Eisen aan gerechtsdeurwaarders

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Bent u gerechtsdeurwaarder? Uw taken staan in de Gerechtsdeurwaarderswet en u moet aan bepaalde eisen voldoen.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Gerechtsdeurwaarders zorgen ervoor dat (contractuele) afspraken worden nagekomen. U mag als gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld:

  • beslagleggen op loon
  • beslagleggen op een inboedel
  • iemand dagvaarden of oproepen
  • ontruimingen uitvoeren

Deze werkzaamheden staan als wettelijke taken in de Gerechtsdeurwaarderswet. U mag dit alleen doen als u geregistreerd bent bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn lid van de KBvG en staan in het register gerechtsdeurwaarders.

Opleidingseisen aan gerechtsdeurwaarders

Als gerechtsdeurwaarder moet u onder meer:

Benoeming tot gerechtsdeurwaarder

U moet benoemd worden tot gerechtsdeurwaarder. U kunt een verzoek benoeming tot gerechtsdeurwaarder doen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij uw verzoek moet u onder meer een bewijs van uw diploma, ondernemingsplan en een VOG toevoegen. De afhandeling van uw aanvraag duurt 4 maanden.

Eed afleggen

Bent u benoemd tot gerechtsdeurwaarder? Dan moet u binnen 2 maanden de eed afleggen bij de rechtbank in het arrondissement waar u zich vestigt. Wordt u voor de eerste keer als waarnemend gerechtsdeurwaarder benoemd? Dan moet u zo snel mogelijk na uw benoeming de eed afleggen.

Gedragsregels voor deurwaarders

U moet zich houden aan beroepsregels en gedragsregels voor gerechtsdeurwaarders. Deze regels zijn vastgesteld door de KBvG en gaan over bijvoorbeeld:

  • integriteit
  • informatieverstrekking
  • archivering
  • klachtenbehandeling
  • personeelsbeleid

Een onafhankelijke auditor controleert iedere 2 jaar of u zich aan de kwaliteitsnormen houdt.

Verplicht bijscholen

Alle (toegevoegd/kandidaat-) gerechtsdeurwaarders moeten zich altijd bijscholen (permanente educatie PE ). De KBvG heeft opleidingspunten gegeven aan cursussen en opleidingen. Gerechtsdeurwaarders moeten elke 2 jaar een bepaald aantal PE-punten halen.

Administratie bijhouden

U moet een administratie bijhouden van uw werkzaamheden, uw kantoorvermogen en van uw privévermogen. Het Bureau Financieel Toezicht controleert uw financiële administratie.

Dit artikel is gerelateerd aan: