Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers
Voor uw branche (1)
Regio
Status
Type regeling
Voor alle ondernemers
Voor uw branche (1)
Regio
Status
Type regeling
23 regelingen

Exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid

Krediet, lening of borgstelling

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. Particuliere verzekeraars kunnen u daartegen verzekeren. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij heel grote bedragen,...

Green Deal

Samenwerkingsprogramma

Werkt u aan een duurzaam project dat moeilijk van de grond komt? Dan kunt u een voorstel indienen voor een Green Deal. In een Green Deal probeert de Rijksoverheid de ruimte te geven aan de uitvoering...

Lening TMI Proof of concept fonds Flevoland (POC Fonds)

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een idee voor technologische innovatie? En is uw onderneming gevestigd in Flevoland of verhuist u hiernaartoe? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een lening uit het TMI Proof of concept...

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidie

Wilt u samen met andere mkb’ers aan de slag met innovatieprojecten? U kunt de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U onderneemt in een van de 10...

Seed Capital regeling

Subsidie

Heeft u een start-up op technologisch of creatief gebied en heeft u een investering (risicokapitaal) nodig? Dan kunt u bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Deze Seedfondsen...

Subsidie CEF Transport

Subsidie

Heeft u een project dat het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Dan kunt u daarvoor Europese subsidie aanvragen. Connecting Europe Facility (CEF) Transport is voor...

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie

Bent u een ondernemer met innovatieve ideeën om binnen uw bedrijf energie te besparen of de CO2-uitstoot te verminderen? Als u uw innovatie wilt demonstreren of testen binnen uw bedrijf kunt u...

Subsidie Horizon Europe

Subsidie

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een...

Subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Subsidie

Werkt u samen met andere partijen aan een project dat bijdraagt aan de doelen uit het Klimaatakkoord? Dan kunt u de regeling aanvragen voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)....

Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers

Subsidie

Maakt uw bedrijf (half)producten van plastic en wilt u (meer) circulair plastic gebruiken in uw productie? Dan kunt u de subsidie Omschakeling Plasticverwerkers aanvragen (Tijdelijke subsidieregeling...

Subsidie Topsector Energie (TSE)

Subsidie

Werkt u aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidieregelingen van Topsector Energie. U kunt subsidie krijgen voor innovaties op de...

Subsidie Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI)

Subsidie

Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen door te investeren in apparaten, systemen of technieken? Loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan...

Subsidie Waterstof in Mobiliteit (SWIM)

Subsidie

Wilt u investeren in waterstoftankstations en waterstofvoertuigen? Samenwerkingsverbanden kunnen de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM) aanvragen. De subsidie helpt u nieuwe...

Subsidieprogramma LIFE

Subsidie

Heeft u een vernieuwend project op het gebied van klimaat of milieu in Europa? Dan kunt u hiervoor LIFE-subsidie aanvragen. De LIFE-subsidie is voor projecten die te maken hebben met: Natuur en...

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Subsidie

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan de Subsidieregeling coöperatieve...

Subsidies duurzaamheid en innovatie Overijssel en Gelderland (OP Oost)

Subsidie

Heeft u een innovatief en duurzaam project in Overijssel of Gelderland? Dan kunt u een subsidie of lening bij OP Oost aanvragen. Het subsidieprogramma van OP Oost, EFRO Oost 2021-2027, is gefinancierd...

Subsidies TSE Industrie

Subsidie

Werkt u samen met onderzoekers of andere bedrijven aan goedkopere, klimaatneutrale of circulaire producten en diensten? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief project waarmee u de CO2...

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

Subsidie

Bent u ondernemer en wilt u investeren in een nieuw warmtenet (stadsverwarming en blokverwarming) om woningen aardgasvrij te maken? U kunt de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aanvragen voor het...

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Wanneer komt u in aanmerking? Uw...

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Produceert u hernieuwbare energie of gebruikt u technieken die CO2 terugdringen? Dan kunt u subsidie aanvragen via de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie (SDE++). Dit is...

Subsidie Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u samen met buitenlandse partners aan een energie-innovatieproject? U kunt de Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) subsidie aanvragen om uw energie-innovatieproject op uw locatie...

Subsidie voor waterstofproductie met een elektrolyser (OWE)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser? U kunt subsidie aanvragen met de Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse...

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Subsidie

Let op: gesloten

Wilt u een schip duurzaam bouwen of verbouwen met innovatieve technieken? Bijvoorbeeld nieuwe technologie om CO₂-uitstoot te verminderen of het verlagen van (onderwater) geluid. Dan kunt u de...