Elektrische apparaten toetsen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Bent u fabrikant van elektrische apparaten? En gaat het om andere apparatuur dan radio- en telecomapparatuur? Dan moet u deze (laten) toetsen op elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Dat staat in de EMC-richtlijn. In een verklaring van conformiteit verklaart u dat het apparaat voldoet aan de eisen van deze richtlijn. Voldoet u aan alle technische en administratieve eisen, dan mag u op de producten een CE-markering aanbrengen.

Radio- en randapparatuur

Brengt u radio- of randapparatuur op de markt? Dan moet deze voldoen aan de CE-markering radioapparatuur. In een verklaring van conformiteit verklaart u dat het apparaat voldoet aan de eisen van deze richtlijn. Is de frequentieband van het apparaat niet in Nederland toegestaan? Dan moet u dat melden bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Dat doet u 4 weken voor u de apparatuur op de markt brengt.