Dit artikel is gerelateerd aan:

Green Deal

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Werkt u aan een duurzaam project dat moeilijk van de grond komt? Dan kunt u een voorstellen indienen voor een Green Deal. In een Green Deal probeert de Rijksoverheid knelpunten weg te nemen bij de uitvoering van duurzame plannen. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw project komt in aanmerking als het valt onder een van de centrale thema’s:

  • energie
  • voedsel
  • water
  • grondstoffen
  • biodiversiteit
  • mobiliteit
  • biobased economy
  • klimaat
  • bouw

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt Green Deals aanmeldenExterne link via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland