Infectieziekten melden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Artsen, laboratoria en instellingen die bepaalde infectieziektes (ziekte door bacterie of virus) ontdekken of vermoeden, moeten dit melden bij de GGD.

Welke infectieziekten moet u melden?

Voorbeelden van infectieziekten die u moet melden:

Bekijk alle meldingsplichtige infectieziekten bij het RIVM.

U moet melden bij de arts infectieziektebestrijding van de GGD in uw regio. U bent strafbaar als u niet meldt. Het medisch beroepsgeheim geldt niet voor deze meldingsplicht. Ook al heeft het laboratorium al gemeld, de arts moet alsnog melden.

Let op: heeft u een bedrijf met dieren en vermoedt u een besmettelijke dierziekte, zoals vogelgriep, varkenspest, of Q-koorts? U moet deze dierziekte melden.

Maatregelen tegen verspreiding van infectieziekten

Bij een uitbraak van een infectieziekte kan de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio maatregelen nemen om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Bijvoorbeeld:

  • gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie
  • gedwongen quarantaine
  • verbod van beroepsuitoefening

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)