Eisen aan netbeheerder voor elektriciteit en gas

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Als netbeheerder elektriciteit bent u verantwoordelijk voor het beheer van een of meer netten. U legt alle aansluitingen vast in het aansluitingenregister. De Netcode Elektriciteit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevat de voorwaarden. Deze gaan bijvoorbeeld over het in werking hebben van de netten, het meten en uitwisselen van meetgegevens en de systeemdiensten.

Welke gegevens moet u doorgeven?

U geeft jaarlijks de tellerstanden per aansluiting door aan de energieleverancier. Tellerstanden van grootverbruikers geeft u maandelijks door. De gegevens van alle aangeslotenen met een opgesteld vermogen van 10 MW of meer geeft u dagelijks door aan TenneT. U dient jaarlijks een tariefvoorstel in bij de ACM. ACM beoordeelt de voorstellen en stelt de maximale tarieven vast. Daarnaast stuurt u eens in de 2 jaar een kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) aan ACM.

Gaat u de meetinrichting veranderen?

Gaat u de meetinrichting of delen daarvan veranderen? Dan meldt u dat minimaal 10 dagen van tevoren aan de aangeslotene en de meetverantwoordelijke. Er mag maximaal 1 uur zitten tussen het buitengebruikstellen van de oude meetinrichting en het ingebruiknemen van de nieuwe.

Informatiecode elektriciteit en gas

In de Informatiecode elektriciteit en gas staan afspraken waaraan u zich als netbeheerder of als leverancier moet houden. Deze afspraken hebben te maken met het bewaren, uitwisselen, gebruiken en vastleggen van de gegevens van uw klanten.

Energierekening

Als energieleverancier stuurt u de energierekening naar uw klant. Op deze rekening staan zowel de netwerkkosten als de leverancierskosten. Als energieleverancier bent u het aanspreekpunt voor vragen over de energierekening. Ook voor de vragen over meterstanden en netwerkkosten op de energierekening.

Ontheffing aangewezen netbeheerder

Gastransportnetwerken en elektriciteitsnetwerken moeten worden beheerd door aangewezen organisaties zoals TenneT en Liander. Als u zelf zo'n netwerk hebt, kunt u onder voorwaarden een ontheffing krijgen. U dient een aanvraag voor een ontheffing in bij de ACM.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English) Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1