Dit artikel is gerelateerd aan:

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

± 2 min lezen

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u zakelijk krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. U kunt met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen lenen. Vanwege de coronacrisis is er momenteel een ruimere regeling.

Coronacrisis: Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C)

Krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. De hoogte van de lening is maximaal € 150 miljoen. Lees meer over terugbetalen van de GO-C.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor garantie als u aan de voorwaarden van de GO-regeling voldoet:

  • U heeft een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Uw onderneming is in de kern gezond.
  • Uw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • U heeft alleen Fresh Money.
  • Uw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden of een verplichting of voornemen daartoe.
  • U vraagt de GO-regeling alleen voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten aan.

Verder behoort uw onderneming niet tot een van de volgende sectoren:

  • landbouw, visserij en aquacultuur (primaire agrarische sector). De GO-regeling is wel toegankelijk voor food- & agribedrijven actief in toelevering, verwerking en dienstverlening
  • onroerend goed, met uitzondering van bemiddeling, eigen gebruik en projectfinanciering
  • financiële sector, met uitzondering van bemiddeling en operationele lease
  • gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de garantieaanvraag voor GO of GO-C niet zelf doen. Uw financier die is aangesloten bij de GO-regeling moet de garantieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de aanvraagprocedure voor de GO-regeling en GO-C-regeling leest u op de website van de RVO.

Openstelling GO-regeling en GO-C-regeling

De GO-regeling is geopend tot 1 juli 2023 (17:00 uur).

De GO-C is verlengd tot 31 december 2021. Financiers kunnen een garantieaanvraag tot 15 december 2021, 17.00 uur indienen bij RVO.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland