Geluidsnormen op een gezoneerd industrieterrein

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Op een gezoneerd industrieterrein mogen bedrijven zich vestigen die veel (industrie)lawaai maken. Voor dit terrein geldt wel een geluidsnorm binnen de zone van het terrein. Uw bedrijf en de andere bedrijven mogen samen niet meer geluid maken dan de vastgestelde geluidsnorm. Uw gemeente legt de geluidsnorm en de zone van het industrieterrein vast in het bestemmingsplan. De gemeente is ook de beheerder van de zone.

Akoestisch rapport

Vestigt u uw onderneming op een gezoneerd industrieterrein? Of gaan uw activiteiten wijzgen of uitbreiden? Dan moet u een akoestisch rapport aanleveren bij de gemeente. Het gaat om informatie over onder andere het soort geluid en de tijden waarop het geluid te horen is.

Zonebeheer opvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het zonebeheer industrielawaai voor een bedrijf op het industrieterrein Moerdijk digitaal opvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)