HomeWetten en regels

Geluidsvoorschriften

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op < 1 min lezenEnglish version

Om geluidshinder te voorkomen, moet uw bedrijf zich houden aan geluidsvoorschriften en de voorschriften van de gemeente.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

De geluidsvoorschriften staan in verschillende wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geluidhinder (Wgh). De regels voor uw bedrijf hangen af van uw activiteiten en uw locatie.

Algemene milieuregels op het gebied van geluid

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan algemene milieuregels op het gebied van geluid. Deze regels gelden voor een groot aantal bedrijven. Als u aan de algemene regels voldoet, heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Voldoet u niet aan de algemene regels? Dan komen er geluidsvoorschriften in de omgevingsvergunning.

Akoestisch rapport

Als u een bedrijf start, of uw bedrijfsactiviteiten verandert, kan de gemeente of provincie u vragen om een akoestisch rapport. Dit rapport hoort bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor milieu of een melding milieubeheer.

Geluidsniveau op een (gezoneerd) industrieterrein

De Wgh bepaalt het geluidsniveau van bedrijven op een (gezoneerd) industrieterrein.

Algemene Plaatselijke Verordening

Voorschriften tegen geluidhinder staan ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten.

Geluidsvoorschriften in de horeca

Een aantal keren per jaar mag u in uw horecabedrijf een festiviteit houden. U hoeft zich dan niet te houden aan de geluidsvoorschriften. In sommige gemeenten moet u uw festiviteit een paar weken van tevoren melden. Wilt u geluidsapparatuur gebruiken? Dan heeft u daar in sommige gemeenten een vergunning voor nodig.

Zie ook

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie