Regels voor collectief ontslag

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u om bedrijfseconomische redenen binnen 3 maanden minstens 20 werknemers ontslaan? Dan is er sprake van collectief ontslag. Het maakt niet uit of het gaat om gedwongen ontslagen of ontslagen met wederzijds goedvinden.

Wanneer mag u collectief ontslaan?

Voor collectief ontslag gelden 3 regels:

  • U wilt 20 of meer werknemers binnen 3 maanden ontslaan.
  • Het ontslag is om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld door een reorganisatie of financiële problemen.
  • De werknemers die u wilt ontslaan werken binnen hetzelfde gebied in het land (1 werkgebied).

Wat zijn uw plichten bij collectief ontslag?

U moet het voornemen tot collectief ontslag melden aan de vakbonden en UWV. Doet u dit niet, dan kan dat leiden tot vernietiging van het ontslag. Met de vakbonden overlegt u in ieder geval hoe:

  • U het collectief ontslag eventueel kunt voorkomen of het aantal ontslagen kunt verminderen.
  • U de gevolgen van het collectief ontslag kunt verzachten, bijvoorbeeld door een sociaal plan.

Wie moet u als eerste ontslaan?

Bij collectief ontslag bepaalt het afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. U deelt uw werknemers met gelijke functies in leeftijdsgroepen in. Wie binnen een leeftijdsgroep als laatste is aangenomen, krijgt als eerste ontslag. Met de Afspiegelingstool van UWV kunt u de volgorde bepalen.

Arbeidsovereenkomsten opzeggen of ontbinden

UWV neemt uw verzoek pas in behandeling als u voldoet aan de meldingsplicht. Ook moet u overlegd hebben met de vakbonden en eventueel uw ondernemingsraad. Na uw melding geldt 1 maand wachttijd. Hierna kunt u de arbeidsovereenkomsten pas opzeggen of ontbinden.

Verklaren de vakbonden schriftelijk dat zij zijn geraadpleegd en akkoord gaan met het collectief ontslag? Dan geldt de wachttijd niet.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)