Geluidsvoorschriften

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Om geluidshinder te voorkomen, moeten bedrijven voldoen aan geluidsvoorschriften. Deze staan in verschillende wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geluidhinder.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Om geluidshinder te voorkomen, moeten bedrijven voldoen aan geluidsvoorschriftenExterne link. Deze staan in verschillende wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geluidhinder. De regels voor uw bedrijf hangen af van uw activiteiten en uw locatie.

  Algemene milieuregels op het gebied van geluid

  In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan algemene milieuregels op het gebied van geluid. Deze komen voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De geluidsregels gelden voor een groot aantal bedrijven. Als u aan de algemene regels voldoet, heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Voldoet u niet aan de algemene regels? Dan komen er geluidsvoorschriften in de omgevingsvergunning.

  Akoestisch rapport

  Bij de start van uw bedrijf, of bij wijziging van uw bedrijfsactiviteiten, kan de gemeente of provincie u vragen om een akoestisch rapportExterne link. Het rapport is onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieu of een melding milieubeheer.

  Geluidsniveau op een (gezoneerd) industrieterrein

  De Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt het geluidsniveau van bedrijven op een (gezoneerd) industrieterrein.

  Algemene Plaatselijke Verordening

  Voorschriften tegen geluidhinder staan ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten en de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

  Geluidsvoorschriften in de horeca

  Een aantal keren per jaar mag u in uw horecabedrijf een festiviteit houden. U hoeft zich dan niet te houden aan de geluidsvoorschriften. In sommige gemeenten moet u deze incidentele festiviteit een paar weken van tevoren melden. Wilt u daarbij geluidsapparatuur gebruiken? Dan heeft u daar in sommige gemeenten een vergunning voor nodig.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven