Btw (omzetbelasting)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek

Bent u ondernemer en oefent u zelfstandig een bedrijf of een beroep uit? Dan betaalt u btw (omzetbelastingExterne link) over uw omzet. De rechtsvorm (bijvoorbeeld bv of nv) is voor het betalen van btw niet van belang. Ook een stichting of verenigingExterne link betaalt btw als de Belastingdienst deze als onderneming beschouwt.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

De Belastingdienst beschouwt u niet automatisch als ondernemer voor de btw. De voorwaarden voor de btwExterne link zijn anders dan voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat u voor de btw ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet. Bent u ondernemer voor de btw? Dan krijgt u een omzetbelastingnummer en een btw-identificatienummer (btw-id). U bent verplicht uw btw-identificatienummer op uw facturen te zetten. Ook moet u een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen.

Hoeveel btw moet u rekenen?

Het standaardtarief voor de btw is 21%. Soms rekent u een ander tarief:

Hoe verrekent u ontvangen en betaalde btw?

De btw die u ontvangt van uw klanten, moet u afdragen aan de Belastingdienst. De btw die u zelf heeft betaald aan uw leveranciers, mag u daarvan aftrekken. U betaalt dus btw over het verschil tussen uw inkoopprijs (inclusief kosten) en verkoopprijs. U berekent de btwExterne link over de totale vergoeding en alle bijkomende kosten.

Btw-aangifte doen

U moet de btw-aangifte digitaal doen. Heeft u dit jaar of over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u uw btw-aangifte corrigerenExterne link. Het is onder voorwaarden mogelijk een teruggaaf btw te verrekenen met een aangifte loonheffingen. Lees hier meer over in hoofdstuk 11, paragraaf 4.3 van het Handboek LoonheffingenExterne link. Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btwExterne link.

Btw bij uitbesteden van werk (verleggen)

Besteedt u werk uit aan een andere ondernemer? Dan moet deze de btw hiervoor afdragen aan de Belastingdienst. In sommige gevallen geldt er een verleggingsregelingExterne link. Dat betekent dat u de btw zelf moet aangeven en betalen. U geeft dit aanExterne link op uw factuur.

Feiten en cijfers: hoeveel btw ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale btw die de overheid ontvangen heeft, per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek