Green Deal

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Werkt u aan een duurzaam project dat moeilijk van de grond komt? Dan kunt u een voorstel indienen voor een Green Deal. In een Green Deal probeert de Rijksoverheid de ruimte te geven aan de uitvoering van duurzame plannen door knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw projectvoorstel komt in aanmerking als:

  • het valt onder 1 van de centrale thema’s
  • u een actieve rol speelt in het initiatief
  • het winstgevend is of winstgevend kan worden
  • het snel kan leiden tot resultaten
  • het leidt tot nieuwe economische activiteit of kostenbesparing voor bedrijven

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt uw Green Deal aanmelden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt de lopende Green Deals bekijken op de lijst van Green Deals.