Recyclen van elektrische en elektronische apparatuur

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Produceert, importeert of verkoopt u elektrische en elektronische apparatuur in Nederland? Dan heeft uw bedrijf mogelijk producentenverantwoordelijkheid. U moet dan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA of e-waste) innemen en recyclen.

Wanneer heeft u producentenverantwoordelijkheid?

U heeft producentenverantwoordelijkheid voor e-waste als uw bedrijf:

 • onder eigen naam of merk als eerste in Nederland apparaten in de handel brengt (fabrikant)
 • onder eigen merk als eerste in Nederland apparaten verhandelt (handelaar)
 • u als eerste de apparaten importeert en in de handel brengt
 • in het buitenland direct aan eindgebruikers in Nederland verkoopt

Wat moet u doen als u producentenverantwoordelijkheid heeft?

U moet de afgedankte apparaten innemen en recyclen. U moet ervoor zorgen dat:

 • e-waste van particulieren en bedrijven gescheiden wordt ingezameld
 • het vastgestelde inzamelpercentage wordt ingezameld
 • de ingezamelde elektr(on)ische apparatuur op de juiste manier wordt verwerkt
 • er informatie over recyclen van het apparaat op het product staat, bijvoorbeeld de doorgekruiste afvalbak op de verpakking
 • u verwerkingsinstallaties informatie geeft over hergebruik en verwerking van het apparaat
 • batterijen en accu’s makkelijk uit het apparaat komen
 • u de e-waste registreert en jaarlijks rapporteert

Registreren en rapporteren e-waste

Als u producentenverantwoordelijkheid heeft, moet u zich aanmelden bij Stichting OPEN. U wordt dan geregistreerd in het Nationaal (W)EEE Register. U moet jaarlijks rapporteren hoeveel elektrische en elektronische apparaten u op de markt heeft gebracht of heeft ingezameld. U betaalt aan Stichting OPEN een bijdrage voor het afvalbeheer. De stichting regelt onder andere het ophalen van uw afgedankte apparaten.

Innemen afgedankte apparaten

Verkoopt u (ook via webshops) een nieuw apparaat? Dan moet u het vergelijkbare apparaat dat de klant afdankt, gratis innemen. Dat geldt ook voor energiezuinige lampen.

Inleverpunt kapotte elektronische apparaten

Heeft u een winkel met een verkoopoppervlakte voor elektronische apparatuur van minimaal 400 m2? Dan moet u een inzamelpunt voor klein afgedankt elektrisch of elektronisch afval hebben. Consumenten kunnen hun kapotte apparaat gratis bij u inleveren zonder dat ze daarvoor in de plaats een nieuw kopen.

Verwerken van afgedankte apparaten

Bent u een recyclingbedrijf dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA of e-waste) verwerkt? U mag alleen e-waste recyclen als u volgens CENELEC bent gecertificeerd. En als u de verwerkte e-waste registreert bij het Nationaal (W)EEE Register.