Kleineondernemersregeling (KOR)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Heeft u een kleine onderneming en betaalt u maximaal € 1.883 per jaar aan omzetbelasting (btw)? Dan komt u in aanmerking voor belastingvermindering volgens kleineondernemersregelingExterne link. Is de btw die u jaarlijks af moet dragen zelfs lager dan € 1.345? Dan hoeft u geen btw te betalen. En met een ontheffing van de BelastingdienstExterne link vervalt ook de plicht een btw-administratie bij te houden en periodiek aangifte te doen. U mag dan alleen geen btw meer in rekening brengen. Deze ontheffing moet u wel zelf schriftelijk aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U heeft een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U betaalt in 1 jaar minder dan € 1.883 btw. Van dit bedrag heeft u de 'voorbelasting' al afgetrokken.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Voor wie geldt de KOR niet?

De KOR geldt niet voor rechtspersonen, zoals bv's, stichtingen of verenigingen. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Belastingvermindering van de kleineondernemersregeling berekenen

U kunt de belastingvermindering volgens de kleineondernemersregeling zelf berekenenExterne link. Voor specifieke situatiesExterne link geldt een aparte berekening.

Hoe kunt u van de KOR gebruik maken?

U past de vermindering toe op de laatste aangifte van het jaar, of op de 1e aangifte van het volgende jaar. Wilt u de vermindering eerder verrekenen? Dat kan. U kunt dan per maand of per kwartaal in uw aangifte een voorlopige verminderingExterne link invullen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst