Hout of houtproducten invoeren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u hout of houtproducten invoeren in de EU? Daar zijn regels voor. Of u mag invoeren hangt af van de herkomst en het soorthout (bast, loofhout of naaldhout) het is.

Legaal gekapt hout

Invoer en verkoop van illegaal gekapt hout is verboden. Invoer en verkoop van producten die van dit hout zijn gemaakt, is ook verboden. U moet kunnen aantonen waar het hout precies vandaan komt en dat het legaal gekapt is.

FLEGT-vergunning

Voor een aantal landen van waaruit u hout wil importeren, heeft u een FLEGT-vergunning nodig. FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Het is een plan van aanpak van de EU tegen illegale houtkap. Een FLEGT-vergunning verzekert dat houtproducten van legaal gekapt hout komen en legaal zijn ingevoerd.

Behandeld hout

Veel houtsoorten moeten behandeld zijn met erkende gewasbeschermingsmiddelen of biociden om tegen te gaan dat schadelijke organismen met het hout verspreid worden. Maatregelen om verspreiding van plantenziekten en plagen te voorkomen, noemen we fytosanitaire maatregelen. Vaak heeft u bij de invoer (import) een fytosanitair certificaat nodig. Bij doorvoer binnen de EU kunt u een plantenpaspoort nodig hebben.

Verpakkingshout

Importeert u houten verpakkingen in de EU vanuit andere landen dan Zwitserland? Die moeten voldoen aan de eisen van de internationale fytosanitaire standaard ISPM 15. Verpakkingshout dat voldoet aan de ISPM 15 eisen moet een merkteken hebben.

Fytosanitaire inspectie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet een fytosanitaire inspectie aan de grens van de EU. De NVWA geeft een overzicht van producten die een certificaat moeten hebben en die geïnspecteerd moeten worden bij invoer.

Dit artikel is gerelateerd aan: