Eisen aan meetverantwoordelijke voor elektriciteit en gas

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een meetverantwoordelijke levert, plaatst en onderhoudt de meter. Ook legt hij het energie- en gasverbruik vast en stuurt de gegevens naar de netbeheerder. In de Codes EnergieExterne link van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) staan afspraken tussen netbeheerders en gebruikers van het gas- en elektriciteitsnet.

Erkenning krijgen

Wilt u een erkend meetverantwoordelijke worden? Dan moet uw bedrijf aan een aantal eisen voldoen. TenneT controleert en erkent uw bedrijf. U kunt erkenning krijgen als algemeen meetverantwoordelijke, of alleen voor een bepaald type meetapparatuur. In het MV-registerExterne link staan alle erkende bedrijven.

U moet zich als meetverantwoordelijke inschrijven in het aansluitingenregister. In het register staan alle elektriciteits- en gasaansluitingen op het net. De regionale netbeheerder houdt dit register bij. Wilt u werkzaamheden verrichten aan meetinstallaties en de systeemverbinding van het landelijk gastransportnet? Dan moet de netbeheerder u daarvoor gemachtigd hebben.

Verzamelen van meetgegevens

U bent per aansluiting de enige erkende meetverantwoordelijke. Er zijn strenge voorschriften voor het verzamelen van de meetgegevens. Bijvoorbeeld voor hoe u de meter afleest, de gegevens goedkeurt en deze doorgeeft aan de regionale netbeheerder. U bent verantwoordelijk voor de fouten die de netbeheerder hierbij ontdekt. Verandert u de meetinrichting of delen van de meetinrichting? Dan moet u dat binnen 5 dagen aan de netbeheerder melden.

Overdragen meetverantwoordelijkheid

Kunt u werkzaamheden niet doen? Dan moet u de meetverantwoordelijkheid overdragen aan een ander erkend bedrijf. De overdracht geeft u door aan de netbeheerder met een switchmelding.

Raakt u uw vergunning kwijt, dan wordt de Vangnetregeling Meetverantwoordelijkheid van kracht. Dan laat de netbeheerder uw klanten weten dat ze binnen een bepaalde tijd een nieuwe meetverantwoordelijke mogen kiezen.

Digitaal erkenning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de erkenning als meetverantwoordelijke digitaal aanvragen bij TenneT. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven