MKB Idee

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Heeft u moeite om te investeren in scholing en ontwikkeling van uw technisch personeel? Heeft u ideeën hoe te investeren in scholing en ontwikkeling? Dan kunt u de subsidie MKB Idee aanvragen voor een projectvoorstel dat als doel heeft om te zorgen voor goed geschoold technisch personeel.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking als uw project voldoet aan de volgende eisen:

  • Het bevordert de regionale samenwerking.
  • Het versterkt de leercultuur.
  • Het stimuleert de samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen en onderwijsinstellingen voor beroepsgerichte opleidingen.
  • Het lost het tekort aan personeel op in technische sectoren in krimpregio's of anticipeerregio’s (regio's waar de bevolking in de toekomst daalt).
  • Het ziet vooruit op marktontwikkelingen die voortkomen uit de klimaat- en energietransitie.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt aanExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze regeling is tijdelijk gesloten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven