Dit artikel is gerelateerd aan:

Mobiele puinbreker gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
< 1 min lezen
Wilt u een mobiele puinbreker gebruiken? Dan moet u een melding doen bij de gemeente of bij de regionale Omgevingsdienst.

Bekijk hier de regels in uw gemeente.

Zoeken

  Wilt u een mobiele puinbreker op een bouw- en slooplocatie gebruiken om afval klein te maken? Dan moet u een melding doen bij de gemeente waar u de puinbreker wilt gebruiken. Soms moet u ook een melding doen bij de Omgevingsdienst in de regio. U doet de melding minimaal 15 werkdagen voordat u met het breken wilt beginnen.

  Melding doen

  Bij de melding deelt u onder meer deze gegevens:

  • het adres of de locatie waar u de puinbreker wilt gebruiken
  • de naam en het adres van degene die de puinbreker gaat gebruiken
  • om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat
  • hoe hard het geluid van de mobiele puinbreker is (in decibellen, dB)
  • wanneer u begint met de werkzaamheden en hoe lang u de puinbreker gaat gebruiken

  Regels voor puinbreken

  U moet zich houden aan de regels voor mobiele puinbrekers, die gaan over:

  • geluidsoverlast
  • trillingsterkte
  • luchtvervuiling
  • verlichting
  • bodembescherming
  • milieubescherming
  • onderhoud en schoonmaak
  • veiligheid

  Ook moet er altijd iemand aanwezig zijn die:

  • met gevaarlijke stoffen om kan gaan
  • weet wanneer de puinbreker gebruikt mag worden
  • weet hoe de puinbreker gebruikt moet worden

  Digitaal melding doen met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u de melding mobiele puinbreker digitaal doen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)