Mobiele puinbreker gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Mobiele puinbrekers breken en bewerken puin tot steenachtige producten voor bijvoorbeeld wegenbouwers en betonproducenten. Wilt u een mobiele puinbreker op een bouw- en slooplocatie gebruiken? Dan moet u een melding doen bij de gemeente of bij de Omgevingsdienst in uw regioExternal link.

Dit doet u minimaal 15 werkdagen voordat u met het breken wilt beginnen.

Als u een mobiele puinbreker gebruikt dan moet u zich houden aan de regels voorExternal link:

  • geluidsoverlast
  • trillingsterkte
  • luchtvervuiling
  • verlichting
  • bodembescherming
  • milieubescherming
  • onderhoud en schoonmaak
  • veiligheid

Digitaal melding doen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de melding mobiele puinbreker digitaal doen bij de gemeente. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven