Dit artikel is gerelateerd aan:

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

< 1 min lezen

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. U kunt met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen lenen.

Coronacrisis: tijdelijke verruiming GO

Vanwege de coronacrisis is de GO verruimd:

  • De hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat, is verhoogd naar € 150 miljoen.
  • Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb.
  • Het garantieplafond van de GO is verder verhoogd naar € 10 miljard.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende criteria:

  • U heeft een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Uw onderneming is in de kern gezond.
  • Uw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • U heeft alleen Fresh Money.
  • Uw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
  • U vraagt GO aan voor alleen financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt niet zelf GO aan. U vraagt uw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland