Eigen netbeheerder voor elektriciteit en gas

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u meerdere gas- of elektriciteitsleidingen? U mag in de meeste gevallen niet zelf de netbeheerder zijn van een elektriciteits- of gasnet. U moet uw net overdragen aan de regionale netbeheerder. Wilt u wel zelf uw elektriciteitsnet of gasnet beheren? Dat kan in een aantal situaties.

Ontheffing aanwijzing netbeheerder aanvragen

U mag een eigen net beheren als u een ontheffing heeft. U kunt de ontheffing aanwijzing netbeheerder aanvragen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). U moet voldoen aan al deze voorwaarden:

  • uw net ligt binnen een geografisch afgebakend gebied
  • er zijn niet meer dan 500 afnemers op uw net aangesloten
  • er zijn geen huishoudelijke afnemers op uw net aangesloten
  • het bedrijfs- of productieproces van u en uw afnemers is om technische of veiligheidsredenen geïntegreerd, of u gebruikt het net vooral voor uzelf of voor bedrijven in dezelfde holding

De ontheffing is 10 jaar geldig.

Regels voor eigen net beheren

U moet zich houden aan de regels die in de ontheffing staan, bijvoorbeeld:

  • Uw afnemers moeten zelf hun energieleverancier kunnen kiezen.
  • U moet uw tarieven en voorwaarden van tevoren duidelijk maken aan uw afnemers.
  • U moet zorgen dat het net veilig en betrouwbaar is.

De afnemers kunnen de ACM vragen om te controleren of u de tarieven goed berekent.

U heeft een directe lijn

Bent u via uw leiding direct verbonden met een verbruiker? U moet de directe lijn melden bij de ACM. U mag de lijn dan zelf beheren. U komt dan in het register van directe lijnen.

De ACM beoordeelt bij een melding niet of uw directe lijn volgens de wet echt een directe lijn is. Wilt u zeker weten of u uw net niet aan de regionale netbeheerder moet overdragen? Dan moet u de ontheffing aanwijzing netbeheerder aanvragen.

De leidingen of kabels liggen in uw eigen installatie

Zijn de verbruikers van gas of elektriciteit via uw net binnen uw eigen onroerende zaak of van uw eigen bedrijf? U hoeft niet over te dragen aan een regionale netbeheerder. Als u twijfelt, neem dan contact op met de ACM.

Dit artikel is gerelateerd aan: