Activiteiten in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones gelden regels voor het bodemgebruik. Deze milieuregels staan in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  In waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones gelden regels voor het bodemgebruik. Deze milieuregels staan in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

  • Een waterwingebied wordt streng beschermd. In dit gebied mag er alleen grondwater uit de grond worden gehaald.
  • Een grondwaterbeschermingsgebied is het gebied net buiten het waterwingebied. Hier zijn meer activiteiten mogelijk. Bepaalde soorten bedrijven mogen zich niet vestigen in een grondwaterbeschermingsgebied.
  • Net buiten het grondwaterbeschermingsgebied is meestal een boringsvrije zone. Hier kan een boorput of dieper graven dan een bepaald aantal meters verboden zijn.

  Ontheffing aanvragen voor activiteiten

  Wilt u activiteiten uitvoeren in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone? Dan heeft u een ontheffing nodig, of moet u vooraf een melding doen bij de provincie. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of 'grondwaterbeschermingsgebied'.

  Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u de ontheffing activiteiten uitvoeren binnen een waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied digitaal aanvragen bij de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Heeft u nog vragen?

  Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

  088 - 042 44 00

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven