Dit artikel is gerelateerd aan:

Rijksprijs de Gouden Piramide

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Opdrachtgevers van een architectonisch of stedenbouwkundig project kunnen in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. Het is een tweejaarlijkse prijs voor een 'inspirerende opdrachtgever' in de architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening of infrastructuur.

Wanneer komt u in aanmerking?

Projecten met een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp komen in aanmerking. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overhedenen ontwikkelingscombinaties Alleen de Rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt zich niet meer inschrijven. In april 2020 worden drie tot vijf genomineerde opdrachtgevers bekendgemaakt. In september 2020 wordt de de Gouden Piramide 2020 uitgereikt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven