Kindermishandeling of huiselijk geweld melden

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken.

Voor wie is de meldcode verplicht?

De meldcode is verplicht voor de sectoren:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs (pdf)
 • kinderopvang
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugdhulp
 • justitie

U moet de meldcode vaststellen, gebruiken en bekend maken bij werknemers.

Wat is een meldcode?

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode. Een meldcode moet in ieder geval deze stappen hebben:

 1. breng de signalen in kaart
 2. overleg met collega en eventueel met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis
 3. ga in gesprek met de ouder
 4. weeg het huiselijk geweld/kindermishandeling met het afwegingskader
 5. neem twee beslissingen: (1) Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? (2) Is zelf hulp geven of organiseren ook mogelijk?

De meldcode heeft een verplicht afwegingskader. U moet met het afwegingskader in stap 4 en 5 bepalen of het noodzakelijk is om te melden bij Veilig Thuis.

Wanneer moet u melden bij Veilig Thuis?

U moet uw vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis wanneer:

 • er acute onveiligheid is (direct gevaar)
 • er structurele onveiligheid is (voortdurend gevaar)

Registreren bij Veilig Thuis

Zodra u ernstige mishandeling ontdekt, moet u Veilig Thuis informeren. Begint u zelf een hulptraject bij vermoedens van kindermishandeling? Dan moet u dit bij Veilig Thuis laten registreren.

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Bent u werkgever in de kinderopvang? Heeft u aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind? Dan moet u contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur adviseert ook werknemers en ouders.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)