Europees Globaliseringsfonds (EGF): noodfonds voor massaontslag

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Moet uw bedrijf of sector massaal mensen ontslaan? Dan kunt u in aanmerking komen voor steun uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF). U helpt uw ontslagen werknemers met het vinden van nieuw werk. Bijvoorbeeld via scholing, loopbaanbegeleiding of hulp bij het starten van een eigen bedrijf.

Uw project om uw medewerkers van werk naar werk te begeleiden duurt maximaal 24 maanden, gerekend vanaf de datum dat u de aanvraag indient. U kunt uw kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw bedrijf heeft binnen 4 maanden ten minste 200 werknemers of zelfstandigen moeten ontslaan, leveranciers en afnemers meegerekend. Of er zijn in 9 maanden tijd in uw sector 200 personen ontslagen in 1 of 2 aangrenzende provincies.
  • Uw medewerkers verliezen hun baan door grote veranderingen, zoals globalisering, handelsgeschillen of gewijzigde handelsbetrekkingen, financiële of economische crises, digitalisering of automatisering, of de overgang naar een koolstofarme economie.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt EGF aan bij het ministerie van SZW. Aanvragen in het Engels worden sneller behandeld.

Dit artikel is gerelateerd aan: