Dit artikel is gerelateerd aan:

Inschrijven en inzage in het Landelijk Advocaten Tableau

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u zich vestigen als advocaat? Dan moet u een verzoek tot inschrijving richten tot de rechtbank. Dat doet u in het arrondissementExterne link waar u kantoor wilt gaan houden. U wordt beëdigd als u voldoet aan de opleidingseisen uit de Advocatenwet. Ook moet u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. De beëdiging leidt tot inschrijving in het Landelijk Advocaten Tableau (LAT) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Beroepsopleiding Advocaten

De eerste 3 jaar doet u de Beroepsopleiding AdvocatenExterne link. U werkt als stagiair onder toezicht van een ervaren advocaat (een patroon). Dit kan bij een advocatenkantoor, maar bijvoorbeeld ook bij een bedrijf of gemeente. Het patronaat moet in ieder geval zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. U kunt ook stagiair-ondernemer worden. Dan gelden mogelijk aanvullende voorwaarden.

Kantoor houden

U moet als advocaat op één plaats kantoor houden. Als u verhuist, geeft u de adreswijziging doorExterne link aan de NOvA. Voor verhuizing buiten uw arrondissement gelden aanvullende regels.

Toezicht en geheimhouding

Een onafhankelijk college binnen de NOvA houdt toezicht. Ook is de geheimhoudingsplicht van advocaten in de wet vastgelegd.

Advocaten uit EU-/EER-landen en Zwitserland

Bent u als advocaat ingeschreven in een EU-/EER-land of Zwitserland? Dan kunt u zich in Nederland laten inschrijven op grond van de beroepskwalificatierichtlijn of de vestigingsrichtlijn.

Beroepskwalificatierichtlijn

Wilt u zich op grond van de beroepskwalificatierichtlijn inschrijven? Dan moet u een proeve van vakbekwaamheid afleggen. Ook moet u voldoen aan de eisen van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties en de regeling EG-beroepskwalificaties advocatuur.

Vestigingsrichtlijn

Op grond van de vestigingsrichtlijn kunt u onder uw oorspronkelijke beroepstitel ('home title') als advocaat in Nederland werken. U moet zich bij de Raad van Toezicht inschrijven op een aparte lijst. Hiervoor heeft u onder andere een bewijs van inschrijving als advocaat bij de bevoegde autoriteit in uw land van herkomst nodig. Na 3 jaar kunt u een verklaring van de Raad van Toezicht vragen, waaruit blijkt dat u in Nederland in het Nederlands recht heeft gewerkt. Met deze verklaring kunt u zich inschrijven als Nederlands advocaat in het LAT. U hoeft dan niet meer een proeve van vakbekwaamheid te doen of als stagiair te werken.

Dienstenrichtlijn

Op grond van de Dienstenrichtlijn kunt u eenmalig in Nederland als advocaat optreden. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld samenwerken met een in Nederland ingeschreven advocaat.

Advocaat zoeken

Bent u op zoek naar een beëdigd advocaat? Dan kunt u een advocaat zoeken in het bestandExterne link van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Digitaal indienen met de Berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u aanvragen voor de lokale en landelijke Orde van Advocaten digitaal indienen bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven