Dit artikel is gerelateerd aan:

Rijksprijs de Gouden Piramide

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Opdrachtgevers van een architectonisch of stedenbouwkundig project kunnen in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. De overheid kent deze prijs tweejaarlijks toe. De prijs is voor een 'inspirerende opdrachtgever' in de architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening of infrastructuur.

Wanneer komt u in aanmerking?

Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de Rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Hoe kunt u aanvragen?

Aanvragen voor de Gouden Piramide 2018 is niet meer mogelijk. De prijsuitreiking is op donderdag 27 september 2018Externe link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven