Nadeelcompensatie of schadevergoeding aanvragen bij ontgronding

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 20 mrt 2024
< 1 min lezen
English version

Heeft u schade door een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit? Dan krijgt u misschien nadeelcompensatie of schadevergoeding.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Nadeelcompensatie of schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade omdat de provincie of het Rijk een omgevingsvergunning voor ontgronding heeft gegeven, ingetrokken of veranderd? U kunt dan nadeelcompensatie of schadevergoeding aanvragen bij de provincie of bij het Rijk.

Voorwaarden aanvragen nadeelcompensatie of schadevergoeding

U kunt nadeelcompensatie of schadevergoeding aanvragen als u in 1 of meer van de volgende situaties zit:

  • U heeft een ontgrondingsvergunning aangevraagd.
  • U heeft een vergunning die is ingetrokken of gewijzigd.
  • U heeft uw mening (officieel: ‘zienswijze’) gegeven tegen een ontgrondingsvergunning.
  • U heeft schade door een ontgrondingsvergunning. Dit geldt ook voor schade die u in het verleden heeft gehad of in de toekomst gaat krijgen.
  • U zou niet degene moeten zijn die de schade (helemaal) betaalt.

Aanvragen nadeelcompensatie of schadevergoeding

Heeft de provincie de vergunning gegeven? Dan vraagt u de nadeelcompensatie of schadevergoeding aan bij uw provincie. Heeft het Rijk de vergunning gegeven? Dan kunt u nadeelcompensatie of schadevergoeding aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie