Eisen aan telecomaanbieders

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een telecommunicatiedienst? Zoals vaste of mobiele telefonie, internettoegang, e-mail of internettelefonie? Dan moet u aan een aantal continuïteitseisenExternal link en veiligheidseisenExternal link voldoen:

  • Uw dienst of netwerk moet aftapbaar zijn. Hiervan moet u een register bijhouden.
  • U moet de privacy in acht nemen.
  • U moet ervoor zorgen dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar is.

U vindt de eisen in de brochure 'Biedt u openbare telefonie internettoegang of een netwerk aan?External link' van Agentschap Telecom.

Klantgegevens afgeven

Justitie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen u informatie vragen over een van uw klanten. U kunt ook een verzoek krijgen tot het aftappen van telecommunicatieverkeerExternal link voor opsporingsonderzoeken. Dit verzoek komt van de officier van justitie of het hoofd van de AIVD.

Zorgplicht en meldplicht

Als openbaar aanbieder moet u zorgen voor de continuïteit van uw dienstverlening. Doet zich binnen uw organisatie een storing voor? Dan moet u dit melden bij het loket Meldplicht TelecomwetExternal link. Heeft u een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens zijn gelekt? Dan moet u dat melden bij het Meldloket DatalekkenExternal link van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Netneutraliteit

Als internet- of telefonieprovider mag u concurrerende internetdiensten en applicaties, zoals Skype of WhatsApp, niet vertragen of blokkerenExternal link. Ook mag u er geen extra geld voor vragen. Dit heet netneutraliteitExternal link.

Compensatie bij storingen

U moet bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten uw klanten compenseren. Compensatie wordt verplicht bij een storing die langer duurt dan 12 uur. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. U kiest zelf de vorm van compensatie. Bijvoorbeeld extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld. Uw klant moet hiermee wel akkoord zijn. De compensatieregeling neemt u op in uw algemene voorwaarden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven