Omscholen voor ondernemers en medewerkers

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
3 min lezen
English version

De markt verandert steeds. Om als bedrijf te groeien of te overleven, wilt u hierop inspelen. Maar wat als u of uw medewerkers daarvoor de kennis en vaardigheden missen? Dan kunt u denken aan omscholen of bijscholen. De overheid biedt verschillende regelingen en subsidies voor een omscholingstraject.

Waarom een omscholingstraject?

Omscholen of bijscholen kan een oplossing zijn in bijvoorbeeld deze situaties:

  • U heeft vakmensen nodig, maar u krijgt geen of weinig reacties op uw vacatures. U heeft wel mensen in dienst die graag ander werk willen doen. Of u kent werkzoekenden die gemotiveerd zijn, maar niet de juiste opleiding hebben. Een omscholingstraject is dan een oplossing.
  • Er is minder vraag naar het werk dat sommige medewerkers van u doen. Bijvoorbeeld door digitalisering. Of een medewerker kan zijn huidige werk niet meer doen door een ongeval of (langdurige) ziekte. Met omscholen kunt u deze medewerkers opleiden voor ander werk. Binnen of buiten uw bedrijf.
  • U heeft als zzp’er te weinig inkomsten uit uw huidige werk. Wel ziet u kansen in andere werkzaamheden. U heeft hier alleen niet de juiste kennis en vaardigheden voor. Door omscholen of bijscholen kunt u misschien meer inkomsten krijgen.

Kijk welke regelingen er voor u zijn

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven en werknemers zich blijven ontwikkelen. Daarom helpt zij hierbij met bijvoorbeeld subsidies en leningen. U kunt gebruikmaken van deze regelingen:

Zoekt u praktisch geschoolde medewerkers, die u zelf de kneepjes van het vak kunt leren? Dan kunt u studenten van bijvoorbeeld het mbo of hbo een praktijkleerplek aanbieden. Voor de begeleidingskosten kunt u de volgende subsidies aanvragen:

Subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren kunt u aanvragen voor praktijkleerplaatsen voor leerlingen van het vmbo, VSO, PRO, mbo-bbl en hbo. Ook kunt u deze subsidie gebruiken voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U kunt de subsidie aanvragen bij RVO. Deze subsidie is tijdelijk gesloten. Het is nog niet bekend wanneer u voor het nieuwe studiejaar kunt aanvragen.

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

Voor mbo-studenten in de derde leerweg kunt u de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen. Mbo-opleidingen in de derde leerweg zijn flexibeler en vaak korter dan reguliere mbo-opleidingen. Daarom zijn de studenten vaak volwassenen, die de opleiding naast hun werk of andere bezigheden volgen. Zo haalt u medewerkers met meer levenservaring in huis. U kunt de subsidie tijdens de aanvraagrondes aanvragen bij RVO.

Wilt u of uw medewerker een opleiding volgen aan het hbo of de universiteit? Of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo? Dan kunt u gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet. Dit is een studielening voor mensen van 18 tot 56 jaar, die geen recht hebben op reguliere studiefinanciering. Na de studie betaalt u de lening binnen 15 jaar terug. U vraagt het levenlanglerenkrediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie) kunt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw medewerkers. U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf. Of voor onderzoek naar de behoefte aan scholing voor uw personeel. Deze subsidie is 2 keer per jaar geopend. Bekijk de voorwaarden voordat u de SLIM-subsidie aanvraagt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ga in gesprek over ontwikkeling en opleiding

Het is voor uw bedrijf belangrijk dat uw medewerkers zich blijven scholen en ontwikkelen. Daardoor kunt u beter inspelen op veranderingen in de markt. Ga daarom regelmatig in gesprek met uw medewerkers: wat hebben zij nodig om nu en in de toekomst goed hun werk te kunnen doen? Gebruik hiervoor de tips en tools voor leren en ontwikkelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vraag hulp via uw gemeente

Bent u zzp’er en heeft u een bepaalde opleiding nodig om ander werk te gaan doen? Dan kan de gemeente u misschien helpen om die te vinden. Ook als werkgever kunt u bij uw gemeente terecht als u hulp wilt bij de begeleiding van een medewerker naar ander werk.

Ondersteuning verschilt per gemeente

De ondersteuning kan per gemeente verschillen. U kunt voor hulp contact opnemen met 1 van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT's) in Nederland. De teams bestaan uit adviseurs van onder meer uw gemeente, UWV, vakbonden, scholen en werkgeversorganisaties.

De gratis hulp kan zijn:

  • coaching
  • om- en bijscholing
  • hulp bij zoeken naar (bij)baan in loondienst
  • leren in de praktijk

Vind een RMT bij u in de buurt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland