Legionella voorkomen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

LegionellaExterne link (veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. Legionellabacteriën kunnen zich onder meer ontwikkelen in leidingwater, zwembadwater, sproeiwater bij tuincentra en (auto)wasstraten of koelwater in natte koeltorens. Als eigenaar van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leidingwater. U neemt maatregelen zodat de gezondheid van gebruikers niet in gevaar komt.

Bedrijven met een groter risico op legionella

Voor een aantal bedrijven en instellingen gelden strengere regels voor legionellapreventieExterne link. Omdat mensen daar een groot risico lopen om besmet te raken met legionella. Bijvoorbeeld:

  • ziekenhuis
  • verzorgingshuis
  • hotel
  • sauna
  • zwembad
  • camping
  • jachthaven

U moet een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Dit bedrijf maakt de risicoanalyse en het legionellabeheersplan van uw drinkwaterinstallatie. In uw legionellabeheersplan beschrijft u de periodieke preventieve controles en het onderhoud van uw waterinstallaties.

Water laten controleren op legionella

Minimaal 2 keer per jaar moet u het water (laten) controleren op legionella. Is in het watermonster sprake van meer dan 100 kolonievormende eenheden (kve) per liter (100 kve/l)? Dan moet u maatregelen nemen. Gaat het om meer dan 1.000 kolonievormende eenheden per liter? Dan moet u dit binnen 48 uur melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)Externe link.

Beschermen tegen blootstelling aan legionella

U moet aangeven hoe u uw personeel en gasten beschermt tegen blootstelling aan legionella. Dat doet u in uw risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor natte koeltorensExterne link is bovendien bescherming van de (leef)omgeving van belang. De eisen daarvoor staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer.

Legionella in natte koeltorens

Gebruikt u een natte koeltoren om uw gebouw of om een industrieel proces af te koelen? Dan vraagt uw gemeente dat te melden. Voor natte koeltorens die na 1 januari 2010 zijn geplaatst is het verplicht om die te melden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven