Financiële rapportages aanleveren via Standard Business Reporting (SBR)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als ondernemer bent u verplicht financiële rapportages aan te leveren aan overheden en banken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en KVK. De gegevens die deze organisaties vragen, verschillen van elkaar. Met Standard Business Reporting (SBR) kunt u gegevens uit uw administratie eenvoudig (her)gebruiken.

Aangiften belasting doorgeven met SBR

SBR is de enige methode om met aangifte- of administratiesoftware de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) aan de Belastingdienst aan te leveren. Dit gebeurt via Digipoort, het veilige digitale communicatiekanaal met de overheid voor bedrijven. Uw intermediair deponeert uw jaarrekening bij KVK digitaal met SBR. Hierna volgen de uitvraag van statistiekopgaven door het CBS en kredietrapportages aan de banken.

Software geschikt voor SBR?

Verstuurt u belastingaangiftes of andere financiële rapportages? En maakt u daarbij gebruik van een softwarepakket? Dan moet u zorgen dat uw software geschikt is voor SBR. Neem hiervoor contact op met uw softwareleverancier. Via SBRSoftwareCheck.nl kunt u nagaan of uw softwareleverancier SBR-functionaliteiten biedt.

Let op: Doet u uw aangiftes via de website van de Belastingdienst of met uw DigiD? Dan verandert er niets. U kunt op dezelfde manier blijven werken.

PKIoverheid servicescertificaat aanschaffen

Om gegevens te kunnen aanleveren via Digipoort moet u een PKIoverheid servicescertificaat aanschaffen. PKI staat voor Public Key Infrastructure. Met dit certificaat voorziet u uw bestanden van een digitale handtekening en legt u een veilige verbinding met Digipoort. Voor SBR heeft u een PKIoverheid services (type server) certificaat nodig. De andere PKIoverheidscertificaten zijn niet geschikt voor het verzenden van aangiften.

Let op: eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 4) maakt ook gebruik van PKIoverheidscertificaten. Dit zijn echter persoonlijke certificaten, waarmee u machtigingen aan medewerkers afgeeft. Deze persoonlijke certificaten kunt u niet voor SBR gebruiken. Omgekeerd geldt hetzelfde. De servercertificaten die u voor SBR gebruikt, kunt u niet voor eHerkenning gebruiken. Houd hier rekening mee bij de aanschaf van SBR-software of eHerkenningsmiddel.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven