Dit artikel is gerelateerd aan:

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)Externe link is dat makkelijker te regelen. Met de GO krijgt u hulp bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Door de GO kunnen banken een staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende criteria:

  • U heeft een Nederlandse onderneming met substantiële activiteiten in Nederland.
  • Uw onderneming is in de kern gezond.
  • Uw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • U heeft alleen Fresh MoneyExterne link.
  • Uw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
  • U vraagt GO aaan voor alleen financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Hoe kunt u aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor GO moet u contact opnemenExterne link met één van de tot de GO-regeling toegelaten banken.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland