Eisen aan meetverantwoordelijke elektriciteit en gas

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Bent u meetverantwoordelijk (meetbedrijf) voor elektriciteit en gas? U mag alleen het energieverbruik meten en energiemeters installeren als u een erkend meetbedrijf bent.

Een meetbedrijf plaatst en doet het onderhoud van energiemeters (meetinrichting)bij grootverbruikers. Het meetbedrijf verzamelt gegevens over het energieverbruik en stuurt de verbruiksgegevens naar de netbeheerder.

Erkend meetbedrijf worden

U bent een erkend meetbedrijf als u toestemming heeft van Tennet. U kunt zich als nieuwe meetverantwoordelijke aanmelden voor erkenning bij het TenneT Customer Care Center. Tennet controleert of u aan de eisen van de meetcodes voldoet. Krijgt u toestemming van Tennet, dan komt u in het Register van erkende bedrijven met meetverantwoordelijkheid van gas en elektriciteit (MV-register). Grootverbruikers van energie kiezen uit dit register een meetbedrijf.

Regels in de meetcode

U moet zich houden aan de Meetcode Elektriciteit en de Meetcode gas Energie. Daarin staan regels voor het verzamelen van meetgegevens. Bijvoorbeeld hoe u de meter afleest, de gegevens goedkeurt en deze doorgeeft aan de regionale netbeheerder.

Digitaal erkenning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de erkenning als meetverantwoordelijke digitaal aanvragen bij TenneT. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.