Dit artikel is gerelateerd aan:

Schadevergoeding aan de overheid vragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Heeft u schade door iets wat de overheid heeft gedaan of besloten? Hiervoor kunt u soms een schadevergoeding vragen.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  U kunt schade hebben door iets wat de overheid heeft gedaan of besloten. U moet bijvoorbeeld extra kosten maken, u heeft minder inkomsten of u heeft materiële schade. Hiervoor kunt u in sommige gevallen een schadevergoeding vragen bij de gemeente, provincie, het waterschap of het Rijk. Er is een verschil tussen schadevergoeding bij een rechtmatige of een onrechtmatige handeling van de overheid.

  Nadeelcompensatie vragen

  Bij een rechtmatige handeling van de overheid, kunt u nadeelcompensatie vragen. Een voorbeeld van een rechtmatige handeling is: onderhoud aan een weg of de aanleg van een nieuwe weg. Als uw bedrijf hierdoor niet of moeilijk bereikbaar is, of uw pand wordt minder waard, kunt u schade hebben.

  Meestal is de schade bij rechtmatig handelen van de overheid voor uw eigen kosten. Alleen als u extra wordt geraakt kunt u nadeelcompensatie krijgen. En als u niet had kunnen weten van de maatregelen of schade die u kon krijgen. De schade mag niet onder het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico vallen.

  Schadevergoeding vragen

  Als een overheid onrechtmatig heeft gehandeld en u heeft daar schade van, dan heeft u recht op volledige schadevergoeding. Een onrechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld het onterecht weigeren van een vergunning.

  U vraagt eerst om een schadevergoeding bij die overheidsorganisatie. Als die overheid uw vraag om schadevergoeding afwijst of niet binnen 8 weken reageert, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven