Schadevergoeding aan de overheid vragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u schade door iets wat de overheid heeft gedaan of besloten? Hiervoor kunt u soms een schadevergoeding vragen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

U kunt schade hebben door iets wat de overheid heeft gedaan of besloten. U moet bijvoorbeeld:

  • extra kosten maken
  • u heeft minder inkomsten
  • u heeft materiële schade

Hiervoor kunt u soms een schadevergoeding vragen bij de gemeente, provincie, het waterschap of het Rijk.

Recht op schadevergoeding

Er zijn 2 soorten schadevergoedingen waar u recht op kunt hebben:

  • een schadevergoeding als een overheid volgens de regels handelt (rechtmatig): dan heet het nadeelcompensatie of planschade
  • een schadevergoeding als een overheid niet volgens de regels handelt (onrechtmatig)

Nadeelcompensatie vragen

Handelt een overheid rechtmatig en heeft u schade? Dan kunt u nadeelcompensatie vragen bij de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de schade. Bijvoorbeeld: door onderhoud aan een weg is uw winkel niet of moeilijk bereikbaar. Hierdoor loopt u omzet mis.

Schadevergoeding bij planschade

Wordt uw bedrijfspand of grond minder waard of heeft u blijvend omzetverlies door een ruimtelijk besluit of bestemmingsplan van een overheid? Dan is dat planschade. U vraagt de schadevergoeding aan bij de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de schade. Planschade is een speciale vorm van nadeelcompensatie.

Wanneer recht op nadeelcompensatie?

Meestal is de schade bij rechtmatig handelen van de overheid voor uw eigen kosten. Alleen als u extra wordt geraakt, kunt u nadeelcompensatie krijgen. En als u niet had kunnen weten van de maatregelen of schade die u kon krijgen. De schade mag niet onder het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico vallen.

Schadevergoeding bij onrechtmatig handelen

Handelt een overheid onrechtmatig en heeft u daar schade van? Bijvoorbeeld: de gemeente geeft u geen vergunning terwijl u daar wel recht op heeft. U heeft dan recht op een vergoeding van alle schade. U vraagt dan eerst om een schadevergoeding bij die overheidsorganisatie. Als die overheid uw vraag om schadevergoeding afwijst of niet binnen 8 weken reageert, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)