Gas of elektriciteit leveren aan kleinverbruikers

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Wilt u gas of elektriciteit leveren aan kleinverbruikers? Dan moet u zich houden aan de wetten en regels voor de energiemarkt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of u zich aan deze regels houdt.

Kleinverbruikers zijn consumenten en zakelijke klanten met:

 • een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3 x 80A (ampère)
 • een gasaansluiting met een maximale capaciteit van 40 m3(n) per uur (kubieke meter)

Energievergunning voor leveren aan kleinverbruikers

U mag alleen elektriciteit en/of gas leveren aan kleinverbruikers als:

of

 • Als u samenwerkt met een leverancier die een energievergunning heeft. U bent dan wederverkoper.

U heeft geen energievergunning nodig in deze situaties.

Regels en eisen voor energie leveren

Om een energievergunning te krijgen en te houden, moet u voldoen aan de regels voor het leveren van elektriciteit en gas.

U moet bijvoorbeeld:

 • op een betrouwbare manier energie leveren (uw organisatie, financiën en techniek zijn in orde)
 • elektriciteit en gas te leveren aan iedereen die daarom vraagt (leveringsplicht)
 • energie leveren tegen redelijke tarieven
 • zich houden aan de regels voor verkoop aan consumenten
 • uw klanten een modelcontract aanbieden met variabele tarieven en een contractduur voor onbepaalde tijd.

De ACM controleert voor de energievergunning ook of u voorbereid bent op:

 • prijsschommelingen op de energiemarkt
 • een plotselinge stijging van de vraag naar energie
 • wanbetaling van klanten

Als u niet meer kan zorgen voor betrouwbare levering van energie kan de ACM uw energievergunning intrekken.

Veranderingen doorgeven

Heeft u een vergunning voor de levering van elektriciteit en/of gas? Dan moet u wijzigingen doorgeven aan de ACM. U moet deze veranderingen doorgeven:

 • veranderingen in de tarieven (ieder jaar en 4 weken voor de verandering aan de ACM. Minimaal 30 dagen van te voren aan uw afnemers)
 • veranderingen in de voorwaarden en nieuwe voorwaarden
 • veranderingen in het bedrijf (de organisatie, financiën of techniek)

Opzegvergoeding bij eerder opzeggen contract

Zegt uw klant (zakelijke kleinverbruiker) een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs op voordat het contract is afgelopen? Dan kunt u een opzegvergoeding (opzegboete) aan uw klant rekenen. Voor contracten voor een bepaalde tijd die na 1 juni 2023 zijn afgesloten is de opzegvergoeding gelijk aan het verlies dat u maakt door het opzeggen van uw klant.

Regels voor wederverkoop van energie

Wilt u energie verkopen, maar heeft u zelf geen energievergunning? Als u samenwerkt met iemand die wel een energievergunning heeft bent u wederverkoper. U moet zich houden aan de regels voor wederverkoop. Deze regels hebben te maken met klantenwerving, contracten, facturering en klachtafhandeling.

Dit artikel is gerelateerd aan: