Inschrijven in het Landelijk Advocaten Tableau

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Werkt u als advocaat? Dan moet u in het Landelijk Advocaten Tableau (LAT) staan. Het tableau is een lijst met advocaten die in Nederland hun beroep mogen uitoefenen. Het tableau wordt bijgehouden door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Inschrijven bij het tableau

U moet een verzoek tot inschrijving in het Landelijk Advocaten Tableau doen bij de lokale orde van advocaten in het arrondissement waar u werkt. Dat kan pas als u beëdigd bent. U moet hiervoor een rechtenstudie op een Nederlandse universiteit hebben behaald. Daarna moet u de beroepsopleiding advocaten hebben gedaan.

Na inschrijving krijgt u de advocatenpas. Hiermee krijgt u toegang tot beveiligde online applicaties, gevangenissen, en rechtbanken. De advocatenpas is 3 tot 5 jaar geldig waarna u een nieuwe pas moet aanvragen.

Bijscholing

Als u in het tableau staat, moet u ieder jaar bijscholen en opleidingspunten halen. Bent u langer dan 1 jaar geen advocaat geweest, dan moet u opnieuw beëdigd en ingeschreven worden. U moet daarna extra opleidingspunten halen in het eerste jaar dat u bent ingeschreven.

Wijzigingen doorgeven

U mag als advocaat op 1 locatie in 1 arrondissement werken. Als u bij een ander advocatenkantoor gaat werken of als uw contactgegevens of rechtsgebieden veranderen, dan moet u die wijzigingen doorgeven aan de NOvA. Dit moet ook als u stopt als advocaat.

Gedragsregels en toezicht

U moet zich als advocaat houden aan de gedragsregels van de advocatuur en de kernwaarden uit de Advocatenwet. U heeft bijvoorbeeld wettelijk beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht), u bent integer en werkt in het belang van uw cliënt.

Houdt u zich niet aan de gedragsregels en kernwaarden, dan kunt u geschorst of geschrapt worden uit het tableau. De NOvA publiceert elke twee maanden een overzicht van geschorste en geschrapte advocaten.

Buitenlandse advocaat

Bent u gekwalificeerd in de EER of Zwitserland? En wilt u in Nederland werken als advocaat? Dan gelden er verschillende regels, afhankelijk van hoe vaak u in Nederland werkt en onder welke titel.

Incidenteel in Nederland werken

Wilt u soms in Nederland als advocaat werken onder de beroepstitel van het land waar u bent gekwalificeerd (home title)? Dan hoeft u niet in het tableau te staan. Er gelden wel bepaalde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld samenwerken met een advocaat die staat ingeschreven in het tableau.

U wilt zich vestigen in Nederland

Wilt u zich vestigen in Nederland en werken onder de beroepstitel van uw land waar u bent gekwalificeerd (home title)? Dan moet u zich wel inschrijven in het tableau. Ook dan gelden bepaalde voorwaarden. Na 3 jaar kunt u een verzoek om inschrijving als advocaat indienen. U moet dan bewijzen dat u 3 jaar regelmatig als advocaat in Nederland heeft gewerkt.

Beroepskwalificaties erkennen

Als u zich wil inschrijven als advocaat bij het tableau, dan moet u eerst erkenning van uw beroepskwalificaties aanvragen bij de algemene raad van de NOvA. Soms moet u een proeve van bekwaamheid doen.

Gekwalificeerd buiten Europa

Bent u gekwalificeerd in een land buiten de EER en Zwitserland? En wilt u in Nederland als advocaat werken? Dan moet u een bachelor en master op het gebied van het recht aan een Nederlandse universiteit halen.

Digitaal indienen met de Berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u aanvragen voor de lokale en landelijke Orde van Advocaten digitaal indienen bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: