Erkenning en registratie van een zuivelbedrijf

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Heeft u een zuivelbedrijf? Alle zuivelbedrijven moeten óf een erkenning hebben van óf geregistreerd zijn bij het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Het COKZ kan zo toezicht houden op de veiligheid van de voedselproductie.

Deze zuivelbedrijven moeten een erkenning hebben:

  • ontvangers van boerderijmelk (verwerking en op- en overslag van melk)
  • fabrieksmatige zuivelbereiders
  • opvolgende bereiders
  • kaasveredelaars
  • opslaglocaties met geconditioneerde temperatuur
  • bereiders van bijzondere voeding
  • boerderijzuivelbereiders en kleinschalige zuivelbereiders

Deze zuivelbedrijven hoeven geen erkenning te hebben, maar moeten zich wel registreren:

  • melkveehouderijen
  • bedrijven met ongeconditioneerde opslag van zuivelproducten
  • bedrijven die zuivelproducten maken en deze direct aan de eindverbruiker/consument verkopen

Erkenning of registratie aanvragen

U kunt erkenning of een registratie in het COKZ-register aanvragen bij het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Om een erkenning of registratie te krijgen moet u onder meer voldoen aan de voorschriften uit het hygiënepakket.

Is uw bedrijf geregistreerd bij het COKZ? Dan hoeft u zich niet ook te laten registreren bij de NVWA.

Als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten waarvoor u een erkenning of een registratie nodig heeft, moet u de erkenning of registratie beëindigen.

Dit artikel is gerelateerd aan: