Limited Liability Partnership (LLP)

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Als u een bedrijf start moet u een rechtsvorm kiezen. Start u samen met anderen een bedrijf dan is een vennootschap onder firma (vof) een optie. Of u kunt samenwerken in een maatschap. Ook kunt u een LLP overwegen, een rechtsvorm afkomstig uit Engeland die in Nederland erkend wordt.

Wat is een LLP?

Limited Liability Partnership (LLP) is een Engelse rechtsvorm die te vergelijken is met de Nederlandse vof en maatschap: een samenwerkingsverband tussen minimaal twee (rechts)personen. Met een LLP heeft u recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Daarnaast zorgt de LLP voor beperkte aansprakelijkheid. Nederland heeft geen rechtsvorm die deze eigenschappen combineert. Maar de LLP wordt in ons land wel volledig erkend.

Alternatief voor vof of maatschap

Een LLP kan een goede rechtsvorm zijn voor kleine ondernemers. Of als alternatief voor de maatschap, een rechtsvorm waar vrije beroepsbeoefenaars vaak voor kiezen. U oefent uw beroep zelfstandig uit, voor eigen risico en rekening. De beperkte aansprakelijkheid kan voor u een voordeel zijn.

Waarom kiezen voor een LLP

Beperkte aansprakelijkheid

In een maatschap is iedere deelnemer (maat) voor gelijke delen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Als partner van een LLP bent u niet zelf aansprakelijk voor eventuele schulden. Tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De aansprakelijkheid ligt bij de LLP zelf, net als bij een bv.

Fiscale voordelen

De LLP is ‘fiscaal transparant’. Dat betekent dat de inkomstenbelasting geïnd wordt bij u als partner en niet bij de LLP zelf. U heeft recht op (belasting)voordelen, zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling van 14% van de winst.

Om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek, moet u ´ondernemer´ zijn voor de Belastingdienst. Én u moet een vrije beroepsbeoefenaar zijn. Leg uw situatie vooraf voor aan de Belastingdienst, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Nadelen van de LLP

LLP is een Engelse rechtsvorm. De regels en formele verplichtingen rond de oprichting, het bestuur, aansprakelijkheid en beëindiging vallen onder het Engelse recht. Gaat er op dat vlak iets mis dan moet u in Engeland naar de rechtbank gaan. Ander onheil, zoals een faillissement of een conflict tussen de partners, valt onder het Nederlands recht.

Onbekend maakt onbemind. Het imago van een buitenlandse rechtspersoon kan minder positieve gevoelens oproepen.

Het oprichten van de LLP brengt verplichtingen en kosten met zich mee, die jaarlijks terugkomen:

 • inschrijving en de jaarlijkse instandhouding van de LLP in het Britse handelsregister
 • opstellen en deponeren van de jaarrekening (de annual accounts)
 • jaarlijks indienen van een overzicht van de partners (de annual return)
 • eventuele beheerkosten, als u zich heeft laten bijstaan door bemiddelaars

Een LLP oprichten, hoe werkt dat?

Schrijf uw LLP in bij het Britse handelsregister

De LLP is een Engelse rechtsvorm, dat betekent dat u de oprichting administratief in Engeland moet regelen. U doet dit via een Britse notaris. U dient een incorporation document in, dat wordt ingeschreven in het Britse handelsregister. Uw LLP moet in Engeland een officieel statutair adres hebben, het registered office. Dit postadres wordt meestal verzorgd door een intermediair.

Of u kunt ervoor kiezen een bemiddelaar in te zetten, die alles voor u regelt.

Schrijf uw LLP in bij KVK

Na de oprichting in Engeland moet u de LLP inschrijven bij KVK. Daarvoor heeft u nodig:
 • een oprichtingsbewijs (Certificate of Incorporation)
 • een oprichtingsovereenkomst (LLIN01)
 • een uittreksel van het Britse handelsregister (Current Appointments Report)
 • een ingevuld KVK-registratieformulierExterne link voor een buitenlandse onderneming

Partners en designated partners

U kunt een LLP oprichten als u met minimaal twee personen bent, de zogenaamde partners. Er zijn ‘gewone’ partners en designated partners. De designated partners zijn onder andere verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van de LLP en het indienen van de jaarrekening. Elke LLP heeft minimaal twee designated partners. Het maximaal aantal partners waaruit een LLP mag bestaan is niet vastgelegd.

Als uw werkzaamheden zich in Nederland afspelen, dan hoeft de LLP geen belasting in Engeland te betalen. Wel moet u binnen 9 maanden na de jaarafsluiting een jaarrekening sturen naar het Britse handelsregister.

Laat u goed informeren

Het is belangrijk om u goed te laten informeren en begeleiden bij het oprichten van een LLP. Een LLP oprichten doet u daarom meestal niet zelf. Er zijn verschillende adviesbureaus en financiële adviseurs die tegen betaling een LLP voor u kunnen oprichten. En u op fiscaal en juridisch vlak kunnen bijstaan. Dat kost u gemiddeld €500. Na de oprichting kunt u de LLP zelf inschrijven bij KVK.

Invloed Brexit

De gevolgen van een Brexit voor de LLP zijn nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld of de Wet op Formeel Buitenlandse Vennootschappen al dan niet van toepassing zal zijn. Dat hangt af van de onderhandelingen, en de nieuwe afspraken rond internationale betrekkingen tussen de EU en Groot-Brittannië.

LLP ten opzichte van Nederlandse rechtsvormen

 • LLP is net als de bv een rechtspersoon.
 • Eventuele schulden en aansprakelijkheid zijn, net als bij de bv, voor de LLP. De partners zijn niet zelf aansprakelijk.
 • Start u een bv dan heeft u geen recht op fiscale voordelen, zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Dat heeft u wel als u een LLP of vof opricht.
 • Op de bv is de gebruikelijkloonregeling (ook wel dga-loon) van toepassing. Dat geldt niet voor de LLP. U hoeft als partner van de LLP geen (eventueel belastbare) vergoeding te ontvangen voor arbeid. En u hoeft geen kapitaal in te brengen.
 • De vof is net als de LLP een samenwerkingsverband tussen meerdere personen. Binnen de vof zijn de vennoten zelf aansprakelijk. Bij een LLP is dat niet zo. Tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
 • Ook in een maatschap zijn deelnemers zelf aansprakelijk. Maakt een van de ‘maten’ een fout dan zijn alle deelnemers voor gelijke delen aansprakelijk.

Deze informatie is geplaatst door

KVK