Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeInternationaal ondernemen

Importeur en handelsagent

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVK± 3 min lezenEnglish version

U wilt gaan importeren, maar hoe pakt u dat aan? Koopt u de producten direct uit het buitenland in voor eigen gebruik of voor wederverkoop? Dan bent u importeur. Of wordt u een zelfstandig tussenpersoon die voor een buitenlandse opdrachtgever klanten zoekt en bemiddelt? Dan bent u handelsagent.

Importeur

Als importeur koopt u goederen van buitenlandse leveranciers. U bent hun eindafnemer. U kunt importeren voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld omdat u producent bent en bepaalde grondstoffen nodig heeft uit het buitenland. Maar u kunt ook producten importeren om deze door te verkopen. Dan bent u importeur en wederverkoper. Een wederverkoper wordt ook distributeur genoemd.

Handelsagent

Als handelsagent koopt u zelf geen producten in. U bemiddelt namens buitenlandse leveranciers. U legt voor hen contacten met mogelijke klanten in uw thuismarkt. Bijvoorbeeld Nederland of de Benelux. Een leverancier wordt ook wel opdrachtgever of principaal genoemd. Leveranciers leveren en factureren niet aan u, maar aan de klant. Bent u handelsagent, dan bent u dus geen importeur. De binnenlandse klant van de buitenlandse leverancier is dan importeur.

Kenmerken van importeur en handelsagent

Hieronder vindt u de verschillen tussen de importeur (in de rol van wederverkoper/distributeur) en de handelsagent.

Importeur (wederverkoper/distributeur)

 • legt (meestal) voorraden aan; meer kapitaal is nodig en snelle levering is mogelijk
 • koopt voor eigen rekening en risico
 • bepaalt de eigen winstmarge
 • productaansprakelijkheid bij import van producten buiten de EER
 • is zelf verantwoordelijk voor prijsstelling en marketing bij verkoop aan klanten
 • buitenlandse leverancier heeft geen zicht op (klanten in) de binnenlandse markt
 • vaak mogelijkheid van onderhoud of reparatie
 • geen bescherming vanuit Europese wetgeving

Handelsagent

 • heeft geen groot startkapitaal nodig
 • bemiddelt tussen principaal en klant
 • ontvangt provisie over verkopen die door bemiddeling tot stand zijn gekomen
 • is geen partij in schadeclaims door productaansprakelijkheid
 • buitenlandse leverancier houdt zicht op (klanten in) de binnenlandse markt
 • vaak geen eigen reparatie en onderhoud
 • heeft bescherming door Europese wetgeving (richtlijn 86/653/EEG) en maakt eventueel aanspraak op vergoeding bij beëindiging van samenwerking met principaal. Dit heet ook wel goodwillvergoeding of klantenvergoeding.

Commissionair

Commissionair is een rol die lijkt op de handelsagent. De commissionair handelt alleen in eigen naam en sluit zelf het contract met de klant. de klant weet niet wie de leverancier (principaal) is. De commissionair ontvangt provisie van de principaal, net als de handelsagent.

Afstemming met buitenlandse leverancier

Ook de leverancier heeft een voorkeur als het gaat om de marktentree in een voor hem nieuwe markt. Wil hij weten wie de klanten zijn in de doelmarkt of wil hij zelf invloed hebben op de verkoopprijs in die markt? Is dat het geval, dan werkt hij liever met een of meerdere lokale handelsagenten. Zoekt hij echter samenwerking met een bedrijf dat ter plekke service levert en voorraden aanhoudt? Dan past een distributeur beter bij zijn doel. Wilt u structureel samenwerken met uw leverancier, zorg er dan voor dat u een akkoord bereikt over uw rol. Bespreek met uw leverancier ook de mogelijkheden van exclusiviteit. Bij exclusiviteit wijst de leverancier een geografisch gebied of een bepaalde klantenkring exclusief aan u toe.

Vastleggen van afspraken

Welke manier van importeren u ook kiest of overeenkomt met een buitenlandse leverancier: zorg dat u afspraken op papier vastlegt. Een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig, maar bewijsvoering is lastiger als er een conflict ontstaat. Bij de brancheorganisatie Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs en de International Chamber of Commerce (ICC) Nederland vindt u modelcontracten:

Laat de overeenkomst checken door een jurist met expertise op het vlak van internationale contracten.

Naar boven