HomeWetten en regels

Activiteiten in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op < 1 min lezenEnglish version

Wilt u activiteiten uitvoeren in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone? Deze gebieden zijn beschermd. U moet een ontheffing aanvragen bij de provincie of een melding doen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Bepaalde activiteiten zijn niet toegestaan:

  • In een waterwingebied haalt het waterleiding bedrijf water uit de grond voor drinkwater. Het waterwingebied wordt streng beschermd. In een waterwingebied mag er alleen grondwater uit de grond worden gehaald. Andere activiteiten zijn niet toegestaan.
  • Een grondwaterbeschermingsgebied is het gebied net buiten het waterwingebied. Hier zijn meer activiteiten mogelijk dan in het waterwingebied. Bepaalde soorten bedrijven mogen zich hier niet vestigen.
  • Net buiten het grondwaterbeschermingsgebied is meestal een boringsvrije zone. Hier is het soms verboden om een boorput te graven of om dieper te graven dan een bepaald aantal meter.

De milieuregels staan beschreven in de Provinciale Omgevingsverordening (POV). De waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland staan op de kaart van Atlas Leefomgeving. U herkent deze gebieden aan de blauwe borden langs de weg met 'waterwingebied' of 'grondwaterbeschermingsgebied'.

Ontheffing aanvragen voor activiteiten

Wilt u activiteiten uitvoeren in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. In sommige gevallen moet u alleen vooraf een melding doen bij de provincie.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

U kunt u de ontheffing voor activiteiten in een waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie