Deurwaarder of incassobureau inschakelen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Heeft u een klant die niet of niet op tijd betaalt en heeft u al geprobeerd om zelf de schuld (vordering) te innen zonder succes? Dan kunt u een deurwaarder of incassobureau inschakelen. U kunt hiervoor juridische hulp inschakelen. Als schuldeiser kunt u ook een incasso-advocaat inschakelen.

Incassobureau inschakelen

Als uw klant niet of niet op betaalt, kunt u een incassobureau inschakelen. Een incassobureau stuurt uw klant 1 of meerdere herinneringen (aanmaningen). De klant (schuldenaar) moet deze binnen 14 dagen betalen. Een incassobureau mag geen dwangmiddelen gebruiken. Het mag bijvoorbeeld niet beslag leggen op loon of spullen of een dagvaarding uitbrengen. Een incassobureau mag alleen brieven sturen met een verzoek tot betaling.

Betaalt de schuldenaar niet? Dan kunt u een deurwaarder inschakelen.

Deurwaarder inschakelen

U kunt een gerechtsdeurwaarder inschakelen om voor u (schuldeiser) de schulden te innen bij de schuldenaar. Een gerechtsdeurwaarder kan eerst voor u proberen om de klant te laten betalen. Of hij spreekt een betalingsregeling af met de klant.

Naar de rechter

Als uw klant niet reageert of niet betaalt, kunt u een gerechtelijke procedure beginnen. De deurwaarder zal uw klant dan dagvaarden. In de dagvaarding staat waar en wanneer uw klant zich moet melden voor de zitting van de rechtbank.

Nadat de rechter een uitspraak (vonnis) heeft gedaan, geeft de deurwaarder dit vonnis aan uw schuldenaar.

Beslaglegging (executie)

Als de schuldenaar zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt, bekijkt de gerechtsdeurwaarder of hij beslag kan leggen op het inkomen of spullen van de schuldenaar. Als er echt geen andere oplossing meer is, zal de deurwaarder ook echt de beslaglegging doen (executie).

Register gerechtsdeurwaarders

De wet stelt eisen aan gerechtsdeurwaarders in Nederland. Wilt u controleren of een deurwaarder erkend wordt? Gerechtsdeurwaarders zijn lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en staan in het register gerechtsdeurwaarders.

Digitaal Beslagregister (DBR)

Gerechtsdeurwaarders moeten elke beslaglegging op loon of spullen registreren in het centrale Digitaal Beslagregister (DBR). Een gerechtsdeurwaarder moet vóór dagvaarding of beslaglegging bij een schuldenaar controleren of er al door anderen beslag is gelegd. De KBvG is verantwoordelijk voor het register.

Register incassodienstverlening

De wet stelt ook eisen aan incassodienstverleners in Nederland. Incassobureaus moeten geregistreerd zijn bij Justis om buitenrechtelijke incassodiensten te mogen uitvoeren. Het doel van deze registratie is om de kwaliteit van incassobureaus te verbeteren en de schuldenproblematiek in Nederland te verminderen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt via Justis toezicht op dit register. Wilt u controleren of een incassobureau wordt erkend? Dan kunt u dat controleren in het register incassodienstverlening.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)