Dit artikel is gerelateerd aan:

Voorwaarden voor fusie en bedrijfsovername

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U heeft besloten met een ander bedrijf samen te gaan. Dit kan door te fuseren of een ander bedrijf over te nemen. Gaat u samenwerken om één economische activiteit te ondernemen? Dan kunt u een joint venture vormen.

Wat moet u weten?

  • U mag alleen fuseren met bedrijven die dezelfde rechtsvorm hebben. Een besloten vennootschap mag fuseren met een andere besloten vennootschap, maar bijvoorbeeld niet met een vereniging.
  • U mag niet fuseren als uw bedrijf is ontbonden of in een faillissement zit.

Wat moet u doen?

Het is verstandig u te laten adviseren door een deskundige. Hieronder vindt u een aantal belangrijke stappen als u gaat fuseren:

  • U stelt een fusievoorstel op. Daarin staat onder andere de rechtsvorm, naam en plaats van de partijen en de voorgenomen samenstelling van het nieuwe bestuur.
  • Het fusievoorstel legt u vast in het Handelsregister. In sommige gevallen moet u ook jaarrekeningen en jaarverslagen inleveren. Dit hangt af van uw rechtsvorm.
  • Het fusievoorstel moet minimaal 6 maanden openbaar zijn in het Handelsregister. Als er geen bezwaren binnenkomen, mag de notaris de fusie of overname geldig verklaren.

Fusie of overname melden

Alleen grote bedrijven die samengaan, moeten dit vooraf melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit hangt af van uw omzet. U mag pas samengaan als ACM dit goedvindt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven