Misbruik van economische machtspositie

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Heeft u een groot bedrijf? Dan heeft u mogelijk een economische machtspositie. De Mededingingswet verbiedt bedrijven misbruik te maken van een economische machtspositie.

Machtspositie herkennen

Uw bedrijf heeft een economische machtspositie als:

  • u geen concurrenten heeft
  • uw concurrenten heel klein zijn
  • u geen rekening hoeft te houden met uw afnemers of leveranciers.

Misbruik van uw machtspositie

Er is sprake van misbruik van machtspositie als uw bedrijf schade toebrengt aan de concurrentiepositie van uw concurrenten. Er zijn verschillende vormen van misbruik. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan in dat geval een boete of andere straf opleggen.

Misbruik van machtspositie melden

Merkt u dat een bedrijf misbruik maakt van zijn machtspositie? U kunt dat melden bij de ACM.

Dit artikel is gerelateerd aan: