Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan telecomaanbieders

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u telecomaanbieder van een telecommunicatienetwerk of een telecommunicatiedienst zoals telefonie en internet? Dan moet u ervoor zorgen dat uw diensten altijd en veilig werken.

Registreren bij ACM

Bent u in Nederland actief als telecomaanbieder? Dan moet u zich registreren bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als uw bedrijf alleen activiteiten uitvoert voor een geregistreerde telecomaanbieder dan hoeft u zich niet bij de ACM te registreren.

Storing oplossen en melden

U moet ervoor zorgen dat uw diensten en netwerken altijd werken en niet uitvallen (zorgplicht continuïteit). Als er een technische storing is of als het elektriciteitsnetwerk uitvalt, moet u er alles aan doen dat snel op te lossen. De maatregelen die u hiervoor neemt, zet u in een continuïteitsplan. U moet een functionaris hebben die ervoor zorgt dat de maatregelen worden uitgevoerd. Valt er toch toch een deel van uw netwerk of dienst uit? Dan moet u de storing melden bij het Agentschap Telecom (meldplicht continuïteit). U moet ervoor zorgen dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar is.

Compensatie bij storingen

U moet bij storingen van internet- en telefoondiensten uw klanten compenseren. Compensatie is verplicht bij een storing die langer duurt dan 12 uur. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. U kiest zelf de vorm van compensatie. Bijvoorbeeld extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld. Uw klant moet hiermee wel akkoord zijn. De compensatieregeling zet u in uw algemene voorwaarden.

Beveiliging communicatiegegevens

U moet telecommunicatiegegevens goed beveiligen. Hoe u dit doet, moet u in een beveiligingsplan zetten. U legt bijvoorbeeld vast wie van uw personeel toegang heeft tot deze gegevens. De beveiliging van uw apparatuur en het gebouw en de toegangsbeveiliging van systemen. Medewerkers die binnen uw bedrijf met vertrouwelijke gegevens omgaan moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Dit geldt ook voor u als directeur-eigenaar.

Privacybescherming

U moet verkeers- en locatiegegevens verwijderen of anonimiseren als deze gegevens niet meer nodig zijn voor het overbrengen van de communicatie. Dit zijn privacygevoelige gegevens. U mag verkeers- en locatiegegevens wel gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. U moet dan de abonnee of gebruiker laten weten hoe lang u welke gegevens verwerkt. Wilt u privacygevoelige gegevens gebruiken voor bijvoorbeeld marktonderzoek? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van de abonnee of gebruiker. Hij moet dit makkelijk weer kunnen stopzetten.

Persoonsgegevens gelekt

Heeft u een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens zijn gelekt? Dan moet u dat melden bij het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klantgegevens afgeven

U moet ervoor zorgen dat instanties die dat mogen uw netwerk of diensten kunnen aftappen. Justitie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen u informatie vragen over een klant. U kunt ook een verzoek krijgen tot het aftappen van telecommunicatieverkeer voor opsporingsonderzoeken. Dit verzoek komt van de officier van justitie of het hoofd van de AIVD.

Internetdiensten blokkeren

Als internet- of telefonieprovider mag u concurrerende internetdiensten en applicaties, zoals Skype of WhatsApp, niet vertragen of blokkeren. Ook mag u er geen extra geld voor vragen. Dit heet netneutraliteit. Soms mag u als provider wel internetdiensten blokkeren of vertragen. Bijvoorbeeld als er vertraging op het netwerk is, omdat het te druk is. U mag dan bijvoorbeeld videodiensten blokkeren, zodat andere diensten blijven werken.

Overname telecombedrijf melden

U mag uw telecombedrijf niet verkopen aan een onbetrouwbaar of crimineel bedrijf. Zo’n ongewenste partij mag ook geen beslissende zeggenschap in uw bedrijf hebben. Als door een overname bijvoorbeeld de service onbetrouwbaar wordt of als voorzieningen uitvallen, dan kan de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar komen. De overheid kan dan de overname verbieden of terugdraaien.Het gaat om de overname van:

  • aanbieders van telefonie en internet met meer dan 100.000 Nederlandse gebruikers
  • hostingdiensten met meer dan 400.000 domeinnamen
  • internetknooppunten met meer dan 300 autonome aangesloten systemen
  • datacenters met een elektrisch vermogen van meer dan 40 megawatt (MW)
  • certificeringsdiensten

Een koper die een belangrijk telecombedrijf wil overnemen moet dit eerst melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

ACM helpt bij problemen

Heeft u een geschil met een consument of vindt u dat een andere telecomaanbieder zich niet aan de regels houdt? Komt u er tijdens een onderhandeling met een ander telecomaanbieder niet uit? Of heeft u andere problemen met bijvoorbeeld de gemeente over de aanleg, verplaatsing of verwijdering van telecomkabels? Dan kunt u de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vragen om een beslissing te nemen (geschilbeslechting).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven