in het waterwingebied. Bepaalde soorten bedrijven mogen zich hier niet vestigen.
  • Net buiten het grondwaterbeschermingsgebied is meestal een boringsvrije zone. Hier is het soms verboden om een boorput te graven of om dieper te graven dan een bepaald aantal meters.

  De milieuregels staan beschreven in de Provinciale Omgevingsverordening (POV). De waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland staan op de kaart van Atlas Leefomgeving. U herkent deze gebieden aan de blauwe borden langs de weg met 'waterwingebied' of 'grondwaterbeschermingsgebied'.

  Ontheffing aanvragen voor activiteiten

  Wilt u activiteiten uitvoeren in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie, of moet u vooraf een melding doen bij de provincie.

  Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

  U kunt u de ontheffing voor activiteiten in een waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1