MenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Eisen aan telecomaanbieders

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op ± 2 min lezenEnglish version

Bent u telecomaanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of communicatiediensten? Bijvoorbeeld:

 • vaste en mobiele telefonie
 • internettoegang of een internetnetwerk
 • berichtendiensten
 • webmaildiensten
 • video-conferentiediensten
 • beldiensten via het internet

U moet ervoor zorgen dat uw netwerken en diensten altijd en veilig werken.

Registreren telecombedrijf bij ACM

Bent u in Nederland actief als telecomaanbieder? Dan moet u zich registreren bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). U moet zich registreren als u:

 • openbare elektronische communicatienetwerken aanbiedt
 • openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt
 • voorzieningen die daarbij horen aanlegt of aanbiedt

Registreren is gratis. Als geregistreerd bedrijf betaalt u een jaarlijkse vergoeding voor het toezicht. Is uw omzet uit telecomactiviteiten in een jaar lager dan 2 miljoen euro? Dan hoeft u geen vergoeding voor het toezicht te betalen.

Voert uw bedrijf alleen activiteiten uit voor een geregistreerde telecomaanbieder? Dan hoeft u zich niet bij de ACM te registreren.

Storing en beveiligingsincident oplossen en melden

U moet ervoor zorgen dat uw diensten en netwerken altijd werken en veilig werken. Als er toch een storing is of een ander incident, dan moet u:

U moet ervoor zorgen dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar is. En uw gebruikers moeten altijd de berichten van waarschuwingssysteem NL-Alert blijven ontvangen. Duurt een internetstoring, televisiestoring of telefoonstoring langer dan 12 uur? Dan hebben uw klanten recht op een vergoeding.

Beveiliging gegevens telefonie en internet

U moet gegevens van telefonie en internet goed beveiligen. Uw medewerkers die met vertrouwelijke gegevens omgaan moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. U moet als eigenaar een Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen (VOG RP) hebben.

Bescherming privacy

U moet verkeers- en locatiegegevens verwijderen of zonder naam (anoniem) opslaan als die niet meer nodig zijn voor het overbrengen van communicatie. Dit zijn privacygevoelige gegevens. U mag verkeers- en locatiegegevens gebruiken voor uw dienst, maar u moet hiervoor de gebruiker vragen of u de gegevens mag gebruiken (toestemming). U moet de gebruiker laten weten hoe lang u welke gegevens verwerkt. De gebruiker moet dit altijd en gratis kunnen stoppen.

Datalek persoonsgegevens melden

Heeft u een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens zijn gelekt? Dan moet u een melding doen bij het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klantgegevens afgeven

Sommige organisaties (Justitie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten) mogen uw netwerk of diensten aftappen of informatie over een klant opvragen. U moet ervoor zorgen dat dit kan.

Internetdiensten vertragen of blokkeren

Als internetprovider of telefonieprovider mag u concurrerende internetdiensten en applicaties niet vertragen of blokkeren. Ook mag u er geen extra geld voor vragen. Dit heet netneutraliteit. Soms mag u als provider wel internetdiensten blokkeren of vertragen. Bijvoorbeeld als er vertraging op het netwerk is, omdat het te druk is. U mag dan bijvoorbeeld videodiensten blokkeren, zodat andere diensten blijven werken.

Verkoop telecombedrijf melden

U mag uw telecombedrijf niet verkopen aan een onbetrouwbaar of crimineel bedrijf. Zo’n ongewenste partij mag ook geen recht hebben om ergens over te beslissen in uw bedrijf.

Een koper moet de overname van een telecombedrijf eerst melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De overheid kan de overname van een telecombedrijf dan verbieden of terugdraaien. Het gaat om de overname van:

 • aanbieders van telefonie en internet met meer dan 100.000 Nederlandse gebruikers
 • hostingdiensten met meer dan 400.000 domeinnamen
 • internetknooppunten met meer dan 300 autonome aangesloten systemen
 • datacenters met een elektrisch vermogen van meer dan 40 megawatt (MW)
 • certificeringsdiensten

ACM helpt bij problemen

Heeft u een probleem (geschil) met een consument, gemeente of andere telecomaanbieder? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vragen om een beslissing te nemen (geschilbeslechting telecom).

Naar boven