Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan telecomaanbieders

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een telecommunicatiedienst? Zoals vaste of mobiele telefonie, internettoegang, e-mail of internettelefonie? Dan moet u aan een aantal continuïteitseisenExterne link en veiligheidseisenExterne link voldoen:

  • Uw dienst of netwerk moet aftapbaar zijn. Hiervan moet u een register bijhouden.
  • U moet de privacy in acht nemen.
  • U moet ervoor zorgen dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar is.

U vindt de eisen in de brochure 'Biedt u openbare telefonie internettoegang of een netwerk aan?Externe link' van Agentschap Telecom.

Klantgegevens afgeven

Justitie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen u informatie vragen over een van uw klanten. U kunt ook een verzoek krijgen tot het aftappen van telecommunicatieverkeerExterne link voor opsporingsonderzoeken. Dit verzoek komt van de officier van justitie of het hoofd van de AIVD.

Zorgplicht en meldplicht

Als openbaar aanbieder moet u zorgen voor de continuïteit van uw dienstverlening. Doet zich binnen uw organisatie een storing voor? Dan moet u dit melden bij het loket Meldplicht TelecomwetExterne link. Heeft u een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens zijn gelekt? Dan moet u dat melden bij het Meldloket DatalekkenExterne link van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Netneutraliteit

Als internet- of telefonieprovider mag u concurrerende internetdiensten en applicaties, zoals Skype of WhatsApp, niet vertragen of blokkerenExterne link. Ook mag u er geen extra geld voor vragen. Dit heet netneutraliteitExterne link.

Compensatie bij storingen

U moet bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten uw klanten compenseren. Compensatie wordt verplicht bij een storing die langer duurt dan 12 uur. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. U kiest zelf de vorm van compensatie. Bijvoorbeeld extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld. Uw klant moet hiermee wel akkoord zijn. De compensatieregeling neemt u op in uw algemene voorwaarden.

ACM helpt bij problemen

Vindt u dat een andere telecomaanbieder zich niet aan de regels houdt? Komt u er tijdens een onderhandeling met een ander telecomaanbieder niet uit? Of heeft u andere problemen met bijvoorbeeld de gemeente over de aanleg, verplaatsing of verwijdering van telecomkabels? Dan kunt u de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vragenExterne link om een beslissing te nemen. Dat heet geschilbeslechting.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven