Geluidsnormen op een gezoneerd industrieterrein

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Op een gezoneerd industrieterrein mogen bedrijven niet meer geluid maken dan de bepaalde geluidsnorm. Lees meer.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Op een gezoneerd industrieterrein staan bedrijven die veel lawaai maken. Deze bedrijven mogen samen niet meer geluid maken dan de bepaalde geluidsnorm. De gemeente legt deze industrieterreinen vast in het bestemmingsplan.

  Akoestisch rapport

  Bij vestiging, wijziging of uitbreiding van de activiteiten op een gezoneerd industrieterrein moeten bedrijven een akoestisch rapport inleveren bij de gemeente. Het gaat dan om informatie over type en plaats van het geluid, bronvermogens, bedrijfstijden en dergelijke. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de zone.

  Digitaal zonebeheer opvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u het zonebeheer industrielawaai voor een bedrijf op het industrieterrein Moerdijk digitaal opvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven