Legionella voorkomen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Als eigenaar van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kraanwater. U moet ervoor zorgen dat mensen geen legionella krijgen. Voor sommige bedrijven en organisaties gelden strenge regels voor legionellapreventie.

Wat is legionella?

Legionella (veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. Legionellabacteriën kunnen ontstaan in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius, zoals kraanwater, zwembadwater, sproeiwater bij tuincentra en (auto)wasstraten of koelwater in natte koeltorens. Iemand kan legionella krijgen als hij de bacterie inademt via waterdruppeltjes (nevel) in de lucht.

Bedrijven met een groter risico op legionella

Voor sommige bedrijven gelden strengere regels voor legionellapreventie. Omdat mensen daar een groot risico lopen om legionella te krijgen. Dit zijn:

 • ziekenhuizen
 • zorginstellingen
 • sauna's
 • zwembaden en locaties met (zwem)baden, zoals wellnesscentra en prostitutiebedrijven
 • hotels, bed & breakfasts en pensions (logiesverblijven) met meer dan 5 slaapplaatsen
 • bungalowparken
 • (mini)campings
 • jachthavens
 • benzinestations en wegrestaurants met douches
 • celinrichtingen (gevangenissen en politiebureaus)
 • asielzoekerscentra

Legionellapreventie

Heeft u een bedrijf of instelling waarvoor strengere regels gelden? Dan moet u aan legionellapreventie doen. U neemt deze maatregelen om legionella te voorkomen:

Risicoanalyse

U moet een risicoanalyse laten doen door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Dit onderzoek laat zien waar in uw bedrijf de legionellabacterie groeit of kan gaan groeien.

Legionellabeheersplan

Op basis van de risicoanalyse moet u een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf een legionellabeheersplan laten maken. Hierin staat wat u moet doen om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan.

U moet maatregelen nemen zodat de legionellabacterie niet (verder) kan groeien. Bijvoorbeeld door vaak de leidingen door te spoelen.

Watercontrole

Elk half jaar moet u het water laten controleren op legionella door een erkend monsternemer. Zitten in het watermonster meer legionellabacteriën dan 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l)? Dan moet u maatregelen nemen.

Gaat het om meer dan 1.000 kve/l? Dan moet u dit binnen 48 uur melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U moet direct maatregelen nemen om de oorzaak van de legionellabesmetting op te lossen.

Voor bad- en zwemwater gelden andere regels. Als bad- of zwemwater 100 kve/l of meer bevat, moet u dit melden bij uw provincie.

Logboek bijhouden

U moet in een logboek bijhouden welke maatregelen u wanneer heeft genomen.

Clusterbesmetting legionella melden

Hebben 2 of meer mensen in minder dan 2 jaar legionella opgelopen op dezelfde locatie? Dan heet dat een clusterbesmetting. U moet dan uw bedrijf of locatie laten onderzoeken door de ILT.

Natte koeltorens melden

Gebruikt u een natte koeltoren om uwom uw gebouw of een industrieel proces af te koelen? Dan moet u dat melden bij uw gemeente of de Omgevingsdienst. Koeltorens vernevelen water waardoor legionellabacteriën makkelijk in de lucht terecht komen.