Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan telecomaanbieders

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
± 3 min lezen

Bent u telecomaanbieder van een telecommunicatienetwerk of een telecommunicatiedienst zoals telefonie en internet? Dan moet u ervoor zorgen dat uw diensten altijd en veilig werken.

Registreren telecombedrijf bij ACM

Bent u in Nederland actief als telecomaanbieder? Dan moet u zich registreren bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voert uw bedrijf alleen activiteiten uit voor een geregistreerde telecomaanbieder? Dan hoeft u zich niet bij de ACM te registreren.

Storing oplossen en melden

U moet ervoor zorgen dat uw diensten en netwerken altijd werken en niet uitvallen (zorgplicht continuïteit). Is er toch een technische storing of valt het elektriciteitsnetwerk uit? Dan moet u er alles aan doen om de storing snel op te lossen. De maatregelen die u neemt, zet u in een continuïteitsplan. U moet een medewerker hebben die ervoor zorgt dat de maatregelen worden uitgevoerd. Valt een deel van uw netwerk of dienst uit? Dan moet u de storing melden bij het Agentschap Telecom (meldplicht continuïteit).

U moet ervoor zorgen dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar is.

Vergoeding bij storingen

Duurt een internetstoring, televisiestoring of telefoonstoring langer dan 12 uur? Dan hebben uw klanten recht op een vergoeding. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. U kiest zelf hoe u vergoedt. Bijvoorbeeld door extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld. Uw klant moet hiermee wel akkoord zijn. De vergoedingsregeling zet u in uw algemene voorwaarden.

Beveiliging gegevens telefonie en internet

U moet gegevens van telefonie en internet goed beveiligen. Hoe u dit doet, moet u in een beveiligingsplan zetten. U legt bijvoorbeeld vast wie van uw personeel toegang heeft tot welke gegevens en hoe uw gebouw, apparatuur en systemen beveiligd zijn. Medewerkers die binnen uw bedrijf met vertrouwelijke gegevens omgaan moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Dit geldt ook voor u als directeur-eigenaar.

Bescherming privacy

U moet verkeers- en locatiegegevens verwijderen of zonder naam (anoniem) opslaan als die niet meer nodig zijn voor het overbrengen van communicatie. Dit zijn namelijk privacygevoelige gegevens. U mag de gegevens wel gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een factuur. U moet de abonnee of gebruiker laten weten hoe lang u welke gegevens verwerkt. Wilt u verkeersgegevens gebruiken voor bijvoorbeeld marktonderzoek? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van de abonnee of gebruiker. Hij moet zijn medewerking makkelijk kunnen stopzetten.

Datalek persoonsgegevens melden

Heeft u een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens zijn gelekt? Dan doet u een melding bij het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klantgegevens afgeven

Sommige organisaties (Justitie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten) mogen uw netwerk of diensten aftappen of informatie over een klant opvragen. Uw netwerk of diensten moeten hiervoor zijn ingericht.

Internetdiensten vertragen of blokkeren

Als internetprovider of telefonieprovider mag u concurrerende internetdiensten en applicaties, zoals Skype of WhatsApp, niet vertragen of blokkeren. Ook mag u er geen extra geld voor vragen. Dit heet netneutraliteit. Soms mag u als provider wel internetdiensten blokkeren of vertragen. Bijvoorbeeld als er vertraging op het netwerk is, omdat het te druk is. U mag dan bijvoorbeeld videodiensten blokkeren, zodat andere diensten blijven werken.

Verkoop telecombedrijf melden

U mag uw telecombedrijf niet verkopen aan een onbetrouwbaar of crimineel bedrijf. Zo’n ongewenste partij mag ook geen recht hebben om ergens over te beslissen in uw bedrijf. De nationale veiligheid of openbare orde kan in gevaar komen als diensten onbetrouwbaar zijn of uitvallen. De overheid kan de overname van een telecombedrijf dan verbieden of terugdraaien. Het gaat om de overname van:

  • aanbieders van telefonie en internet met meer dan 100.000 Nederlandse gebruikers
  • hostingdiensten met meer dan 400.000 domeinnamen
  • internetknooppunten met meer dan 300 autonome aangesloten systemen
  • datacenters met een elektrisch vermogen van meer dan 40 megawatt (MW)
  • certificeringsdiensten

Een koper moet de overname van een telecombedrijf eerst melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

ACM helpt bij problemen

Heeft u een geschil met een consument of vindt u dat een andere telecomaanbieder zich niet aan de regels houdt? Komt u er tijdens een onderhandeling met een ander telecomaanbieder niet uit? Of heeft u andere problemen met bijvoorbeeld de gemeente over de aanleg, verplaatsing of verwijdering van telecomkabels? Dan kunt u de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vragen om een beslissing te nemen (geschilbeslechting telecom).

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)