Financier uw internationale ambities

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
5 min lezen
English version

U heeft de ambitie de grens over te gaan met uw product of dienst? U wilt gaan exporteren maar u heeft nog geen enkele ervaring op dit terrein. Of u bent al actief in het buitenland, maar u wilt uw bestaande marktaandeel in die landen uitbreiden? Of u wilt juist nieuwe kansen en mogelijkheden benutten door op zoek te gaan naar nieuwe markten of landen? Wat uw vraag ook is, wat u zeker graag wilt weten is hoe u deze internationale ambitie kunt financieren.

Hoe bereid ik mij voor op internationaal ondernemen?

Groeien met uw bedrijf door internationaal te (gaan) ondernemen kent vele voordelen, maar zeker ook valkuilen. Deze kunnen u veel geld kosten als u niet de juiste keuzes maakt of zich vooraf niet goed voorbereidt. Het vinden van de juiste financiering voor uw ambities is een voorwaarde om te kunnen exporteren.

U bent startende exporteur

U heeft een jong bedrijf en beschikt over beperkte interne geldstromen en zekerheden, voor financiering bent u aangewezen op externe bronnen. U onderzoekt uw mogelijkheden voor export. U staat op het punt een bewuste keuze te maken om te gaan exporteren, maar u weet nog niet precies waar naar toe. U hebt financiering nodig voor het verkennen van de verschillende doelmarkten in het buitenland en de (technische) aanpassingen van het product, verpakking en juridische vereisten, die daarvoor nodig zijn.

U beschikt over beperkte interne geldstromen en zekerheden en bent voor financiering aangewezen op externe bronnen. U bent al bij uw bank geweest voor financiering met uw exportplan. Maar uw verzoek is tot nu toe afgewezen, omdat u over te weinig trackrecord en onvoldoende eigen financiële middelen, zekerheden en garanties beschikt. U bent op zoek naar een (optimale) mix van financiering.

Als startende exporteur vraagt u zich af:

 • Waarom wil ik naar het buitenland? Wat is het exacte doel van export?
 • Waarin ben ik nu onderscheidend als ondernemer en geldt dat ook voor de internationale markt die ik op het oog heb?
 • Waar in de wereld liggen er kansen? Welke landen? En hoe aantrekkelijk zijn deze landen voor mij?
 • Is mijn organisatie in staat om te exporteren?
 • Moet ik een plan opstellen waarin de financiële gevolgen voor export zijn uitgewerkt? Waarin moet ik extra in investeren?
 • En welke financieringsbronnen spreek ik hiervoor aan? Welke mogelijkheden zijn er?

U bent exporteur op zoek naar nieuwe markten

Uw bedrijf bestaat al meerdere jaren (5 – 10 jaar). U hebt enkele medewerkers in dienst. Export is al enkele jaren een bewuste keuze voor uw bedrijf. U wilt zich verder ontwikkelen op het terrein van export door op zoek te gaan naar nieuwe markten in het buitenland. U hebt financiering nodig voor het verkennen van deze nieuwe doelmarkten in het buitenland en de (technische) aanpassingen van het product, verpakking en juridische vereisten, die daarvoor nodig zijn.

U beschikt over interne geldstromen en zekerheden maar voor financiering bent u aangewezen op externe bronnen. U hebt een bestaande relatie met uw bank op het gebied van export maar uw bank is zeer terughoudend om uw nieuwe exportplannen te financieren, omdat u onvoldoende zekerheden en garanties kunt bieden en de ervaring in de nieuwe markt(en) nog ontbreekt. U bent op zoek naar een (optimale) mix van financiering.

Als exporteur naar nieuwe exportmarkten vraagt u zich af:

 • Moet ik mijn product (technisch) geschikt maken of aanpassen voor de doelmarkt in het buitenland?
 • Moet ik een speciale dienst of service gaan ontwikkelen voor deze doelmarkt in het buitenland?
 • Heb ik mijn businessplan of exportplan op orde of moet deze aangepast worden voor de nieuwe plannen voor de nieuwe markten?
 • Waarin moet ik extra investeren?
 • En welke financieringsbronnen spreek ik hiervoor aan? Welke mogelijkheden zijn er?
 • Moet ik op zoek gaan naar samenwerking met partners? En zo ja. Wie?
 • Is mijn organisatie klaar voor deze nieuwe markten in het buitenland?

U bent ervaren exporteur in een bestaande buitenlandse markt

Uw bedrijf bestaat vele jaren (> 10 jaar). U hebt meerdere medewerkers in dienst. U exporteert al vele jaren naar het buitenland. Export is vanzelfsprekend voor uw bedrijf en daarmee een bewuste keuze. U bent zeer goed bekend met de bestaande buitenlandse markten waarnaar u exporteert. U ziet zelfs extra afzet- en groeikansen als u uw exportorganisatie anders inricht. Hier moet u echter (grootschalige) investeringen voor doen.

U beschikt over ruime interne geldstromen en zekerheden maar voor financiering bent u aangewezen op externe bronnen. U hebt een bestaande relatie met uw bank op het gebied van export en deze is bereidt een deel ervan te financieren. U bent op zoek naar een (optimale) mix van financiering.

Als ervaren exporteur in bestaande buitenlandse markten vraagt u zich af:

 • Hoe richt ik mijn organisatie in het buitenland zodanig in, waardoor ik een groter marktbereik kan behalen met minder inzet van middelen?
 • Hoe richt ik een zelfstandig verkooppunt in, in het buitenland?
 • Hoe kan ik mijn samenwerking met handelspartners in het buitenland verbeteren of heb ik aanvullende partners nodig?
 • Hoe financier ik deze (her)inrichting van mijn exportorganisatie?
 • Waarin moet ik aanvullend investeren?
 • En welke financieringsbronnen spreek ik hiervoor aan? Welke mogelijkheden zijn er?

Werk als (startende) exporteur uw plannen uit in een goed onderbouwd exportplan en financieel plan. Deze kunt u vervolgens gebruiken om in gesprek te gaan met de diverse financiers zoals uw bank, investeerders, revolverende fondsen (voor doorlopend krediet) en overheidsinstellingen, bijvoorbeeld RVO. Zorg ervoor dat u over voldoende financiële kennis beschikt en uw plannen goed kunt pitchen.

Heeft u (extra) ondersteuning nodig voor de eerste stap in het buitenland, maak dan gebruik van de regeling Starters International Business.

Voordat u externe financiers benadert, kijk eerst of er middelen binnen uw eigen bedrijf zijn om financiële middelen vrij te maken. Dit kan u kosten besparen. Financiering kost immers altijd geld.

Veelal is uw huisbankier de eerst aangewezen bron en aanspreekpunt voor financieren. Maar uw bank kan huiverig zijn uw plannen te financieren. Dit is m.n. het geval als u als (jong) bedrijf nog niet over grote interne geldstromen, over onvoldoende garanties en zekerheden beschikt voor financiering en/of geen historie heeft opgebouwd in het buitenland. Veelal hebt u nog geen bestaande relatie met uw bank op het gebied van export. U kunt dan eerst op zoek gaan naar andere financieringsmogelijkheden, zoals overheidsregelingen en –subsidies en externe financiering, alvorens verder in gesprek te gaan met uw bank. Daarbij kunnen overige subsidies internationaal ondernemen tevens interessant voor u zijn.

Het resultaat van deze mogelijkheden leidt tot een ‘mix van financiering’ voor uw export ambities.

Wie kan me hierbij helpen?

Er komt veel kijken bij de financiering van uw exportambities. Vaak weegt dit echter niet op tegen de voordelen. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met een adviseur van de Financieringsdesk. Hij/zij kijkt graag met u mee, geeft u inzicht in de volgende stap(pen) en schakelt indien nodig naar andere organisaties (RVO) die u verder kunnen helpen met uw exportplannen.

Tips

 • Stel een optimale mix samen naar financieringsmogelijkheden.
 • Schakel een subsidieadviseur in bij het aanvragen van complexe internationale subsidies en regelingen.
 • Raadpleeg de subsidiewijzer van RVO voor een overzicht van subsidies en financiering.